Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2024

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Vuonna 2024 osallistuvaan budjetointiin varataan 20 000 euron määräraha, ja kuntalaiset saavat päättää, mihin summa käytetään.

Aikataulu

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, syyskuu 2023
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, loka-joulukuu 2023
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, helmikuu 2024
4) Voittajan valinta, maaliskuu 2024
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana

Ideahaku syyskuussa 2023

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku järjestetään 1.9.–1.10.2023. Ideoita kerätään otakantaa.fi-palvelussa.

Jotta ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Pohdi ehdotusta tehdessäsi, täyttääkö se osallistuvan budjetoinnin periaatteet, onko se riittävän konkreettinen ja kohdistuuko se nimenomaan Tornion kaupunkiin.

Jos ehdotuksesi onkin luonteeltaan pikemminkin palaute kaupungille, voit lähettää sen meille palautejärjestelmän kautta.

Kuntalaisäänestys helmikuussa 2024

Kaupungin osallistuvan budjetoinnin tiimi arvioi ja jatkokehittää määräaikaan mennessä saapuneita ehdotuksia loka-joulukuussa 2023. Ehdotukset, jotka eivät täytä osallistuvan budjetoinnin periaatteita, karsiutuvat tässä vaiheessa. Toisaalta joitakin yksinään huonosti toimivia ehdotuksia voidaan esimerkiksi yhdistellä toisten samaan aihepiiriin tai kokonaisuuteen liittyvien ehdotusten kanssa, jos näin saadaan aikaan paremmin toimivia kokonaisuuksia.

Ideoiden arviointia ja jatkokehittämistä seuraa kuntalaisäänestys, joka järjestetään vuosittain helmikuussa jatkoon edenneiden ehdotusten välillä. Voittajaidea julkistetaan äänestyksen jälkeen maaliskuussa ja sen esittänyt kuntalainen palkitaan Tornio-päivillä toukokuussa. Voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Jos 20 000 euron määräraha riittää, ehdotuksia voidaan toteuttaa useitakin siinä järjestyksessä kuin ne ovat kuntalaisäänestyksessä sijoittuneet. Toimenpiteet toteutetaan OSBU-vuoden loppuun mennessä.

Tervetuloa osallistumaan!

Sivun alkuun