Valokuvakokoelma

Tornionlaakson maakuntamuseon valokuvakokoelma sisältää mustavalko- ja värivalokuvia, negatiiveja ja diakuvia. Kokoelman vanhimmat valokuvat ovat 1870-luvulta, mutta pääosa kuvista ajoittuu 1950-1990-luvuille. Valokuvakokoelma on muodostunut lahjoituksista, Tornion museo- ja kotiseutuyhdistyksen kuvakeräyksistä ja maakuntamuseon omasta dokumentointikuvauksesta.

Kokoelma karttuu vuosittain pääasiassa lahjoituksin.

Kuvakokoelman ydin on valokuvaaja Reino Kainulaisen negatiivi- ja kuvakokoelma, joka sisältää yli 30 000 valokuvaa ja diakuvaa sekä kymmeniä tuhansia mustavalko- ja värinegatiiveja. Reino Kainulainen (1930–1983) oli Torniossa vaikuttanut ammattivalokuvaaja, joka kuvasi vapaa-ajallaan laajasti paikallista kaupunkimaisemaa sekä ympäröivää maaseutua. Kainulaisen kokoelma sisältää maisema- ja rakennuskuvien lisäksi mm. luokkakuvia, kuvia eri tapahtumista ja tilaisuuksista pääasiassa Tornion seudulta 1950-1980-luvuilta.

Valokuvakokoelmassa on myös Tornion seudulla toimineiden ammattikuvaajien Ida Björnin ja Väinö Palmroosin henkilökuvia 1920-1960-luvulta. Kokoelma sisältää myös haaparantalaisen valokuvaajan Mia Greenin valokuvapostikortteja 1900-1910-luvuilta Torniosta ja Haaparannalta. Maakuntamuseon oma kuvatuotanto on keskittynyt Tornion kaupunkikuvan muutoksen dokumentointiin 1980-2000-luvuilla.

 

Kuvamyynti

Valokuvakokoelman kuvista on mahdollista tilata digitaalisia jäljenteitä, joista peritään Museoviraston kuvapalveluiden hinnaston mukainen maksu. Asiakkaan on kuvia tilattaessa kerrottava kuvien käyttötarkoitus ja kuvat saa käyttöönsä kertakäyttöoikeudella.

Maakuntamuseo käyttää Museoviraston kuvakokoelmien hinnastoa, mutta kaikkia hinnastossa mainittuja kuvapalveluita museossamme ei ole mahdollista toimittaa.

 

Tornionlaakson maakuntamuseon kuvien toimitusehdot

Tilaajalla on kuvaan kertakäyttöoikeus. Kuvien käyttö sallittu ainoastaan sovittuun tarkoitukseen. Tornionlaakson maakuntamuseon ja valokuvaajan nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, ellei ole sovittu toisin. Tilaajalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä. Käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä.

Sivun alkuun