Tidigare ut­ställ­ning­ar

Kul­tur­hi­sto­ris­ka möten för de allra minsta barn 15.9.-14.10.2018

Kvinnans röst – Kvin­no­bil­der från Tornedalen
9/3–2/6/2024

Utställningen visar på tornedalska kvinnors små livshistorier som samlats under Kvinnors röst -projektet på finska kvinnoförbundets webbplats med samma namn. Utställningen lyfter fram Tornedalskvinnans påverkan på finskt samhälle och kultur genom personporträtt.

I samarbete med Kvinnoförbundets Torneå avdelning, Yrkesinstitutet Lappia och Tornedalens museum. Utställningen är en del av Tornedalens museum “Vårt gemensamma museum – Meän museo” jubileumsår.

Na­tio­nal­mu­se­et kommer på besök
Lördagen 17/2 kl 10-16 & Söndagen 18/2 kl 9-15 svensk tid

Finlands Nationalmuseet, som för närvarande är stängt på grund av ett renoverings- och tillbyggnadsprojekt, kommer att besöka museer i olika delar av Finland. Första stoppet är Tornedalens museum den 17-18/2. Museet är öppet lördagen den 17/2 kl 10.00 till 16.00 (svensk tid) och söndag 18/2 9.00-15.00 (svensk tid). Entrén till museet gratis. Nationalmuseums konservator, museimästaren och andra experter kommer att vara på plats för att presentera museiklassiker.

Vid ett besök på Nationalmuseet i Torneå kan du se ett tvärsnitt av museets klassiker från de senaste 8 000 åren.

Läs mer här!

Tak­stols­pro­ble­mets lösare – De medeltida trä­st­ruk­tu­rer­na på spåren
16/6-22/10/2023
Kuvassa Keminmaan vanhan kirkon kattorakenteita sisältä käsin kuvattuna.

Takstolsproblemets lösare – De medeltida trästrukturerna på spåren presenterar takstolarnas värld som gömmer sig under de medeltida spåntaken och det arbete som forskningsgruppen som utforskar den gör. Takstolsproblemets lösare innehåller vid sidan av texter och illustrationer miniatyrmodeller samt video- och annat material som belyser fältarbetets vardag. Dessutom har utställningen kompletterats med material från den lokalt viktiga S:t Mikaels kyrkan i Keminmaa.

Träbyggnadsarvet som har bevarats från Finlands medeltid döljer sig i ett knappt tjugotal medeltida stenkyrkors takkonstruktioner. De är ett unikt källmaterial som berättar om det medeltida träbyggandet, en del av vårt lands medeltida byggda kulturarv, men också bärande strukturer som ännu är i bruk. De har stått emot tiden i över ett halvt årtusende och är ett exempel på ett omätbart varaktigt hållbart byggande.

Utställningen från Finlands arkitekturmuseums berättar om de medeltida träkonstruktionerna och om målet för det forskningsarbete som riktar sig mot dem, om fältarbetets vardag och om de dimensioner som hänför sig till hur arbetets nuögonblick byggs upp samt till samhället. Utställningen presenterar också projektets preliminära resultat, som är betydelsefulla på Finlands medeltidsfosknings område.

Utställningen är utlånad från Finlands arkitekturmuseum och visas på Tornedalens museum från 15 juni till 22 oktober 2023. Utställningen har kuraterats av arkitekt och biträdande professor Panu Savolainen. Till forskningsgruppen hör förutom han Ilari Aalto, Franziska Dalheimer, Marko Huttunen, Laura Laine, Jan Mustonen, Mia Puranen, Lauri Saarinen, Pauliina Saarinen, Antti Seppänen, Liisa Seppänen och Miina Tolonen.

I bakgrunden till utställningen finns restaureringsarbetet och forskningen i samband med dessa konstruktioner som bedrivits av arkitektbyrån Livady från och med år 2007 samt Aalto-universitetets projekt som startade i början av år 2020 ”Det medeltida träbyggnadsarvet i Finland: stenkyrkornas takkonstruktioner, byggprocess och bygginnovationer”. Till forskningsgruppen hör forskarna Ilari Aalto, Vivi Deckwirth, Antti Haikala, Marko Huttunen, Laura Laine, Marianna Niukkanen, Mia Puranen, Lauri Saarinen, Pauliina Saarinen, Panu Savolainen, Liisa Seppänen och Miina Tolonen.

