Ba­sut­ställ­ning­en

Möten på gränsen

Ba­sut­ställ­ning­en Möten på gränsen

Den permanenta utställningen presenterar Tornedalens kultur och historia.

Den första delen av utställningen heter Vår gemensamma älvdal och den handlar om tornedalingarnas gemensamma rötter: varför har man kommit till området och hur har man klarat av livet? I utställningen får vi se vad arkeologin kan berätta om livet för tusentals och hundratals år sedan. Vi kan bekanta oss i traditionella näringar och höra hur krigen har berört tornedalingar. Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.

Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen berättar om Haparanda och Torneå städernas historia och om de gemensamma teman som har att göra med gränsen, såsom gränshandel, smuggling och poikkinainti – gränsöverskridande giftermål.

Utställningsarkitektur skapades av arktiket Taina Väisänen/TAKT tillsammans med en gränsöversridande arbetsgrupp och museipersonalen.