Tornion Ralli 2020 -kilpailu

KUULUTUS LAPELY/3764/2019 9.1.2020 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melupäätöksestä Kuulutuksen julkaisupäivä 9.1.2020 Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.1.2020. Päätösnumero 1/2020 Antopäivä 9.1.2020 Ilmoituksen tekijä Tornion …


Kehäkankaantien ralliharjoittelu 1.1.-19.8.2020

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 20.12.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti 19 § …


Jätehuollon palvelutaso hyväksytty

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt pykälässä 87 Perämeren jätelautakunnan alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) jätehuollon palvelutason vuosille 2020-2023 Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 22.1.2020 …


Jätetaksaan muutoksia

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt pykälässä 86 Perämeren jätelautakunnan alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) jätetaksan muutokset koskien Perämeren Jätehuolto Oy:n vastaanottomaksuja lajiteltavan yhdyskuntajätteen ja lajiteltavan rakennusjätteen osalta sekä …


KUULUTUS

Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylä Teknisten palvelujen lautakunta on 9.10.2019 alustavasti hyväksynyt Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelman K4291/1-3, joka on nähtävänä Tornion kaupungintalon ala-aulassa 16.10.2019 – 29.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmaa koskevat …


Sivun alkuun