Meän Kesä

Meän Kesä 

Tornion kaupunki kutsuu vetovoimaiset Tornion kesätapatumat yhteisen markkinoinnin äärelle.  ”Meän kesä” on Torniolaisten kesätapahtumien yhteismarkkinointimalli, joka auttaa tapahtumia näkymään enemmän ja viestimään yhdessä, jotta tapahtumakävijät löytävät helposti ja selkeästi tuttuja ja uusia tapahtumaelämyksiä Torniosta.

Meän kesän –malli on Tornion kaupungin vastaus tapahtumakentältä kuultuun toiveeseen tapahtumien yhteisestä markkinoinnista ja viestintäavusta. Malli luo Tornion kesästä houkuttelevan kokonaisuuden, joka näkyy vahvasti Tornion katukuvassa ja monikanavaisesti eri tiedotusvälineissä alueellisesti. Ajattelemme, että yhdessä tapahtumat voivat kasvaa ja kehittyä sekä markkinoida tehokkaammin nyt ja tulevaisuudessakin.

Meän kesä on Tapahtumien kehittäminen Torniossa –hankkeen aikana lanseerattu yhteismarkkinointimalli, jota testattiin kesällä 2021. Konseptia on tarkoitus tehdä tunnetuksi ja kehittää tulevina vuosina edelleen tapahtumakentän toiveiden ja palautteiden pohjalta.

Meän Kesän nettisivut: www.meankesa.fi

Meän Kesää koordinoi Tornion kulttuuritoimisto.