Inköps- och logistikservice

Inköps- och logistiktjänster ansvarar för inköp av varor och tjänster samt för outsourcing av byggentreprenader och hjälper stadens andra enheter med planering och implementering av inköp och logistiska tjänster.

Vid implementeringen av inköp styrs stadens verksamhetsprinciper av gällande lagstiftning samt Inköpsanvisning för Tornio stadskoncern.

Back to the top