Metsä Fibre Oy:n tutkimuslupa

KUULUTUS Maanmittauslaitos on 22.5.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Kemi – Isohaara – Keminmaa suunnan määrittämistä varten. Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimus …


Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy:n ympäristölupa Puu-, metalli-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointiin ja käsittelyyn kiinteistöllä 851-410-15-123 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

  Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti Maansiirto Kyösti Kaihu Oy Sukkatehtaankatu 12 95420 Tornio Puu-, metalli-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointi ja käsittely kiinteistöllä 851-410-15-123 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta …


Päätös Kalottjazz & Blues -tapahtuman meluilmoituksesta

  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 17.5.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti 5 …


Sivun alkuun