Ta­pah­tu­ma­tu­ki

Ta­pah­tu­ma­tu­kea Tornion kaupungilta

Tapahtumat ovat tärkeitä Torniolle. Haluamme pitää huolta nykyisistä tapahtumistamme ja lisäksi innostaa toimijoita tekemään ja tuomaan Tornioon uusia tapahtumia. Tapahtumilla on tutkittu olevan vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan sekä aluetalouteen. Omintakeiset ja meän henkeen istuvat tapahtumat ovat lämpimästi tervetulleita kaupunkiin ja haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa. Uusi tukimuoto, tapahtumatuki, pilotoitiin vuonna 2023.

Toivomme Tornioon tapahtumia ja kannustamme tapahtumajärjestäjiä tuottamaan erilaisia tilaisuuksia, kuten messuja, näyttelyitä, markkinoita, festivaaleja ja viihdekonsertteja, urheilukilpailuja, urheilu-, liikunta- tai muut harrastetapahtumia, kulttuuritapahtumia, kokouksia, kongresseja, koulutustapahtumia, yleisölle avoimia juhlia, gaaloja.

Kenelle tukimuoto on kohdistettu?

Tapahtumatuki on kohdistettu isommille, aluetalouteen vaikuttaville tapahtumille. Etusijalla ovat tapahtumat, jotka edistävät Tornion veto- ja pitovoimaa sekä edistävät Tornion kaupunkistrategian toteutumista. Malli on kehitetty Tapahtumien kehittäminen Torniossa EAKR -hankkeen avulla. Pienemmät, paikalliset tapahtumat voivat hakea tukea kaupungin vuosittaisista kulttuuri- ja liikunta-avustuksista. Tapahtumatukea ei myönnetä toimintaan, joka on jo saanut tukea jostain Tornion kaupungin toisesta tuki-instanssista (esim. Kulttuuri- tai liikunta-avustus)

Tapahtumatukea ei myönnetä tällaisille tapahtumille
● Kaupungin tai sen omistamien organisaatioiden järjestämät tapahtumat
● Poliittiset ja uskonnolliset tapahtumat
● Epäeettiset tapahtumat
● Urheilu- ja liikuntaseurojen normaali harrastustoiminta ja sarjapelit
● Yritysten omalle henkilökunnalle tai suppealle sidosryhmälle järjestetyt tapahtumat

Miten tukea haetaan?

Myönnettävän rahallisen tuen määrä perustuu Tornion kaupungin tapahtumatuen arviointikriteereihin. Tukea voi hakea ympäri vuoden, se on aina harkinnanvaraista ja tukea jaetaan talousarvion määrärahojen puitteissa.

Lopullisen päätöksen tuesta ja sen määrästä tekee Tornion elämänlaatulautakunta arviointiryhmän esityksestä. Harkinnan varaisten suurempien tukisummien tukipäätöksestä vastaa kaupunginhallitus. Käytännön työtä hoitaa Tornion kulttuuritoimisto. Tapahtumajärjestäjän ei tarvitse olla torniolainen (rekisteröity Tornioon), mutta tapahtuman pitää tapahtua tai vaikuttaa Torniossa. Tapahtumatukea ei myönnetä tahoille, jotka ovat jo saaneet tukea jostain Tornion kaupungin toisesta tuki-instanssista (esim. kulttuuriavustus).

Tornion tapahtumatukea hakevat tapahtumajärjestäjät (yritykset, yhdistykset, muut organisaatiot) täyttävät hakemuslomakkeen (verkossa täytettävä lomake), jonka yhteyteen liitetään tapahtumasuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä markkinointisuunnitelma.

Tapahtumatukihakemus tulee jättää viimeistään 1 kk ennen itse tapahtumaa, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Lokakuun jälkeiset hakemukset tulee kohdentua seuraavalle vuodelle. Tukea ei myönnetä jälkikäteen.

Tornion kaupunki saa myönnettyä tapahtumatukea vastaan mahdollisuuden näkyä tuensaaja-tapahtumassa esimerkiksi beachflägillä tai roll-upilla ja Tornion kaupungin logo tulee näkyä tapahtuman viestinnässä ja markkinoinnissa. Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomaan HaparandaTornio tapahtumakalenteriin: Tapahtumakalenteri – HaparandaTornio

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • hakijan yhteys- ja tilitiedot
  • tapahtuman nimi
  • tapahtuman ajankohta ja kesto
  • tapahtuman kuvaus ja sisältö laajasti ja mo­ni­puo­li­ses­ti
  • odotettu kävijämäärä
  • tapahtuman tu­lo­bud­jet­ti
  • tapahtuman arvioitu mat­kai­lu­tu­lo
  • tapa, jol­la­Tor­nion kaupunki näkyy tapahtuman mark­ki­noin­nis­sa
  • palvelu tai summa, jota Tornion kaupungilta haetaan, ja mihin se tullaan koh­den­ta­maan
  • mitä muuta välillistä tukea ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä on hakenut tai saanut kaupungilta

Lisäksi hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedostot: tapahtumasuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitus- sekä markkinointisuunnitelma.

Hakemuksen saapumisen jälkeen järjestämme useammasta ihmisestä koostuvan arviointiryhmän kokouksen, joka tekee esityksen tapahtuman tukikelpoisuudesta ja tuen tasosta. Arviointiryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Asia käsitellään elämänlaatulautakunnan kokouksessa. Harkinnan varaiset suuremmat tapahtumatuet myöntää kaupunginhallitus.

Tapahtumien arviointiryhmään kuuluu sivistystoimenjohtaja, kehitysjohtaja, Business Tornion edustaja, viestintäpäällikkö, kulttuurikehittäjä sekä asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tornion elämänlaatulautakunnan ja kaupunginhallituksen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa. Kaupungille toimitettavaan asiakirjaan, joka sisältää liikesalaisuuksia, tulisi tehdä merkintä ko. asiasta. Myös yhteystietolomakkeessa on julkinen tieto kohta. Jos tieto ei ole julkista niin lautakunnan/kaupunginhallituksen kokouksen esityslistaa valmisteltaessa tehdään listan liitteisiin salainen-merkintä, jolloin ko. liitteitä ei julkaista netissä.

Tuen maksaminen

Tukisumma maksetaan 100%:sti tapahtuman järjestämisvuonna, päätöksen saatua lainvoiman. Mikäli tapahtuma ei toteudu esitetyn suunnitelman mukaisesti tai loppuraporttia ei toimiteta, on kaupungilla oikeus periä osa tai koko tapahtumatuki takaisin. Tapahtumatuen käytöstä on täytettävä loppuraporttilomake viimeistään 4 kuukautta tapahtuman toteutumisen jälkeen.

Lue lisää tuen hakemisesta ja myöntämiskriteereistä täältä.

Muuta tietoa tapahtumanjärjestämiseen Torniossa löydät Tapahtumajärjestäjän oppaasta.

Päätös uuden avustuslajin, tapahtumatuen, pilotoinnista Torniossa vuonna 2023, tehtiin Tornion kaupunginhallituksen kokouksessa 7.11.2022. Tapahtumatuen myöntöperusteet tarkistettiin ja niistä päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 19.2.2024.