Purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamiselle tulee hakea purkamislupa:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jollei purkamislupaa tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Uudisrakentamisessa purkamislupa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Hakemukseen on merkittävä purettavaksi esitettävät rakennukset.

Sivun alkuun