Risteyksiä ko­koel­ma­näyt­te­ly

Risteyksiä ko­koel­ma­näyt­te­ly 10.10.2023–28.1.2024

Kuvat: Eija Mäkivuoti

Elämä on täynnä risteyksiä. Ne ovat aikoja, jolloin vanha ja uusi kohtaavat. Taiteen historiassa risteyskohtia on paljon. Uusi aika alkaa ja taiteilijat siirtyvät teoksissaan teemasta ja tyylistä toiseen.

Aineen taidemuseon historiassa risteävät autot ja taide. 1920-luvulla uutuutta ja edistystä kaivannut karunkilaisen maanviljelijän poika Eelis Iisak (Iikka) Aine (1893–1974) omisti Pohjois-Suomen ensimmäisiin lukeutuneita autoja. Autoilu edusti 100 vuotta sitten uskoa tulevaisuuteen ja moderniin elämään. Iikka Aine osallistui jääratojen vauhtikisoihin ja aloitti Ford-merkkisten automobiilien tuonnin Tanskasta Suomeen vuonna 1923, jolloin Pohjois-Suomessa ei juuri ollut edes maanteitä.

Risteykset vaativat rohkeutta. Mitä on edessä, jos käännyn risteyksestä tuntemattomaan suuntaan?

Taide ja autot risteävät 

Iikka Aineelta pojalleen Veli Aineelle siirtynyt Aineen autoliike edisti fyysisen liikkeen lisäksi ihmisten henkisten arvojen liikettä. Autokauppabisnes kukoisti 1950-luvulta eteenpäin ja samalla karttui Veli ja Eila Aineen mittava kotimaisen taiteen kokoelma, joka tunnetaan nykyisin Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmana ja Aineen taidemuseon perustana.

Taide, autot ja bisnes ristesivät keräilijäpariskunta Aineen elämässä. Tämän johdosta saamme tänä päivänä nauttia Aineen Kuvataidesäätiön ja Aineen taidemuseon mittavasta taidekokoelmasta Pohjois-Suomessa sekä modernia henkivästä, arkkitehti Matti Porkan suunnittelemasta Rajakartano-rakennuksesta.

Modernistit taiteen risteyksissä

Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaan kuuluvat modernistit ja konstruktivistit olivat oman aikansa edelläkävijöitä. He avasivat tien kohti abstraktia ja vapaampaa taiteellista ilmaisua. Ilman rohkeita tienraivaajia on uusien ideoiden vaikea versoa.

Edelläkävijöiden osa ei ole koskaan helppo. 1920-luvulta eteenpäin kuvataiteilijat Suomessa joutuivat elämään suurten myllerrysten keskellä ja esimerkiksi sota vei taiteilijoita maanpuolustustehtäviin. Jälleenrakennusaika toi kuitenkin uutta intoa ja jo aiemmin versonut modernismi ja kansainvälisyys saivat uutta tuulta alleen ja taidekäsitykset laajenivat.

Nykytaide ja modernistit risteävät

Risteyksiä-näyttely esittelee myös nykytaidetta ja vanhempaa taidetta rinnakkain. Aineen Kuvataidesäätiön ja Aineen taidemuseon kokoelmat kasvavat vuosittain uudella taiteella. Tällä tavoin keräilijäpariskunta Aineen aloittama taidekokoelma on koko ajan dialogissa, risteyksessä tämän päivän taiteilijoiden ja uusien teosten kanssa.

Tornion kaupungin risteykset

Tornion kaupungin historia on täynnä risteyksiä. Rajakaupunkina Tornio on ollut useiden historian tapahtumien keskipisteenä. Tornionjokilaakso, Suomen ja Ruotsin raja on aina ollut konkreettinen risteys erilaisille kulttuureille, kielille, identiteeteille ja taiteelle. Vuonna 1967 Ruotsi siirtyi oikean puolen liikenteeseen, jota ennen rajalla oli käytössä niin sanottu kahdeksikko, liikennejärjestelmä, joka ohjasi Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen ajavat autoilijat valitsemaan oikean kaistan riippuen siitä kumpaan maahan oli matka. Tämä konkreettinen risteyssilmukka rajalla muistutti kahden maan risteyksestä.

Näyttelyn taiteilijat:

Juhana Blomstedt, Yngve Bäck, Eva Cederström,  Erik Enroth, Åke Hellman, Kari Huhtamo, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Lasse Juuti, Mauno Markkula, Olli Miettinen, Tuulikki Pietilä, Laila Pullinen, Eino Ruutsalo, Jaakko Somersalo, Rafael Wardi

Työryhmä: Anita Alamaunu, Amanda Hakoköngäs, Jari Hannuniemi, Virpi Kanniainen, Pasi Makslahti, Mikko Saarenpää, Brita-Kaisa Välimaa
Kiitos: Tornionlaakson museo, Riikka Pyykkö, Aineen Kuvataidesäätiö, Kristiina Aine, Valtteri Aine, Crea Tornio, Tornion kaupunki