Tornedalens museum

 

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Finland och Sverige. Tornedalen sträcker sig på båda sidor om den svensk-finska gränsen och är historiskt ett enhetligt kultur- och språkområde. Museet är specialiserat på den tornedalska livsstilen och fenomen kring gränsen. Genom föremålen och det digra bild- och filmmaterialet vaknar det förflutna till liv.

Museet har en permanent utställning samt 4-5 tillfälliga utställningar årligen.

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum har regionalt ansvar att främja regional museiverksamhet och bedriva kulturmiljöarbete. Museets verksamhetsområde sträcker sig nio kommuner, från Simo till Muonio. Museet är grundat 1914 och 2014 blev museet det enda gränsöverskridande museum i världen, då museet blev även den svenska Haparandas museum, som delvis finansierar verksamheten.

Museet ligger i Torneås centrum bredvid biblioteket och Aines konstmuseum, intill gränsen. Museet är tillgänglig för funktionshindrade. Utställningarna är på finska, svenska, engelska och delvis på meänkieli.

Hitta till oss

Back to the top