Kuulutus päätöksestä parvetupakointikielto Asunto Oy Tornion Horisontti

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös §67 Päätöspvm 16.11.2021     Julkipanopvm  22.11.2021 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on 16.11.2021 tehnyt päätöksen tupakkalain 79 §:n mukaisesta parveketupakointikieltohakemuksesta. Päätöksen kohde Asunto Oy Tornion Horisontti, …


Kuulutus päätöksestä parvetupakointikielto Asunto Oy Tornion Sarastus

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös §66 Päätöspvm 16.11.2021     Julkipanopvm  22.11.2021 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on 16.11.2021 tehnyt päätöksen tupakkalain 79 §:n mukaisesta parveketupakointikieltohakemuksesta. Päätöksen kohde Asunto Oy Tornion Sarastus, …


Kuulutus siirretyistä ajoneuvoista

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Keminmaan Autojussi Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee …


Lapin ELY-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Lapin ELY-keskus on antanut 16.11.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sille …


Lapin ELY-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen päätös Asia Tanskinsaaren ruoppausten ja läjitysten tarkkailusuunnitelma, Tornio. Vesistöntarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Hakijat Lapin elinkeino-, liikenne- ja …


Kuulutus siirretystä ajoneuvosta

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Keminmaan Autojussi Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee …


Kuulutus maa-aineslupapäätös, KTK Tornio Oy, Kyläjoki, Tornio

Ympäristölautakunnan päätös §95       Päätöksen ratkaisupäivä 19.10.2021    Päätöksen antopäivä 26.10.2021    Päätöksen tiedoksisaantipäivä 2.11.2021 Luvan saaja KTK-Tornio Oy Toiminta ja sen sijainti Maa-aineksen (sora ja hiekka) ottaminen tiloilla KTK-Kyläjoenkangas 851-418-46-69 ja …


Tornion kaupungin kaavoituskatsaus 2020-2021

Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.4.2021 § 47 Tornion kaupungin kaavoituskatsauksen 2020-2021. Tornion kaupungin kaavoituskatsaus 2020-2021 on MRL 7 § mukaisesti virallisesti nähtävillä Tornion kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Urheilukatu …


Sivun alkuun