Upphandling

Upp­hand­lings- och lo­gistik­tjäns­ter ansvarar för inköp av varor och tjänster samt för ut­kon­trak­te­ring av byg­gent­re­pre­na­der och hjälper stadens andra enheter med planering och im­ple­men­te­ring av inköp och logistiska tjänster.

Upp­hand­lings- och lo­gistik­tjäns­ter

Upphandlings- och logistiktjänster ansvarar för inköp av varor och tjänster samt för utkontraktering av byggentreprenader och hjälper stadens andra enheter med planering och implementering av inköp och logistiska tjänster.

Vid implementeringen av inköp styrs stadens verksamhetsprinciper av gällande lagstiftning samt Inköpsanvisning för Torneå stadskoncern.

Aktuella konkurreringar i Finland annonseras på Supplier Portal (Tarjouspalvelu). Köp som överstiger de nationella tröskelvärdena rapporteras också i HILMA-tjänsten som underhålls av arbets- och näringsministeriet.

Inköp som överskrider EU-tröskelvärdena publiceras i TED-databasen i Europeiska unionens officiella tidning.

Inom vissa social- och hälsovårdstjänster samt småbarnspedagogik används servicesedel som ett alternativ till kommunens tjänster.