Mästaren på museet
17/2-28/5/2023
Mestari museossa -näyttelyn mainoskuva. Kuvassa Mikko Saarenpää kantaa taulukehyksiä.

Mästaren på museet fokuserar på den långa och prisbelönta karriären för Mikko Saarenpää, museimästare på Tornedalens museum och Aine konstmuseum. Förra året belönades Mikko med Finlands Museiförbunds förtjänstmärke för en 30-årig karriär och museiförbundets numrerade medalj som är förbundets högsta utmärkelse.

Till utställningen har både Tornedalens museum och Aines konstmuseum letat i sina lager efter ett brett utbud av utställningsstrukturer, verktyg och föremål gjorda av Mikko. Till och med en flodbåt ristad av Mikko har gjorts för att passa i salen. I utställningen visas också av torneåborna konstnären Jouko Alapartanens målningen “Efter anfallen”, vars ramar är gjorda av Mikko. Mikkos verk lyfts också fram i basutställningens salar och den största av dem är en sommarladugård av stockar.

Mästaren på museet behandlar också museimästarnas arbetsbeskrivning på museer, eftersom deras handavtryck ofta lämnas bakom skickligt förberedda utställningsstrukturer. Museimästaren ansvarar för utställningarnas framtagning, upphängningar, transporter och teknik samt uppgifter i anslutning till samlingsförvaltningen, så som säkerställande av museistandardenliga förvaringsförhållanden för museets verk. ”Museiarbetet kräver goda nerver. Du måste kunna se och ha en föreställning om det du håller på med.” berättar Mikko om sitt jobb. ”Man får mycket i livet, om man har med konst att göra. Och i museet kan man själv också se på föremål, ta mall och lära sig.”

Tornedalens museum och Aines konstmuseum producerade tillsammans en kort dokumentär om Mikko Saarenpääs karriär som museimästare.

Ditt världsarv – I fotspåren av jordklotets mätare
15/9/2022-8/1/2023

Lär dig mer av vårt gemensamma världsarv Struves meridianbåge, besök mätningspunkterna och till och med träffa Herr Struve!

Ditt världsarv berättar om de norra delarna av Struves meridianbåge i Finland, Sverige och Norge, och dess roll som världens måttband. Torneå-Haparanda – Hammerfest-området har 11 av de 34 punkter som valts ut till världsarvslistan. Utställningen tar en tidsresa från 1800-talet till våra dagar. Besöksupplevelsen förhöjs av det virtuella material som är gjorda av Struves meridianbåge.

Utställningen genomförs i samarbete med ett antal partners och Interreg Nord (ERUF) medfinansierade Nordliga delarna av världsarvet Struves meridianbåge projekt.

Snöhvit, Punakorva, Fjellblom – Nordiska fjällboskap igår, idag och imorgon
8/4-21/8/2022
Kuvassa kolmen eri tunturilehmän päätä vaaleansinistä taustaa vasten. Päiden vieressä näyttelyn otsikko ja alareunassa näyttelyyn liittyneen tutkimushankkeen rahoittajien logot

Människans och boskapens långa gemensamma färd i norr undersöks genom historiska vändpunkter, nuläget och framtidsutsikter. Utställningen belyser till exempel evakueringen av nordfinsk boskap till Sverige undan Lapplandskriget. Evakueringen utgjorde en betydande räddningsaktion för rasens överlevnad. Utmärkande för dagens situation är att det i början av århundradet fanns hundratusentals exemplar av raserna svensk fjällras i de norra delarna av Sverige och tusentals av rasen nordfinsk boskap i de norra delarna av Finland. Nu räknas det totala antalet representanter för dessa skyddade och sällsynta raser i endast tusental. Systerrasen norsk sidet trönderfe har gått samma öde till mötes.

