Uusi avustuslaji, tapahtumatuki, pilotoidaan vuonna 2023

Tapahtumat ovat tärkeitä Torniolle. Haluamme pitää huolta nykyisistä tapahtumistamme ja lisäksi innostaa toimijoita tekemään ja tuomaan Tornioon uusia tapahtumia. Tapahtumilla on tutkittu olevan vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan sekä aluetalouteen. Omintakeiset ja meän henkeen istuvat tapahtumat ovat lämpimästi tervetulleita kaupunkiin ja haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa.

Toivomme Tornioon tapahtumia ja kannustamme tapahtumajärjestäjiä tuottamaan erilaisia tilaisuuksia, kuten messuja, näyttelyitä, markkinoita, festivaaleja ja viihdekonsertteja, urheilukilpailuja, urheilu-, liikunta- tai muut harrastetapahtumia, kulttuuritapahtumia, kokouksia, kongresseja, koulutustapahtumia, yleisölle avoimia juhlia, gaaloja.

Kenelle tukimuoto on kohdistettu?

Kaupungin uusi avustuslaji tapahtumille on kohdistettu isommille, aluetalouteen vaikuttaville tapahtumille. Etusijalla ovat tapahtumat, jotka edistävät Tornion veto- ja pitovoimaa sekä edistävät Tornion kaupunkistrategian toteutumista. Malli on kehitetty Tapahtumien kehittäminen Torniossa EAKR -hankkeen avulla. Pienemmät, paikalliset tapahtumat voivat hakea tukea kaupungin vuosittaisista kulttuuriavustuksista.

Tapahtumatukea ei myönnetä tällaisille tapahtumille
● Kaupungin tai sen omistamien organisaatioiden järjestämät tapahtumat
● Poliittiset ja uskonnolliset tapahtumat
● Epäeettiset tapahtumat
● Urheilu- ja liikuntaseurojen normaali harrastustoiminta ja sarjapelit
● Yritysten omalle henkilökunnalle tai suppealle sidosryhmälle järjestetyt tapahtumat

Miten tukea haetaan?

Myönnettävän rahallisen tuen määrä perustuu Tornion kaupungin Tapahtumatuen arviointikriteereihin. Tukea voi hakea ympäri vuoden, se on aina harkinnanvaraista ja tukea jaetaan talousarvion määrärahojen puitteissa.

Lopullisen päätöksen tuesta ja sen määrästä tekee Tornion elämänlaatulautakunta arviointiryhmän esityksestä. Harkinnan varaisten suurempien tukisummien tukipäätöksestä vastaa kaupunginhallitus. Käytännön työtä hoitaa Tornion kulttuuritoimisto. Tapahtumajärjestäjän ei tarvitse olla torniolainen (rekisteröity Tornioon), mutta tapahtuman pitää tapahtua tai vaikuttaa Torniossa. Tapahtumatukea ei myönnetä tahoille, jotka ovat jo saaneet tukea jostain Tornion kaupungin toisesta tuki-instanssista (esim. kulttuuriavustus).

Tornion tapahtumatukea hakevat tapahtumajärjestäjät (yritykset, yhdistykset, muut organisaatiot) täyttävät hakemuslomakkeen (verkossa täytettävä lomake), jonka yhteyteen liitetään tapahtumasuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä markkinointisuunnitelma.

Tapahtumatukihakemus tulee jättää vähintään 3 kk ennen itse tapahtumaa.

Tornion kaupunki saa myönnettyä tapahtumatukea vastaan mahdollisuuden näkyä tuensaaja-tapahtumassa esimerkiksi beachflägillä tai roll-upilla ja Tornion kaupungin logo tulee näkyä tapahtuman viestinnässä ja markkinoinnissa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
● hakijan yhteystiedot
● tapahtuman nimi
● tapahtuman ajankohta ja kesto
● tapahtuman kuvaus ja sisältö laajasti ja monipuolisesti
● odotettu kävijämäärä
● tapahtuman kesto
● palvelu tai summa, jota Tornion kaupungilta haetaan, ja mihin se tullaan kohdentamaan
● mitä muuta välillistä tukea tapahtumajärjestäjä on hakenut tai saanut kaupungilta
● tapahtuman markkinointisuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Hakemuksen toimittamisen jälkeen järjestämme useammasta ihmisestä koostuvan arviointiryhmän kokouksen, joka tekee Elämänlaatulautakunnalle esityksen tapahtuman tukikelpoisuudesta ja tuen tasosta. Tapahtumien arviointiryhmään kuuluu  sivistystoimenjohtaja, kehitysjohtaja, Business Tornion edustaja, viestintäpäällikkö, maankäyttöinsinööri, tapahtumatuottaja sekä asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tornion elämänlaatulautakunnan ja kaupunginhallituksen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa. Kaupungille toimitettavaan asiakirjaan, joka sisältää liikesalaisuuksia, tulisi tehdä merkintä ko. asiasta. Myös yhteystietolomakkeessa on julkinen tieto kohta. Jos tieto ei ole julkista niin lautakunnan/kaupunginhallituksen kokouksen esityslistaa valmisteltaessa tehdään listan liitteisiin salainen-merkintä, jolloin ko. liitteitä ei julkaista netissä.

Tuen maksaminen

50% Ennakkoon tapahtuman järjestämisvuonna, kun elämänlaatulautakunnan päätös on saanut lainvoimaisuuden ja tapahtumajärjestäjän kanssa on sovittu yhteistyön muodoista. Mikäli tapahtuma ei toteudu esitetyn suunnitelman mukaisesti tapahtuma on velvoitettu palauttamaan ennakkoon saatu osuus tapahtumatuesta.

50% Jälkikäteen, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut loppuraportin. Loppuraportissa tapahtuman toteutumista tulee peilata tavoitteisiin ja hakemukseen, mukaan lukien mm. markkinoinnin kattavuus ja kanavat, kävijämäärä, arvio ei-torniolaisten määrästä, tapahtumajärjestäjän arvio tapahtuman onnistumisesta, kävijöiden palautteita jne.

Lue lisää tuen hakemisesta ja myöntämiskriteereistä täältä.

Muuta tietoa tapahtumanjärjestämiseen Torniossa löydät Tapahtumajärjestäjän oppaasta.

Päätös uuden avustuslajin, tapahtumatuen, pilotoinnista Torniossa vuonna 2023, tehtiin Tornion kaupunginhallituksen kokouksessa 7.11.2022.

Sivun alkuun