Lapin Ely-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kaupungin verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 13.3.2023 saakka. ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Lapin ELY-keskus on …


Tornion kaupungin Sheikki asemakaavamuutos 22. Kivirannan kaupunginosassa

Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2023 kokouksessaan § 7 Sheikki asemakaavamuutoksen Tornion kaupungin 22. Kivirannan kaupunginosassa. Sheikki asemakaava 22. Kivirannan kaupunginosassa on yleisesti nähtävillä 2.2. – 6.3.2023 välisen ajan Tornion kaupungin verkkosivuilla …


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 25.1.2023 antanut välipäätöksen 91/2023 (dnro 41/03.04.04.04.10/2023) täytäntöönpanon kieltämista koskevassa hakemuksessa, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston 29.11.2022 tekemästä päätöksestä § 48. Hakijana …


Päätös meluilmoituksesta GRK Suomi Oy, Tornio

Päätöksen antopäivä 23.1.2023 Päätöksen tiedoksisaantipäivä 31.1.2023 Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 20.1.2023  §1 tehnyt päätöksen GRK Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäisiä toimintoja koskevasta …


Kuulutus siirretystä ajoneuvosta

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Keminmaan Autojussi Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee …


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 16.1.2023 antanut seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta: Kaivosoikeuden haltija: SMA Mineral Oy Kaivospiiri ja …


Sivun alkuun