Pur­ka­mis­lu­pa

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan pur­ka­mis­lu­pa tai pur­ka­mi­sil­moi­tus. Uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen yhteydessä lupaa ei haeta erikseen.

Pur­ka­mis­lu­pa

Rakennuksen tai sen osan purkamiselle tulee hakea purkamislupa:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu ra­ken­nus­kiel­to asemakaavan laa­ti­mi­sek­si
  • yleiskaava-alueella, jos yleis­kaa­vas­sa niin määrätään.

Jollei purkamislupaa tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Uudisrakentamisessa purkamislupa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Hakemukseen on merkittävä purettavaksi esitettävät rakennukset.