Tervolan ko­ti­seu­tu­museo

Pe­rä­poh­jo­lan asutus-, maatalous ja kou­lu­his­to­ri­aa

Pe­rä­poh­jo­lan maa­ta­lous­museo

Tervolan Paakkolan kylään rakennettu laaja museoalue kuvastaa monipuolisesti Peräpohjolan asutus-, maatalous ja kouluhistoriaa. Alueelle on siirretty yli 30 rakennusta ja näytteillä on runsaasti esineistöä.

Vauraassa jokivarren maalaistalossa tarvittiin ennen lukuisia rakennuksia moniin käyttötarkoituksiin. Eri rakennustyypit on hyvin edustettuna pajaa ja elohuonetta myöten.

Museolta löytyy myös yli satavuotias komea koulu ulkorakennuksineen.

Tervolalainen erikoisuus on pärekatoissa käytetyt punamullatut päreet, jotka antavat katolle punaisen värin.