Lapin ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kaupungin verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 3.7.2023 saakka. ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Lapin ELY-keskus on …


Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen lupahakemus Hakijat    Väylävirasto ja Outokumpu Stainless Oy Dnro       PSAVI/3399/2023 Asia        Tornion Röyttän meriväylän ruoppaaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen, Tornio Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen …


Päätös GRK Suomi Oy:n meluilmoituksesta, Tornio ja Keminmaa

Kuulutus päätöksestä  Päätös ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, GRK Suomi Oy, alikulkusiltojen rakentaminen, Tornio ja Keminmaa Valitusosoitus päätökseen Toiminnan sijainti Meluilmoitus, GRK Suomi Oy    


Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen päätös Hakija Saint-Gobain Finland Oy Dnro PSAVI/2246/2022 Päätösnro 75/2023 Asia Karungin fylliittilouhoksen kiviaineksen louhiminen pohjavedenpinnan alapuolelta, pohjavedenpinnan alentaminen ja louhoksen kuivatusvesien johtaminen ojia pitkin Tornionjokeen, Tornio …


Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023 asiassa Dnro 658/2022 kunnallisvalitukseen, joka on tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.3.2022 § 6. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 …


Sivun alkuun