Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama päättäjien, viranomaisten ja vammaisten kuntalaisten yhteistyöelin. Neuvosto toimii vammaisten edunvalvojana, seuraa palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa vammaisten kuntalaisten arjen näkökulmasta, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

Vammaisneuvostoon valitaan vammaisjärjestöjen edustajia (6 henkilöä), kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja, teknisen keskuksen ja vapaa-ajan lautakunnan edustaja sekä seurakunnan edustaja. Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Raimo Toratti (raimo.toratti@pp.inet.fi, puh. 040 546 8725).

Sivun alkuun