Osallistuva budjetointi Torniossa vuonna 2024

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Vuonna 2024 osallistuvaan budjetointiin varataan 20 000 euron määräraha, ja kuntalaiset saavat päättää, mihin summa käytetään.

Aikataulu

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, syyskuu 2023
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, loka-joulukuu 2023
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, helmikuu 2024
4) Voittajan valinta, maaliskuu 2024
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana

Ideahaku syyskuussa 2023

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku järjestettiin 1.9.–1.10.2023. Ideoita kerättiin otakantaa.fi-palvelussa. Ehdotuksia kertyi yhteensä 68. Kuntalaisäänestyksen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat toteutuessaan kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Kuntalaisäänestys helmikuussa 2024

Ideoiden arviointia ja jatkokehittämistä seuraa kuntalaisäänestys, joka järjestetään vuosittain helmikuussa jatkoon edenneiden ehdotusten välillä. Kuntalaisäänestykseen voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Vuonna 2024 kuntalaisäänestys käydään viiden vaihtoehdon välillä otakantaa.fi-palvelussa. Ehdotukset ovat:

  • Kuntoiluvälineet Puuluodon urheilukeskuksen alueelle
  • Skeittikalusteita kaupungin keskustaan
  • Valaistu pulkkamäki Kokkokankaan koulun piha-alueelle
  • Kuntoiluvälineet Kokkokankaan kuntoportaiden läheisyyteen
  • Koirapuisto Kokkokankaan-Kirkonmäen aueelle sekä lisää koiranjätösroskiksia

Tutustu vaihtoehtoihin tarkemmin otakantaa.fi-palvelussa, jossa voit myös äänestää omaa suosikkiasi.

Voittajaidea julkistetaan äänestyksen jälkeen maaliskuussa ja voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Jos 20 000 euron määräraha riittää, ehdotuksia voidaan toteuttaa useitakin siinä järjestyksessä kuin ne ovat kuntalaisäänestyksessä sijoittuneet. Toimenpiteet toteutetaan OSBU-vuoden loppuun mennessä.

Tervetuloa osallistumaan!

Sivun alkuun