Tillväxtens tid

Tillväxtens tid 13.6.–31.12.2024

Utställningen Tillväxtens tid presenterar verk från Aines Bildkonststiftelses och Aineen konstmuseums samlingar. Utställningen visar finsk konst från slutet av 1800-talet till idag.

Tillväxtens tid utmanar tittaren att betrakta växande och utveckling mellan två levande varelser. Hur kan en växts eller träds liv jämföras med människans utveckling? Hur doftar en ung björkdunge? Vad har en gammal torrfura fått uppleva? Utställningens verk visar olika skeden av växande genom skogar, natur samt människors och andra arters perspektiv, som jämför olika tider och arter med varandra.

Noora Geageas videokonstverk Struggle: IV (2016), som täcker bakväggen i utställningssalen, för in människan bland träden. I videokonstverket släpar en människa, klädd i en mörk festdräkt, mödosamt en resväska genom en snöig skog. Människans färd genom vinterskogen verkar svår och tung. Den mörka klädseln och resväskan antyder att människan är på väg någonstans, men hör inte hemma i den snöiga skogen. Träden står harmoniskt och lugnt runt människan. De har ingen brådska.

Fotografen Martti Anttila har under åren 1981–1985 tagit porträtt av konstnärer. Serien som visas i utställningen omfattar bland annat ett antal kända bildkonstnärer från norra Finland. De enkla svartvita porträtten har fångat konstnärer, av vilka några var i början av sina karriärer på 1980-talet. Vilken typ av utveckling kan en konstnär uppleva genom sitt arbete och sina verk?

Utställningens konstnärer:H. Ahtela, Martti Anttila, Klaus Backberg, Gösta Diehl, Noora Geagea, Pekka Halonen, Jaakko Heikkilä, Reijo Hukkanen, Aimo Kanerva, Liisa Karintaus, Sanna Koivisto, Janne Laine, Hannu Kustaa Manner, Otto Mäkilä, Juho Mäkelä, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Ellen Thesleff, Kaisa Törmänen, Heikki Tuomela, Maria Wiik

Arbetsgrupp:
Anita Alamaunu, Amanda Hakoköngäs, Jari Hannuniemi,
Virpi Kanniainen, Pasi Makslahti, Brita-Kaisa Välimaa