Tornion Yleiskaava 2040

Yleiskaava ohjaa kaupungin ke­hit­tä­mis­tä pitkällä aikavälillä

Torniossa alkaa yleiskaavan päivittäminen. Yleiskaava on suunnitelma, joka ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti koko kunnan alueella. Yleiskaavassa määritellään, mihin kunnassa sijoitetaan esimerkiksi asutusta, palveluja, liikennettä, virkistysalueita ja elinkeinotoimintaa. Kaupunginhallitus päätti päivitystyön aloittamisesta maanantaina 19.6.

Ajan­ta­sai­nen yleiskaava on kaupungin ke­hit­tä­mi­sen työväline

Yleiskaavaa päivitetään, jotta se vastaisi paremmin sekä tämänhetkisiä että tulevia maankäyttöön ja koko kaupungin kehittämiseen liittyviä tarpeita.

Toimintaympäristö on muuttunut nopeasti etenkin viime vuosien aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut päivänpolitiikan keskiöön keskustelun huoltovarmuudesta ja kotimaisen energiantuotannosta, ja myös Torniossa yleinen mielipide on kääntynyt puoltamaan vihreää energiantuotantoa, kuten tuulivoimaa ja vety- ja biokaasutuotantoa. Vihreän energian hankkeiden yhteydessä on noussut esiin selkeä tarve esimerkiksi kemian teollisuuden sijoittumiselle Tornioon.

Myös ratayhteyksien kehittyminen, kuten Laurila-Tornio-Haaparanta-rataosuuden sähköistäminen, avaa uusia logistisia mahdollisuuksia, joiden vuoksi yleiskaavan päivittämisen yhteydessä on tarpeen selvittää muun muassa sataman kehittämismahdollisuuksia.

Myös asumisen ja työn isot trendit huomioitava

Teollisuuteen ja energiantuotantoon varattujen alueiden vastapainona on tärkeää, että Torniossa on myös virkistymistä, vapaa-aikaa ja matkailua tukevia hiljaisia alueita kuten kattavia ulkoilureitistöjä, joiden kehittämistarpeet on tärkeää tuoda esille yleiskaavassa.

Samoin kaavaa päivitettäessä on syytä ottaa huomioon myös asumiseen ja työhön liittyvät suuret muutokset ja pohtia esimerkiksi, miten maankäyttöön liittyvät ratkaisut tukisivat monipaikkaista työskentelyä ja paluumuuttoa ja millaista sopeutumista vaatii esimerkiksi väestön väheneminen ja ikääntyminen.

Vapaan liikkumisen näkökulmasta myös valtakunnan rajan ylittävien yhteyksien ja yhteisten kaupunki- ja kulttuuriympäristöjen, kuten kaupunginlahden, Kukkolankosken ja Uitonrannan-Hellälän-Cape Eastin nostaminen konkreettisiksi maankäyttömerkinnöiksi uuteen yleiskaavaan on tärkeää.