Aines Bildkonststiftelse

Aines konstmuseum har sitt ursprung i 1930-talets Norra Finland då den hollandsfödde kringresande konsthandlaren Hellmuth van Assendelft (1898–1977) började besöka Eila Aines (1920–2013) föräldrar i Muonio, och Iikka Aine (1893–1974), pappan till Veli Aine (1919–2008), grundade Torneå Stadshotell genast efter att förbudslagen upphävdes. Iikka Aine placerade den samling som han ägde med verk av Aukusti Koivisto på Torneå Stadshotell, och Eila Aines föräldrar införskaffade hem kvalitetskonst av van Assendelft .

På detta vis leder intresset för bildkonst som ärvdes hemifrån via många skeden till att Aines konstmuseum öppnas den 7 mars 1986.

Eila ja Veli Aineen rintakuvat

Eila Aine (1920–2013)

Eila Aine (f. Rantanen) föddes i Helsingfors den 13 april 1920 i och dog i Torneå den 15 april 2013. Hon flyttade med sina föräldrar till Muonio i januari år 1926 då hennes pappa blev regionläkare i Muonio och Enontekiö.

Eftersom det inte fanns läroverk i Muonio gick Eila den första klassen i läroverket hemma. Efter det flyttade hon till sin farbror i Borgå där hon gick andra och tredje klass.  År 1933 kom hon till Torneå samlyseum för att gå fjärde klass.  Eila Aine blev student våren 1939. Sommaren 1939 studerade hon vid sommaruniversitetet i Helsingfors där hon bedrev studier i kemi.  Hösten 1939 började hon studierna i tandläkarvetenskap, men kriget avbröt studierna.  Eila Aine var i sjukvårdstrupperna vid fronten bland annat i Pälksaari och på Uleåborgs länssjukhus.  Hon befriades från kommenderingen den 15 november 1944. Eila Aine fortsatte sina studier våren 1945 och blev färdig tandläkare vid Helsingfors universitet 1947.  Eila Aine arbetade som skoltandläkare i Torneå stad.  Hon pensionerades år 1983.

Eila Aina har verkat som representant för Aines Bildkonststiftelse i konstmuseets nämnd under åren 1985–1992, och då nämnden blev direktion år 1993 ända fram till slutet av år 2008.

Veli Aine (1919-2008)

Veli (Valo) Aine avled tisdagen den 30 december 2008.  Han föddes i Torneå den 17 februari 1919.  Veli Aine gick i skolan i Torneå och blev student från Torneå samlyseum år 1939.  Han var med som frivillig i vinterkriget och deltog både i fortsättningskriget och Lapplandskriget.  Till militärgraden var Veli Aine major i reserven. Han avlade studentklassen vid Suomen Liikemiesten kauppaopisto i Helsingfors och utexaminerades som studentmerkonom.  Dessutom avlade Veli Aine studier i handelsvetenskap vid Helsingfors handelshögskola.  Om sina studier har Veli Aine sagt att han utövade våld mot sig själv när han gav sig in i affärsvärlden “Jag borde ha börjat studera humanistiska ämnen. Det är nog den absoluta sanningen [–]”.

Veli Aines föräldrar var Eelis Iikka Aine (1893–1974) som var född i Karungi och hans maka Elsa Elina (f. Kantola) Aine (1890–1982).  De hade bosatt sig i Torneå genast efter medborgarkriget. Iikka Aine grundade Norra Finlands första bilaffär i Torneå år 1923 och kort efter det en filial i Rovaniemi (1925).  Genast efter att förbudslagen upphävdes grundade han Torneå Stadshotell år 1932.

Efter kriget år 1945 startade Veli Aine på nytt bilaffären i Torneå.  Kriget hade avbrutit bilhandeln och av Aineen Autoyhtiö, som hans pappa grundade, fanns bara namnskylten och kontakterna med varuleverantörerna kvar.  Torneå Stadshotell som Iikka Aine grundade, brann vintern 1956.  Stadshotellet byggdes på nytt men inte helt på samma plats.  Veli Aine var en tid hotellchef och hotellets ägare fram till början av 1980-talet.  Sitt livsverk har Veli Aine gjort i det företag han ägde: åren 1945–1973 som verkställande direktör i Aineen Autoliike och åren 1973–1990 som verkställande direktör och ordföranden i styrelsen för Aine Oy.  Han pensionerades från Aine Oy:s ledning år 1979.

Veli Aine har inverkat betydligt i konst- och kulturlivet både i Lappland och Norra Finland under hela efterkrigstiden.  Han började köpa konstverk på 1940-talet, under det följande årtiondet samlade han konst mer systematiskt.  Veli Aine och hans maka Eila Aine (f. 1920) har stött den konstnärliga och vetenskapliga verksamheten i Lapplands och Uleåborgs län via Lapin taiderahasto och Pohjois-Pohjanmaan kuvataiderahasto grundade i anslutning till kulturfonderna.  Veli Aine har verkat som ordförande bland annat i förvaltningsnämnden för Finska Kulturfondens Lapplands regionalfond och i Finska Konstföreningen.  Han har fått flera inhemska och utländska förtjänsttecken och priser, bland annat riksomfattande företagarpriset år 1980.  Han beviljades hederstiteln kommerseråd år 1969.  Dessutom har paret Aine privat ekonomiskt stött konstnärer, författare och forskare bland annat genom att finansiera studieresor och studier eller för att göra konst.  Aines Bildkonststiftelse grundades år 1974.

Veli Aines intresse för bildkonst ledde till att han systematiskt samlade konst, via det till att samlingen uppstod och senare till en offentlig samling och därigenom till konstmuseet i Torneå.  Hans arbete för att främja och stödja kulturen i Finland och Lappland har varit omfattande och utan förbehåll.  Aines konstmuseum öppnades för allmänheten den 7 mars 1986.  Aines Bildkonststiftelses samling är en av de mest betydande finska konstsamlingarna utanför Helsingfors.

Veli Aine verkade som ordförande för Aines konstmuseums nämnd 1985–1992 och ordförande för Aines konstmuseums direktion 1992–2002.  Veli Aine beviljades hedersdoktors värdighet vid Lapplands universitet år 1999 för sin förtjänst för sina insatser att främja och stödja konsten och kulturen i Finland och Lappland.

Back to the top