Hyväksytty tonttijaon muutos

Tekninen johtaja hyväksyi 15.9.2020 tonttijaon muutoksen 13. Kallioputaan kaupunginosan kortteliin 29. Päätökseen liittyvä Teknisen johtajan päätöspöytäkirja liitteineen on yleisesti nähtävänä Tornion kaupungin tekniset palvelut/kaavoitus ja mittaus, Lappian sähkötalo, Urheilukatu 4, …


Hoivakoti Näräntien asemakaava

TORNION KAUPUNGINHALLITUS ON HYVÄKSYNYT 7.9.2020 § 248 ALUSTAVASTI HOIVAKOTI NÄRÄNTIEN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN   Asemakaavan muutosehdotus on päivätty 25.6.2020 ja koskee Tornion kaupungin 15. Suensaaren kaupunginosan korttelin tonttia 4. Asemakaavan muutosehdotus on …


Muuntamokatu 5:n asemakaava

TORNION KAUPUNGINHALLITUS ON HYVÄKSYNYT 7.9.2020 § 249 ALUSTAVASTI MUUNTAMOKATU 5:N ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN   Asemakaavan muutosehdotus on päivätty 25.6.2020. Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelia 19 sekä sitä ympäröiviä …


Selleenkadun asemakaava

TORNION KAUPUNGINHALLITUS ON HYVÄKSYNYT 7.9.2020 § 247 ALUSTAVASTI SELLEENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN   Asemakaavan muutosehdotus on päivätty 25.6.2020. Kaavamuutoksella on tarkoitus liittää Selleenkadun osa, rautatien ja yleisen tien väli, korttelin 2 …


Tornion Karhakkamaan tuulivoimayleiskaava-OAS ja YVA-suunnitelma

Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavamuutos ja ympäristövaikutusten arviointi vireille. TuuliWatti Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin pohjoisosaan Karhakkamaan alueelle, joka rajoittuu Ylitornion kuntaan. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. …


Sairaalakadun katusuunnitelma

Teknisten palvelujen lautakunta on 24.6.2020 alustavasti hyväksynyt Sairaalakadun katusuunnitelman K1418/1-4, joka on nähtävänä Tornion kaupungin verkkosivuilla 2.9.2020 – 15.9.2020 välisen ajan. Suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Tornion kaupungin teknisten palveluiden …


Uudet maa-aineslain mukaiset tarkastus- ja valvontamaksut voimaan 1.10.

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.8.2020 pykälässä 53 hyväksynyt Meri-Lapin ympäristölautakunnan (Tornio ja Keminmaa) taksan, joka koskee maa-aineslain mukaisista tarkastus- ja valvontatehtävistä  perittäviä maksuja. Taksa tulee voimaan 1.10.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. …


Sivun alkuun