Sys­sel­sätt­nings­tjäns­ter

Vi arbetar för att främja ar­bets­livs­för­må­gor hos de kunder som varit arbetslösa länge.

Framsida » Näringsliv och arbete » Sysselsättningstjänster

Tornio stads sys­sel­sätt­nings­tjäns­ter

Tornio stads sysselsättningstjänster betjänar de arbetssökande i Tornio som varit arbetslösa en längre tid och som har mottagit arbetslöshetsförmån från FPA för mer än 300 dagar eller om arbetslösheten har varat minst 12 månader utan avbrott.

Vi arbetar för att främja arbetslivsförmågor hos de kunder som varit arbetslösa länge. Vårt mål är att främja sysselsättning särskilt på den öppna arbetsmarknaden och också genom att arrangera regelbundna arbetsrelationer till stadens olika branscher.

Företag och föreningar som anställer arbetslösa beviljas ett så kallat kommuntillägg. Sommarjobb för skolungdomar och studerande ordnas inom stadens olika branscher. Grundskoleelever, gymnasieelever och studerande vid yrkesskolor beviljas sommarjobbssedlar så att de ska ha möjlighet att få jobb på företag och i föreningar.