Tornedalens museum

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Finland och Sverige. Tornedalen sträcker sig på båda sidor om den svensk-finska gränsen och är historiskt ett enhetligt kultur- och språkområde. Museet är specialiserat på den tornedalska livsstilen och fenomen kring gränsen. Genom föremålen och det digra bild- och filmmaterialet vaknar det förflutna till liv.

Museet ligger i Torneås centrum bredvid biblioteket och Aines konstmuseum, intill gränsen. Museet är tillgänglig för funktionshindrade. Utställningarna är på finska, svenska, engelska och delvis på meänkieli. Hitta till oss

Museet har en permanent utställning samt 4-5 tillfälliga utställningar årligen.

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum har regionalt ansvar att främja regional museiverksamhet och bedriva kulturmiljöarbete. Museets verksamhetsområde sträcker sig nio kommuner, från Simo till Muonio. Museet är grundat 1914 och 2014 blev museet det enda gränsöverskridande museum i världen, då museet blev även den svenska Haparandas museum, som delvis finansierar verksamheten.

Samtidsdokumentation – ett hedrande omnämnande 2021 för alla finska museer som deltar i dokumentering av koronapandemin

Under de exceptionella omständigheterna våren 2020 agerade ett stort antal museer: museiprofessionella insåg omedelbart behovet av att dokumentera de finska fenomenen av pandemin som skakade hela världen. Museerna började på en gång dokumenterings arbete under koronatiden, trots att samma osäkerhet och rädsla drabbade museifolk som andra medborgare. Dokumenterings arbete gjordes innovativt på ett koronasäkert sätt och med hårt arbete på museer. Museernas framgångsrika och gemensamma insats under exceptionella omständigheter uppmuntrar museerna att reagera snabbt och förlita sig på samarbetets kraft.

I Tornedalens museum har särskild vikt lagts på att dokumentera effekterna av gränsstängning.

Back to the top