Kult­tuu­ria­vus­tuk­set, ta­pah­tu­ma­tu­ki ja -palkinnot

Kult­tuu­ri­pal­kin­to myönnetään vuosittain eri taiteen aloilla an­sioi­tu­neil­le tor­nio­lai­sil­le. Kult­tuu­ria­vus­tuk­sia haetaan vuosittain maa­lis­kuus­sa. Irma Storbomin säätiö tukee musiik­kio­pin­to­ja ja teat­te­ri­toi­min­taa.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kulttuuri » Kulttuuriavustukset, tapahtumatuki ja -palkinnot

Kult­tuu­ria­vus­tuk­set, ta­pah­tu­ma­tu­ki ja -palkinnot

Kaupungin kult­tuu­ria­vus­tus

Tornion kaupungissa jaetaan vuosittain kulttuuriavustusta järjestöille. Haettavissa on toiminta- ja kohdeavustusta. Kohdeavustuksia voivat hakea myös yksityishenkilöt. Tukea haetaan maaliskuussa. Avustuksista päättää elämänlaatulautakunta. Yhteisöjen avustussääntöihin ja lomakkeeseen pääsee täältä.

Sähköisen avustuslomakkeen lähettämistä varten tarvitaan vahva tunnistautuminen (mobiilivarmenne tai pankkitunnukset). Paperiset allekirjoitetut avustushakemukset lähetetään kirjaamoon osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Irma Stormbom-säätiön apurahat

Teollisuusneuvos Irma Stormbom -säätiön tarkoituksena on tukea musiikkia harrastavien nuorten ammattiin tähtääviä musiikkiopintoja sekä teatteritoimintaa Tornion kaupungissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja tukemalla muutenkin taloudellisesti edellä mainittua toimintaa.

Säätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset todistuksineen ja asiakirjoineen, joihin hakemuksessa halutaan vedota, toimitetaan postitse kaupungintalolle.

Ta­pah­tu­ma­tu­ki

Tapahtumatuki on kohdistettu isommille, aluetalouteen vaikuttaville tapahtumille. Tukea voi hakea ympäri vuoden, se on aina harkinnanvaraista ja tukea jaetaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Myönnettävän rahallisen tuen määrä perustuu Tornion kaupungin tapahtumatuen arviointikriteereihin. Lue lisää täältä.

Kult­tuu­ri­pal­kin­to

Kulttuuripalkinto myönnetään vuosittain eri taiteen aloilla ansioituneille torniolaisille. Palkinnonsaajat julkaistaan ja palkitaan Tornio-päivien päätapahtumassa toukokuussa. Palkintoja on jaettu vuodesta 1977 alkaen.

Kaupunkilaiset voivat tehdä ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajaksi. Ehdotukseen on liitettävä kirjalliset perustelut sille, miksi kyseinen henkilö tai taho on sopiva palkittavaksi. Saaja voi olla yksityinen henkilö, ryhmä tai yhdistys. Ehdotus laitetaan kulttuuritoimistolle sähköpostitse: kulttuuritoimisto@tornio.fi

Edellytyksenä palkitsemiselle on, että saaja tunnetaan aktiivisesta, korkeatasoisesta ja näkyvästä toiminnasta Tornion kulttuuri- ja taidetoiminnassa tai sen kehittämisessä. Saajalta edellytetään pitkäaikaista, esimerkinomaista ja ansiokasta kaupungin kulttuurielämää tukevaa työtä ja sitä, että taho on mielellään huomioitu paikallisissa tiedotusvälineissä ja yleisötilaisuuksissa. Palkittavan aikaansaannokset voivat olla myös työtä paikallisen taidekasvatuksen tason nostamiseksi tai sen tunnetuksi tekemiseksi esimerkiksi alan opiskelijoiden kanssa.