Registratorskontor

Tornio stads officiella elektroniska adress för ärenden är kirjaamo@tornio.fi.

Tornios stads registratorskontor tar emot dokument, noterar dem i ärendehanteringssystemet och vidarebefordrar dem för hantering. Registratorskontoret upprätthåller ett ärendehanteringssystem där man kan se alla åtgärder gällande stadens administrativa beslutsfattande.

Registratorskontoret ger information om behandlingsprocessen för såväl pågående som avslutade ärenden.

Registratorskontoret ansvarar också för stadens anslagstavla som finns i stadshusets nedre aula (Suensaarenkatu 4) samt anslagstavlan på webbplatsen (meddelanden).

Back to the top