Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Kuntalain 108 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vaasan hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Tornion kaupungin kirjaamossa: pvm /dnro /päätösnro       asia                                Kuulutettu yleisessä …


Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutoksista nähtävillä

Perämeren Jätehuolto Oy on esittänyt Perämeren jätelautakunnalle muutoksia jätetaksaan kunnan toissijaisen vastuun jätemaksujen osalta. Esitys sisältää tarkistuksia myös vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuihin. Muutokset taksaan tulisivat voimaan 1.6.2020. Kunnan toissijaisen vastuun jätteinä …


Omakotitontteja tarjolla

FÄRIMÄEN ALUEELTA 15. TORPIN KAUPUNGINOSASTA Tornion kaupunki jatkaa uuden Färimäen asuinalueen rakentamista Torpin kaupunginosaan. Tässä vaiheessa vuokrataan uudelta Färimäen asuinalueelta Koskelankaarella olevat kaupungin omistuksessa olevat pientalotontit omakoti-/paritalorakentamiseen kortteleista 60 ja …


Ympäristölupahakemus puhtaiden ylijäämämaiden läjityksestä (maankaatopaikka)

Panu Koivurova on jättänyt Meri-Lapin ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee puhtaiden ylijäämämaiden läjittämistä Tornion kaupungin Pirkkiön kylän tilalla 851-420-12-56. Lupaa haetaan vuonna 2015 alkaneelle toiminnalle. Alueelle on läjitetty …


Hanhirovan maa-aineslupahakemus vireillä

Heikki ja Juhani Hanhirova ovat muuttaneet Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 27.3.2018 jättämäänsä maa-aineslain (555/1981) mukaista lupahakemusta maa-ainesten ottamiseen. Muutettu hakemus on jätetty 27.1.2020. Hakemus koskee soran ja hiekan ottamista Tornion kaupungin Aapajoen …


Sivun alkuun