Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2023

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Vuonna 2023 osallistuvaan budjetointiin on varattu 20 000 euron määräraha, ja kuntalaiset saavat päättää, mihin summa käytetään.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi alkaa vuoden 2023 osalta kaikille torniolaisille avoimella ideahaulla jo lokakuussa 2022.

Osallistuva budjetointi etenee seuraavassa aikataulussa:

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, 3.-16. lokakuuta 2022
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, loka-joulukuu 2022
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, tammikuu-helmikuu 2023
4) Voittajan valinta, maaliskuu 2023
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Vuosien 2022 ja 2023 osallistuvan budjetoinnin prosessit kulkevat rinnakkain syksyllä 2022. Samalla, kun torniolaiset äänestävät vuonna 2022 toteutettavista toimenpiteistä, he voivat ehdottaa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla vuonna 2023 toteutettavia toimenpiteitä.

Näin teet ehdotuksen

Kaikille kuntalaisille avoin idehaku välillä järjestetään 3.-16. lokakuuta. Ideoita kerätään kaksi viikkoa otakantaa.fi-palvelussa. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä. Paperisia äänestyslomakkeita on saatavilla asiakaspalvelupiste Kompassissa, kirjastossa ja kirjastoautossa.

Millainen ehdotus voi edetä jatkoon?

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Jotta ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Sivun alkuun