Tornion kulttuurisuunnistus

Torneå kul­tur­o­ri­en­te­ring

Lär känna Torneå!

Torneå kul­tur­o­ri­en­te­ring

Tornedalens museum och Alatornion Pirkat har gjort en kulturorienteringsbana i staden till ära av Torneås 400 jubileumsår. På en äkta orienteringskarta har vi valt 21 kontrollpunkter som berättar om Torneås historia på olika sätt. Kan du orientera till det rätta stället och hitta alla kontrollpunkter? Kan du även svara rätt på alla frågor i punkterna?

Torneå kulturorientering är öppen för alla samt gratis och tillgänglig på finska, svenska och engelska. Det finns inga tidsgränser för att genomföra orienteringen. Man kan gå genom kontrollpunkter i den ordningen samt i det tidsintervallet som man vill. Alla punkter är ute i allmänna ställe.

Du kan printa ut orienteringskartan (nedan) själv eller hämta en gratis papperskarta från Tornedalens museets kundtjänst under museets öppettider.

Samt orienteringskartan behöver du en telefon eller en surfplatta som kan läsa QR-koder. Kontrollpunkterna är inte markerade på terrängen. Det finns inte heller QR-koder eller skyltar i terrängen. Texter med frågorna hittar man på nätet. När du har hittat på rätt plats i terrängen, skanna punktens QR-kod bredvid kartan för att läsa historian och svara på den relaterade frågan.

Om du inte har en telefon eller tablett som passar på att läsa QR-koderna, kan du till exempel printa ut texter och frågor innan orienteringen. Alternativt kan du läsa texter med att klicka länkar från listan nedan.

Om det känns för tungt att gå genom hela banan på en gång, kan du ta det ett eller två kontrollpunkter på gång, och ha ett mål att hitta alla kontrollpunkter under sommaren!

Torneå kulturorientering är egentligen inte en tävling, och det är inte heller nödvändigt att svara på alla frågor på kontrollpunkter. Genom frågor samlar vi in ​​information om hur många gånger kontrollpunkterna har besökats under sommaren.  Vi analyserar inte svarares information, inte heller identifierar vi svarare!

Välkommen med!

Ori­en­te­rings­ba­nans längd

Torneå kulturorienteringsbana är ungefär 7 kilometer lång. Det tar circa 2-3 timmar att gå genom hela banan i en gång, beroende på din fart. Man kan också cykla eller sparkcykla genom banan. Kom ändå ihåg trafikregler och gå inte till byggområdena! Privata gårder är märkt med grön på kartan. Museets testorienterare rekommenderar att man har på sig bra skor och tar med sig vatten och vägkost samt glad humör!

Kartan till Torneå kul­tur­o­ri­en­te­ring

Tornion kulttuurisuunnistuskartta

Länkar till kon­troll­punk­ter

Kontroll 1        Kontroll 2        Kontroll 3        Kontroll 4        Kontroll 5

Kontroll 6        Kontroll 7        Kontroll 8        Kontroll 9        Kontroll 10

Kontroll 11      Kontroll 12      Kontroll 13      Kontroll 14      Kontroll 15

Kontroll 16      Kontroll 17      Kontroll 18      Kontroll 19      Kontroll 20

Kontroll 21