Jätetaksa

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueen jä­te­tak­sas­sa määrätään jätemaksun perusteet.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on kiinteä, asuntokohtainen vuosimaksu. Se peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytettävistä kiinteistöistä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella. Perusmaksu ei poista velvollisuutta kuulua kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen eikä vaikuta siitä perittävään maksuun. Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle/isännöitsijälle.

Perusmaksu

 • vakinaisen asunnon perusmaksu 24,80 €/vuosi
 • vapaa-ajan asunnon perusmaksu 12,40 €/vuosi
 • perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Perusmaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä jätehuollon kustannuksia:

 • vaa­ral­lis­ten ja lää­ke­jät­tei­den vastaanotto, kuljetus ja käsittely
 • osa hyö­ty­jä­te­huol­los­ta
 • ekoasemien ylläpito
 • jätehuollon vi­ran­omais­teh­tä­vät
 • jätehuollon tiedotus ja neuvonta
 • vaa­ral­lis­ten jätteiden ja säh­kö­lait­tei­den ke­räys­kier­rok­set haja-asu­tusa­lueil­la

Perusmaksua vastaan asuntojen omistajat saavat myös asiakaskortin, joka sisältää neljä ilmaista kiinteistökohtaiseen keräykseen soveltumattoman kaatopaikkajätteen tai poltettavan jätteen tuontikertaa vuodessa ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään.

Maksun laskuttaa Perämeren Jätehuolto Oy. Laskutettavan kiinteistön tiedot perustuvat Perämeren jätelautakunnan ja Perämeren Jätehuolto Oy:n ylläpitämän asiakasrekisterin tietoihin.  Maksuvelvollinen voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Kirjallinen vapaamuotoinen muistutus tehdään Perämeren jätelautakunnalle. Muistutuksesta tulee ilmetä vähintään samat tiedot kuin perusmaksun kohtuullistamista haettaessa.

Kiinteistön perustietojen ilmoittaminen jätehuollon perusmaksua varten (sähköinen lomake)

Perusmaksun koh­tuul­lis­ta­mi­nen

Vakituisen asunnon perusmaksu voidaan hakemuksesta puolittaa tai jättää perimättä, mikäli asunto on käyttämättömänä yhtäjaksoisesti vähintään 6-12 kuukautta laskutuskaudesta, joka on kalenterivuosi.

Vapaa-ajan asunnon (tai toisen asunnon) perusmaksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. kiinteistön käyttö on erittäin vähäistä
 2. sama omistaja/jätteen haltija maksaa täydet jä­te­mak­su­tak­san mukaiset maksut Perämeren jä­te­lau­ta­kun­nan alueella olevasta muusta va­ki­tui­ses­ta taikka vapaa-ajan asunnost
 3. asunnossa ei ole säh­kö­liit­ty­mää ja
 4. asunnossa ei ole juoksevaa vettä.

HUOM! Jätelautakunta on kokouksessaan 29.11.2016 päättänyt poistaa asunnon enimmäiskerrosalaa koskevan kohdan 5.

Jätemaksun puolittamista ja perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalta etukäteen kunkin laskutuskauden osalta erikseen viimeistään 30.4. Hakemuslomake on alla ja niitä saa myös Jäkälästä sekä Tornion kaupungintalolta.

Jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen (sähköinen lomake)

Jätetaksa, hyväksytty 23.1.2024, voimaantulo 1.2.2024

Jätetaksa, hyväksytty 31.10.2023, voimaantulo 1.1.2024

Tekninen korjaus jätetaksaan 1.1.2024

Jätetaksa, hyväksytty 15.5.2023, voimaantulo 1.6.2023

Jätetaksa, hyväksytty 4.4.2023, voimaantulo 1.5.2023

Jätetaksa, hyväksytty 24.5.2022, voimaantulo 1.7.2022

Jätetaksa, hyväksytty 1.2.2022, voimaantulo 1.4.2022

Jätetaksa, hyväksytty 24.11.2020, voimaantulo 1.1.2021

Jätetaksa, hyväksytty 28.4.2020, voimaantulo 1.6.2020

Jätetaksa, hyväksytty 10.12.2019, voimaantulo 1.2.2020

Jätetaksa, hyväksytty 19.2.2019, voimaantulo 1.4.2019

Jätetaksa, hyväksytty 4.12.2018, voimaantulo 1.2.2019

Perusmaksun kertymä ja sen käyttö

Vuonna 2022 jätehuollon perusmaksujen kertymä oli 657 364 euroa.