Vand­rings­ut­ställ­ning­ar

Ut­ställ­ning­ar som Tornedalens museum lånar ut till till exempel andra museer och biblioteket

Snöhvit, Punakorva, Fjellblom – Nordiska fjällboskap igår, idag och imorgon

Människans och boskapens långa gemensamma färd i norr undersöks genom historiska vändpunkter, nuläget och framtidsutsikter. Utställningen är producerad av projektet 3MC – Nordiska fjällboskap Kulturarv och genetiska resurser som leds av NordGen, och Tornedalens museum. Historikern Hilja Solala, Ph.D. från 3MC-projektet ansvarade för planeringen av utställningen. Utställningen visades på Tornedalens museum 8 april till 21 augusti 2022, varefter den formades till två utlånbara vandringsutställningar  (med två språkversioner: finsk-svenska och engelsk-svenska).

Utställningen är tematiskt uppdelat i tre avsnitt: igår, idag och imorgon. Besökaren reser med boskapen från nutid genom det förflutna till framtiden. Utställningen belyser till exempel evakueringen av nordfinsk boskap till Sverige under Lapplandskriget. Evakueringen utgjorde en betydande räddningsaktion för rasens överlevnad. Utmärkande för dagens situation är att det i början av århundradet fanns hundratusentals exemplar av raserna svensk fjällras i de norra delarna av Sverige och tusentals av rasen nordfinsk boskap i de norra delarna av Finland. Nu räknas det totala antalet representanter för dessa skyddade och sällsynta raser i endast tusental. Systerrasen norsk sidet trönderfe har gått samma öde till mötes.

Vi bjuder museibesökarna till att spela en mobilspel om de nordiska fjällboskapen. Får du dina djur att överleva genom historiens lopp ända in i framtiden?

Ta också en titt på vår digitala utställning!

Ladda ner detaljerade broschyrer om utställningen här:

Snöhvit Punakorva Fjellblom utställning swe_eng

Snöhvit Punakorva Fjellblom_Kiertonäyttely fi-sv