Osallistuva budjetointi vuonna 2023

Osallistuva budjetointi tarjoaa kun­ta­lai­sil­le konk­reet­ti­sen mah­dol­li­suu­den osallistua yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta » Osallistuva budjetointi » Osallistuva budjetointi vuonna 2023

Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2023

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Vuonna 2023 osallistuvaan budjetointiin oli varattu 20 000 euron määräraha, jonka käyttämisestä kuntalaiset saivat päättää.

Osallistuva budjetointi eteni vuonna 2023 seuraavassa ai­ka­tau­lus­sa:

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, 3.-16. lokakuuta 2022
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, loka-joulukuu 2022
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, helmikuu 2023
4) Voittajan valinta, maaliskuu 2023
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Ideahaku

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku järjestettiin 3.-16. lokakuuta 2022. Ideoita kerättiin kaksi viikkoa otakantaa.fi-palvelussa ja paperilomakkeilla asiakaspalvelupiste Kompassissa, kirjastossa ja kirjastoautossa sekä syysmarkkinoilla.

Ehdotuksia kertyi kaikkiaan 230. Useissa ehdotuksissa nousivat esille esimerkiksi lasten ja nuorten vapaa-aika ja harrastukset sekä vesi- ja luontoympäristöjen kehittäminen.

Kaikista yli kahdestasadasta ehdotuksesta moni oli hyvä ja toteuttamiskelpoinen, mutta etenemässä jo ilman osallistuvan budjetoinnin rahoitusta. Toisaalta osa saaduista ehdotuksista ei täyttänyt osallistuvan budjetoinnin periaatteita, ne eivät olleet riittävän konkreettisia, ehdotettu palvelu on jo olemassa tai ehdotus kohdistui muuhun organisaatioon kuin Tornion kaupunkiin. Osa ehdotuksista oli luonteeltaan palautteita kaupungille.

Jatkoon edenneet ehdotukset

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestykseen eteni vuonna 2023 yhdeksän kuntalaisten tekemää ehdotusta. Äänestykseen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia.

Äänestyksessä mukana olevat ehdotukset olivat:

 • Skeit­ti­ka­lus­tei­ta entisen linja-autoaseman ympäristöön
 • Kun­toi­lu­lait­tei­ta Pikisaareen
 • Kolme edes­ta­kais­ta bussivuoroa Tornion ja Kemin välille lauantaisin vuoden ajaksi
 • Lii­ken­ne­puis­ton leik­ki­vä­li­nei­den uusiminen
 • Taidekerhon pe­rus­ta­mi­nen ylä­kou­lui­käi­sil­le Aineen tai­de­museoon
 • Lai­nat­ta­vien äänikirjan kuun­te­lu­lait­tei­den hankkiminen kirjastoon
 • Ilmaiset happy hour -uintivuorot uimahalliin kerran tai kaksi kertaa viikossa
 • Yksin kotona asuville ikäih­mi­sil­le tar­koi­tet­tu­ja tuettuja matkoja ja ilmaisia si­sään­pää­sy­jä Aineen tai­de­museoon ja Tor­nion­laak­son museoon
 • Nuorten kesäinen kulttuuri- ja tai­de­ta­pah­tu­ma, jonka nuoret ideoivat ja toteuttavat yh­teis­työs­sä nuo­ri­so­toi­men kanssa.

Kun­ta­lai­sää­nes­tys

Äänestys järjestettiin helmikuussa 2023 sähköisesti otakantaa.fi-palvelussa ja siihen voivat osallistua kaikki torniolaiset. Äänestys oli avoinna koko helmikuun ajan, 1.–28.2.2023 välisenä aikana.

Ää­nes­tys­tu­los

Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen voitii ehdotus liikennepuiston leikkivälineiden uusimisesta. Äänestys oli avoin kaikille torniolaisille ja siinä annettiin yhteensä 424 ääntä.

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen tulos on seuraava:

 1. Lii­ken­ne­puis­ton leik­ki­vä­li­nei­den uusiminen 100/424
 2. Skeit­ti­ka­lus­tei­ta entisen linja-autoaseman ympäristöön 84/424
 3. Ilmaiset happy hour -uintivuorot uimahalliin kerran tai kaksi kertaa viikossa 79/424
 4. Yksin kotona asuville ikäih­mi­sil­le tar­koi­tet­tu­ja tuettuja matkoja ja ilmaisia si­sään­pää­sy­jä Aineen tai­de­museoon ja Tor­nion­laak­son museoon 57/424
 5. Nuorten kesäinen kulttuuri- ja tai­de­ta­pah­tu­ma, jonka nuoret ideoivat ja toteuttavat yh­teis­työs­sä nuo­ri­so­toi­men kanssa 48/424
 6. Kolme edes­ta­kais­ta bussivuoroa Tornion ja Kemin välille lauantaisin vuoden ajaksi 24/424
 7. Kun­toi­lu­lait­tei­ta Pikisaareen 21/424
 8. Taidekerhon pe­rus­ta­mi­nen ylä­kou­lui­käi­sil­le Aineen tai­de­museoon 8/424
 9. Lai­nat­ta­vien äänikirjan kuun­te­lu­lait­tei­den hankkiminen kirjastoon 3/424

Voittajaehdotus toteutettiin kesällä 2023.