Nu

Mästaren på museet
17/2-28/5/2023

Mestari museossa -näyttelyn mainoskuva. Kuvassa Mikko Saarenpää kantaa taulukehyksiä.

Mästaren på museet fokuserar på den långa och prisbelönta karriären för Mikko Saarenpää, museimästare på Tornedalens museum och Aine konstmuseum. Förra året belönades Mikko med Finlands Museiförbunds förtjänstmärke för en 30-årig karriär och museiförbundets numrerade medalj som är förbundets högsta utmärkelse.

Till utställningen har både Tornedalens museum och Aines konstmuseum letat i sina lager efter ett brett utbud av utställningsstrukturer, verktyg och föremål gjorda av Mikko. Till och med en flodbåt ristad av Mikko har gjorts för att passa i salen. I utställningen visas också av torneåborna konstnären Jouko Alapartanens målningen “Efter anfallen”, vars ramar är gjorda av Mikko. Mikkos verk lyfts också fram i basutställningens salar och den största av dem är en sommarladugård av stockar.

Mästaren på museet behandlar också museimästarnas arbetsbeskrivning på museer, eftersom deras handavtryck ofta lämnas bakom skickligt förberedda utställningsstrukturer. Museimästaren ansvarar för utställningarnas framtagning, upphängningar, transporter och teknik samt uppgifter i anslutning till samlingsförvaltningen, så som säkerställande av museistandardenliga förvaringsförhållanden för museets verk. ”Museiarbetet kräver goda nerver. Du måste kunna se och ha en föreställning om det du håller på med.” berättar Mikko om sitt jobb. ”Man får mycket i livet, om man har med konst att göra. Och i museet kan man själv också se på föremål, ta mall och lära sig.”

Tornedalens museum och Aines konstmuseum producerade tillsammans en kort dokumentär om Mikko Saarenpääs karriär som museimästare.

 

Kommande

Takstolsproblemets lösare – De medeltida trästrukturerna på spåren
16/6-22/10/2023

Kuvassa Keminmaan vanhan kirkon kattorakenteita sisältä käsin kuvattuna.

Takstolsproblemets lösare – De medeltida trästrukturerna på spåren presenterar takstolarnas värld som gömmer sig under de medeltida spåntaken och det arbete som forskningsgruppen som utforskar den gör. Takstolsproblemets lösare innehåller vid sidan av texter och illustrationer miniatyrmodeller samt video- och annat material som belyser fältarbetets vardag. Dessutom har utställningen kompletterats med material från den lokalt viktiga S:t Mikaels kyrkan i Keminmaa.

Träbyggnadsarvet som har bevarats från Finlands medeltid döljer sig i ett knappt tjugotal medeltida stenkyrkors takkonstruktioner. De är ett unikt källmaterial som berättar om det medeltida träbyggandet, en del av vårt lands medeltida byggda kulturarv, men också bärande strukturer som ännu är i bruk. De har stått emot tiden i över ett halvt årtusende och är ett exempel på ett omätbart varaktigt hållbart byggande.

Utställningen från Finlands arkitekturmuseums berättar om de medeltida träkonstruktionerna och om målet för det forskningsarbete som riktar sig mot dem, om fältarbetets vardag och om de dimensioner som hänför sig till hur arbetets nuögonblick byggs upp samt till samhället. Utställningen presenterar också projektets preliminära resultat, som är betydelsefulla på Finlands medeltidsfosknings område.

Utställningen är utlånad från Finlands arkitekturmuseum och visas på Tornedalens museum från 15 juni till 22 oktober 2023. Utställningen har kuraterats av arkitekt och biträdande professor Panu Savolainen. Till forskningsgruppen hör förutom han Ilari Aalto, Franziska Dalheimer, Marko Huttunen, Laura Laine, Jan Mustonen, Mia Puranen, Lauri Saarinen, Pauliina Saarinen, Antti Seppänen, Liisa Seppänen och Miina Tolonen.

I bakgrunden till utställningen finns restaureringsarbetet och forskningen i samband med dessa konstruktioner som bedrivits av arkitektbyrån Livady från och med år 2007 samt Aalto-universitetets projekt som startade i början av år 2020 ”Det medeltida träbyggnadsarvet i Finland: stenkyrkornas takkonstruktioner, byggprocess och bygginnovationer”. Till forskningsgruppen hör forskarna Ilari Aalto, Vivi Deckwirth, Antti Haikala, Marko Huttunen, Laura Laine, Marianna Niukkanen, Mia Puranen, Lauri Saarinen, Pauliina Saarinen, Panu Savolainen, Liisa Seppänen och Miina Tolonen.

Back to the top