Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden julkisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on 26.2.2024 antanut julkisen kuulutuksen dnro 1538/03.04.04.04.20/2022 koskien valituksia vesilain valitus vesitalousasiassa, Pirkkiön ja Ruohokarinväylän venereittien kunnostusruoppaukset, Tornio. Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/material/sites/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/kuulutukset/paatoskuulutukset/f8ujkm1hs/VHaO_paatos_26.2.2024_nro_216_2024_valitus_vesitalousasiassa_Tornio.pdf Tämä …


Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

Kuntalain 108 § mukainen kuulutus ILMOITUS KUULUTUKSESTA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Nopes Oy Dnro PSAVI/3476/2023 Asia Leväjänkkän turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Tornio ja Ylitornio Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito …


Tornion Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutos vireille

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja yleisötilaisuus Rajakiiri Oy suunnittelee Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutosta Tornion Röyttänniemen teollisuus- ja satama-alueen eteläpuoleisella merialueella noin 10 km etäisyydellä Tornion …


Sivun alkuun