Korsningar sam­lings­ut­ställ­ning

Korsningar sam­lings­ut­ställ­ning

Bilder: Eija Mäkivouti

Livet är fullt av korsningar. Det är tider då gammalt och nytt möts. I konstens historia finns det mycket korsningar. En ny tid börjar och konstnärer övergår från ett tema och en stil till något annat.

I Aines konstmuseums historia korsas bilar och konst. På 1920-talet ägde Eelis Iisak (Iikka) Aine (1893–1974), en bondson som längtade efter nyheter och framsteg och som kom från Karungi, en av de första bilarna i Norra Finland.  För hundra år sedan representerade bilismen tron på framtiden och ett modernt liv. Iikka Aine deltog i fartlopp på isbanor och började att importera automobiler av märket Ford från Danmark till Finland år 1923, då det knappt fanns landsvägar i Norra Finland.

Korsningar kräver mod. Vad har jag framför mig om jag svänger i en okänd riktning i korsningen?

Konst och bilar korsar varandra 

Aines bilfirma som överfördes från Iikka Aine till sonen Veli Aine främjade förutom den fysiska rörelsen dessutom rörelsen i människors inre värderingar. Bilhandeln blomstrade från 1950-talet och framåt, och samtidigt ökade Veli och Eila Aines omfattande inhemska konstsamling som nu för tiden är känd under Aines Bildkonststiftelses samling och grunden till Aines konstmuseum.

Konst, bilar och business korsades i samlarparet Aines liv.  Därför får vi idag njuta av Aines Bildkonststiftelses och Aines konstmuseums omfattande konstsamling i Norra Finland samt av byggnaden Rajakartano i modern anda planerad av arkitekten Matti Porkka.

Modernisterna i konstens korsningar

Modernisterna och konstruktivisterna som ingår i Aines Bildkonststiftelses samling var föregångare under sin tid.  De öppnade vägen för abstrakt och friare konstnärligt uttryck.  Utan modiga banbrytare är det svårt för nya idéer att spira.

Föregångarnas roll är aldrig lätt.  Från 1920-talet och framåt var bildkonstnärerna i Finland tvungna att leva mitt i ett stort tumult och till exempel under kriget hamnade konstnärer i försvarsuppgifter.  Återuppbyggnadstiden kom ändå med ny entusiasm och den redan tidigare spirande modernismen och internationalismen fick ny energi och konstuppfattningarna utvidgades.

Samtidskonsten och modernisterna korsar varandra

Utställningen Korsningar presenterar även samtidskonst och äldre konst sida vid sida. Aines Bildkonststiftelses och Aines konstmuseums samlingar utökas med ny konst varje år.  På så vis är konstsamlingen som samlarparet Aine påbörjade hela tiden i dialog, i korsningen med dagens konstnärer och nya verk.

 Torneå stads korsningar

Torneå stads historia är full av korsningar. Torneå har som gränsstad ofta varit i händelsernas centrum i historien.  Tornedalen, gränsen mellan Finland och Sverige har alltid varit en konkret korsning för olika slags kultur, språk, identitet och konst.  År 1967 övergick Sverige till högertrafik, och före det fanns en så kallad åtta i bruk vid gränsen, ett trafiksystem om styrde bilister som körde från Finland till Sverige och från Sverige till Finland att välja rätt fil beroende på vilket land de var på väg till.  Denna konkreta slinga i korsningen vid gränsen påminde om korsningen vid två länder.

Utställning presenterar konst från:

Juhana Blomstedt, Yngve Bäck, Eva Cederström,  Erik Enroth, Åke Hellman, Kari Huhtamo, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Lasse Juuti, Mauno Markkula, Olli Miettinen, Tuulikki Pietilä, Laila Pullinen, Eino Ruutsalo, Jaakko Somersalo, Rafael Wardi

Arbetsgrupp: Anita Alamaunu, Amanda Hakoköngäs, Jari Hannuniemi, Virpi Kanniainen, Pasi Makslahti, Mikko Saarenpää, Brita-Kaisa Välimaa
Tack till: Tornedalens museum, Riikka Pyykkö, Aines Bildkonststiftelse, Kristiina Aine, Valtteri Aine, Crea Tornio, Torneå stad