Mottagning av donationer

Tornedalens museums samlingar växer årligen huvudsakligen via donationer.  Museet bestämmer enligt sina samlingspriciper över vilka donationer som tas emot. Museet tar emot material som är i god skick, av vilket man har så mycket bakgrundsinformation som mäjligt och som kommer från museets verksamhetsområde. Av varje donation görs ett skriftligt avtal.

Man ska helst tala i förväg om eventuella donationer i telefon eller per e-post

· angående föremålsdonationer med amanuensen

· angående donationer av foton eller arkvimaterial med arkivarien

Vanligen bokar man först en tid då man kan komma och visa materialet till museet eller då någon av museipersonalen kan komma och titta på materialet i förväg.

Back to the top