Osallistuva budjetointi vuonna 2024

Osallistuva budjetointi tarjoaa kun­ta­lai­sil­le konk­reet­ti­sen mah­dol­li­suu­den osallistua yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta » Osallistuva budjetointi » Osallistuva budjetointi vuonna 2024

Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2024

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Vuonna 2024 osallistuvaan budjetointiin varataan 20 000 euron määräraha, ja kuntalaiset saavat päättää, mihin summa käytetään.

Aikataulu

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, syyskuu 2023
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, loka-joulukuu 2023
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, helmikuu 2024
4) Voittajan valinta, maaliskuu 2024
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana

Ideahaku

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku järjestettiin 1.9.–1.10.2023. Ideoita kerättiin otakantaa.fi-palvelussa. Ehdotuksia kertyi yhteensä 68. Kuntalaisäänestyksen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat toteutuessaan kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Kun­ta­lai­sää­nes­tys

Ideoiden arviointia ja jatkokehittämistä seuraa kuntalaisäänestys, joka järjestetään vuosittain helmikuussa jatkoon edenneiden ehdotusten välillä. Kuntalaisäänestykseen voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Vuonna 2024 kuntalaisäänestys käytiin helmikuussa otakantaa.fi-palvelussa viiden vaihtoehdon välillä. Ehdotukset olivat:

  • Kun­toi­lu­vä­li­neet Puuluodon ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueelle
  • Skeit­ti­ka­lus­tei­ta kaupungin keskustaan
  • Valaistu pulkkamäki Kok­ko­kan­kaan koulun piha-alueelle
  • Kun­toi­lu­vä­li­neet Kok­ko­kan­kaan kun­to­por­tai­den lä­hei­syy­teen
  • Koirapuisto Kok­ko­kan­kaan-Kirkonmäen aueelle sekä lisää koi­ran­jä­tös­ros­kik­sia

Ää­nes­tys­tu­los

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen voitti ehdotus uuden koirapuiston perustamisesta ja koirankakkaroskisten lisäämisestä Kokkokankaan-Kirkonmäen alueelle. Äänestys oli avoin kaikille torniolaisille ja siinä annettiin 527 ääntä.

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen tulos on seuraava:

  • Koirapuisto Kok­ko­kan­kaan-Kirkonmäen alueelle sekä lisää koi­ran­jä­tös­ros­kik­sia 237/527
  • Skeit­ti­ka­lus­tei­ta kaupungin keskustaan 120/527
  • Kun­toi­lu­vä­li­neet Kok­ko­kan­kaan kun­to­por­tai­den lä­hei­syy­teen 83/527
  • Valaistu pulkkamäki Kok­ko­kan­kaan koulun piha-alueelle 67/527
  • Kun­toi­lu­vä­li­neet Puuluodon ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueelle 20/527

Voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana.