Donationer

Bevarandet av kulturarv från Tornedalen

Mottagning av donationer

Tornedalens museums samlingar växer årligen huvudsakligen via donationer.  Museet bestämmer enligt sina samlingspriciper över vilka donationer som tas emot. Museet tar emot material som är i god skick, av vilket man har så mycket bakgrundsinformation som mäjligt och som kommer från museets verksamhetsområde. Av varje donation görs ett skriftligt avtal.

Man ska helst tala i förväg om eventuella donationer i telefon eller per e-post med amanuensser.

Vanligen bokar man först en tid då man kan komma och visa materialet till museet eller då någon av museipersonalen kan komma och titta på materialet i förväg.