Kolarin ko­ti­seu­tu­museo

Ko­la­ri­lais­ta ta­lon­poi­kais­kult­tuu­ria

Kolarin kunnan ko­ti­seu­tu­museo

Sieppijärven kylällä sijaitseva Kolarin kotiseutumuseo on perustettu Rovan tilalle, jonne on siirretty seitsemän rakennusta. Runsaat sata vuotta vanha päärakennus on toiminut aikoinaan kestikievarina. Pieni Joen tupa on museoalueen vanhin rakennus. Sen kurkihirren alta on löytynyt vuonna 1771 lyöty tanskalainen raha.

Museon esineistö kertoo paikallisesta talonpoikaiskulttuurista sotia edeltävältä ajalta. Museolle on opasteet valtatien varresta.

Lampaita Kolarin kotiseutumuseolla

Mui­nais­pol­ku

Museolla pääsee tutustumaan myös kolarilaisen talonpoikaiskulttuurin jälkeensä jättämiin jälkiin noin kilometrin mittaisella muinaispolulla, joka lähtee kesänavetan vierestä.

Polulta löytyy jäänteitä muun muassa tervahaudoista, jotka edustavat 1800-luvun aikana kehittynyttä tärkeää paikallista sivuelinkeinoa.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:

1. Riihileipomon pohja
2. Kivetty nuotionpaikka
3. Peltoröykkiö
4. Kivireunainen kaksoistulisija
5. Tervahaudat 1800- ja 1900-luvuilta