Vi bjuder de yngsta museibesökarna till att klappa och klättra på kalven, som byggts i trä, och leka med miniatyrkorna i fäboden. Besökaren kan också bekanta sig med utveckling av projektets mobilspelsapplikation om de nordiska fjällboskapen. I demoversionen kan du testa om du kan få dina djur att överleva genom historiens lopp ända in i framtiden.

Utställningen är producerad av projektet 3MC, som leds av NordGen, och Tornedalens museum.

Guidade turer och workshops för olika åldersgrupper kan bokas på Tornedalens museum.

Gustav II Adolf

27.8.2021 – 16.1.2022

Torneå stads 400 ju­bi­le­um­sårs andra utställning öppnades den 26. Augusti 2021 i Tornedalens museum
Gustav II Adolf -utställning, Tornedalens museum. 1600 -talets bröstharnesk och hjälmar utlånade från Finska krigsmuseet.

Utställningen berättar om stadens grundare Gustav II Adolf. Gustav II Adolf blev kungen som en 17-årig och utvecklade Sveriges krigföring. Han var känd som det framgångsrika Lejonet från Norden som även sände tusen männen från Tornedalen till det 30-åriga kriget. Ytterligare förnyade Gustav II Adolf Sveriges administration och grundade tillsammans 14 städer av vilken fyra finns i nuvarande Finland, Torneå bland de.

Utställningen består av målningar, videomaterial samt föremål. Framme har vi äkta tidevarvs föremål som Finska Krigsmuseums bröstharnesk, värja och hakkapelitens hjälm. För barn bjuder utställningen ett fönster till en historia av nordens kungarike genom Gustav II Adolfs släktträd och kronaverkstad. I barns hörn kan man designa sin egen släkts vapensköld med hjälp av historiska exemplar och på detta sätt lära känna bland annat riddaretradition. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas.

Utställningen innehåller kopior av oljemålningar och andra bilder från samlingarna på olika museer i Finland och Sverige. Dom visar hur komplext porträttet av Gustav II Adolph har konstruerats.

Utställningens målningar är valda med tanken på den mångsidiga betydelsen Gustav II Adolf hade både i sin egen tid och efter den. Kungen som kallades Lejonet från Norden blev efter sin död under 1800-talet personifikationen till Sveriges stormäkt.

Utställningen är öppen i Tornedalens museum från 27. Augusti 2021 till 16. Januari 2022. Välkommen!

Vi följer gällande säkerhetsinstruktioner.

Gustavs tre städer – Ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning 400 år Torneå, Luleå, Piteå

Kolme Kustaan kaupunkia näyttelyjuliste12.1.-25.4.2021

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det kommer Norrbottens museum, Piteå museum och Tornedalens museum att visa en gemensam utställning samtidigt på alla tre museerna under 2021.

Städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Museerna har valt ut en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort. Totalt 48 berättelser presenteras således på samtliga museer. På respektive museum visas också ett antal föremål som ett lokalt tillägg.

Centralt tema på utställningen i Tornedalens museum är Torneås förändring från en borgarnas stad på en ö till en vidsträck byarnas stad. Olika perioder i Torneås historia visas bland annat med privilegieboken, korskranket i Torneå kyrka, telegrafdirektörens tjänsteuniform samt skildring av industrieråd Irma Stormbom.

Under utställningsperioden planeras också ett brett programutbud, antingen fysiskt eller digitalt. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas.

Öppning på respektive museum:
• Torneådalens museum, 12 januari (pågår till och med 25 april 2021)
• Piteå museum, mitten av januari (pågår minst 6 månader)
• Norrbottens museum, 30 januari (pågår hela 2021)

Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.

Transit – gränspost

Utställningen Transit – gränspost berättar om samarbete mellan Finland och Sverige i första världskrigets virvlar. Utställningen har producerats av Postmuseum i Finland i samarbete med Tornedalens museum och Postmuseum i Sverige.

Webutställningen Transit – gränspost på vår Youtube-kanal bakom länken: https://youtu.be/cQIRra6DVWQ

CYKELNS HISTORIA – POLKUPYÖRÄN HISTORIAA

8.6. – 11.8.2019

I samarbete med Roland Jakobsson. Producerad av Norrbottens museum.

