Osallistuva budjetointi vuonna 2022

Osallistuva budjetointi tarjoaa kun­ta­lai­sil­le konk­reet­ti­sen mah­dol­li­suu­den osallistua yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta » Osallistuva budjetointi » Osallistuva budjetointi vuonna 2022

Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2022

Torniossa järjestettiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa kaikille kuntalaisille avoin osallistuva budjetointi.

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Osallistuvaan budjetointiin on varattu vuosittain 20 000 euron määräraha, ja kuntalaiset saavat päättää, mihin summa käytetään.

Osallistuva budjetointi alkoi syksyllä 2022 poikkeusjärjestelyin ja nopeutetussa aikataulussa, sillä tavoitteena oli kiriä vuosittainen aikataulu nopeasti kiinni syksyn aikana.

Vuonna 2022 osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin aikataulu oli seuraava:
  1. Kaikille kun­ta­lai­sil­le avoin äänestys kolmen ehdotuksen välillä jär­jes­te­tään 3.-16. lokakuuta.
  2. Voittanut ehdotus jul­kis­te­taan äänestyksen jälkeen viikkojen 42-43 aikana.
  3. Voittanut ehdotus toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Ehdotukset kun­ta­lai­sää­nes­tyk­ses­sä

Vuonna 2022 osallistuva budjetointi toteutettiin siten, että torniolaiset voivat äänestää kohdetta kolmesta etukäteen määritellystä vaihtoehdosta. Ehdotukset olivat kaupungin sivistyspalvelujen ja teknisten palvelujen henkilöstön valmistelemia, mutta niiden taustalla vaikuttivat kuntalaisilta Tornion uuden kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä syksyllä 2021 tulleet ehdotukset kaupungin kehittämiseksi.

Ehdotukset olivat:
  1. Tornion uimahallin ilmaiset Happy Hour -hetket loppuvuoden ajan torstaisin klo 14-18 ja lauantaisin klo 10-15.
  2. Kaksi Muksubussia tor­nio­lai­sil­le päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa oleville lapsille. Muksubussi on pyörillä kulkeva ret­kei­ly­bus­si, jonka kyytiin mahtuu yhtä aikaa kahdeksan lasta. Muk­su­bus­seil­la lapset pääsevät tutustumaan lä­hiym­pä­ris­töön ja kulttuuriin tur­val­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti.
  3. Uusien puis­ton­penk­kien ja roskakorien hankkiminen keskeisen kau­pun­kia­lu­een ulkoisen ilmeen ja viih­tyi­syy­den li­sää­mi­sek­si.

Äänestys verkossa

Kaikille kuntalaisille avoin äänestys kolmen ehdotuksen välillä järjestettiin 3.-16. lokakuuta. Äänestysaikaa oli kaksi viikkoa. Äänestys oli avoinna verkossa otakantaa.fi-palvelussa. Myös paperisia äänestyslomakkeita oli saatavilla asiakaspalvelupiste Kompassissa, kirjastossa ja kirjastoautossa. Jatkossa osallistuvan budjetoinnin ideahaku ja äänestys järjestetään ainoastaan sähköisesti.

Ää­nes­tys­tu­los

Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen voitti ehdotus uusien puistonpenkkien ja roskakorien hankkimisesta keskeisen kaupunkialueen ulkoisen ilmeen ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla hankittiin vuonna 2022 yhteensä 23 penkkiä, kymmenen roskakoria kiinnityksineen, kaksi keinua sekä kaksi esteetöntä pöytäryhmää. Kalusteet asennetaan kesällä 2023.

Kisa kolme vaihtoehdon välillä äärimmäisen tiukka. Äänestyksen voittanut ehdotus keräsi yhteensä 151 ääntä, vain kuusi ääntä enemmän kuin toiseksi tullut ehdotus kahden uuden Muksubussin hankkimisesta (145 ääntä). Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui ehdotus ilmaisista happy hour -uintihetkistä Tornion uimahallissa (138 ääntä).