Med­bor­garin­sti­tut

På med­bor­garin­sti­tut kan alla oavsett ålder och ut­bild­nings­bak­grund som är in­tres­se­ra­de av olika ämnen och intressen studera.

Information om Tornio med­bor­garin­sti­tut

Tornio medborgarinstitut erbjuder alla studie- och hobbymöjligheter med i genomsnitt 350 kurser på cirka 30 olika platser. Vi erbjuder framförallt estetiska ämnen, hantverk, informationsteknik, språk samt ämnen som främjar livskompetens och hälsa. Man kan välja både mellan korta och längre kurser. Kurstillfällena är i genomsnitt en gång i veckan antingen på dagen, kvällen eller helgen.

På medborgarinstitut kan alla oavsett ålder och utbildningsbakgrund som är intresserade av olika ämnen och intressen studera. Tornio medborgarinstitut är ett institut som ägs av Tornio stad och som verkar under Skolverket och Lapplands områdesförvaltningsmyndighet.

Undervisningen sker inom många olika ämnen både på plats och via nätet.

Undervisningen börjar i september och avslutas i november–december. Vårterminen inleds efter trettondagen och avslutas i april–maj. Dessutom arrangerar vi korta kurser på sommaren.

Institutet arrangerar också flera olika kulturevenemang exempelvis utställningar, premiärer, föreställningar och musikmatinéer som eleverna står för.

Medborgarinstituten anordnar tentamensövervakningstillfällen bland annat för högskoleelever.

Institutets kontor är öppet mån–fre kl. 9–16.