KÄMPA, KÄMPA! – VIN­TER­SPORTUT­STÄLL­NING

6/2 – 21/4 2019

Utställningen presenterar om den tornedalska sporten som kommer från både sidor av riksgränsen. Skolidrotten, sportföreningarna samt elitsporten presenteras med hjälp av föremålen, idrottarna och via tävlingarna.

Alla har åsikter och erfarenheter av skolidrotten, både bra och dåliga. Skolidrottens landsförsvars perspektiv är mer kopplat till det förflutna medan synen på folkhälsan lever kvar. Lokala idrottsföreningar gör ett viktigt jobb när de främjer motionsidrotten och arrangerar diverse idrottstävlingar på lokal och nationell nivå, de utbildar medlemmarna och deltar i de olika idrottarnas utveckling. Skolidrotten och idrottsförbunden har lagt grund för elitidrotten. Välkommen att ta del av vintersportens värld!

I samband med utställningen finns en workshop. I workshopen kan du skapa din egen heja-flagga eller pappersmedalj. Workshopen för flaggan passar barn i åldern 4 år och uppåt. Medalj workshopen passar för barn i 2:a klass och uppåt.

PROGRAM FÖR ALLMÄNHETEN:

Invigning

Tisdag 5/2 kl. 18.00 (finsk tid), 17.00 svensk tid

Tero Taulavuori öppnar invigningen, Alatornio Pirkat ry:s sekreterare och Lapin Suunistus ry:s ordförande

 Snölek-evenemang 2/3

Tornedalens museum deltar i Snölek-evenemanget. Mer information kommer senare.

Torsdag 7/3. Sportlovsvecka

Kl 11-17 (finsk tid), 10-16 (svensk tid)

Gratis inträde till museet och workshopen.

WORKSHOP:

Utställningsguidning och workshop är kostnadsfri för Torneå och Haparandas skolor och förskolor.

Man kan också boka en guidning och/eller workshop. I workshopen kan du skapa din egen heja-flagga eller pappersmedalj. Workshop där man skapar heja-flaggan riktar sig till barn i åldern 4 år och uppåt medan worshopen för medaljen riktar sig till barn I 2:a klass och framåt.

_____________________________________________________

Kan själv!

Kul­tur­hi­sto­ris­ka möten

15.9.-14.10.2018

Dåtid möter nutid i en utställning för barn 0-2 år. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt. Man kan besöka utställningen gratis!

Utställningen har producerats av Norrbottens museum.

Utställningen är framtagen i samarbete med barn i åldern 0-2 år och utformad efter deras behov och önskemål. De yngsta har ett eget lärande och sätt att utforska världen som skiljer sig åt från äldre barn. Därför prioriteras de yngsta barnen under utställningsbesöket.

Utställningens olika delar hämtar inspiration från kulturer i Norrbotten genom föremål, gestaltningar och associativa element som bygger på mönster, färger och former ur Norrbottens museums samlingar. Barn får möta kulturarvet på deras egen nivå och med deras eget sätt. I utställningen finns till exempel en älv av spegel och mjukisfiskar, ett förstorat, dekorationsmålat skrin som blir en rutschkana, samt en stor, mjuk båt där man kan vila emellanåt mitt ibland all forskande och lekande.

Boka ett besök för din grupp!

Om du vill se utställningen med en större grupp, till ex förskolegrupp, rekommenderar vi att du bokar tiden i förväg. På så sättet blir det inte för många barn samtidigt i utställningslokalen. Kontakta biljettkassan, +358 50 597 1559 eller maakuntamuseo@tornio.fi.

Välkommen till invigningen av ut­ställ­ning­en på lördagen 15/9 kl. 11 (svensk tid)

I samband med invigningen kan man se även dans- och musikuppträdanden från barnkulturcentrum Kattila. Invigningen är en del av “Lasten iloksi” tredagarsevenemang för barn i Torneå.

Ut­ställ­ning­en har producerats av Norrbottens museum. Namnet, ar­bets­me­to­den och för­håll­nings­sät­tet för ”Kan själv!” kommer från Västarvet, förvaltning för natur- och kulturarv inom Västra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.