Menneet näyttelyt

Näyttelyt 2021–2022

 

Unta ja aikaa

Uusia hankintoja Aineen taidemuseon kokoelmasta

30.11.2021–30.1.2022

Aineen taidemuseon uusi vaihtuva näyttely Unta ja aikaa esittelee kokoelman uusimpia hankintoja. Viime vuosien aikana karttuneista teoksista nousee esille kaksi toisiaan risteävää polkua, jota myös näyttelyn nimi kuvaa. Teosten maailmoissa liikutaan sekä unien utooppisessa ulottuvuudessa että tiukasti tässä ajassa yhteiskunnan kipupisteitä kommentoiden.

Uni ei ole poissaoloa, vaan toisenlaista läsnäoloa. Toisin katsominen, oleminen ja kokeminen on myös se, mikä kutsuu ihmistä taiteen äärelle. Näyttelykävijän ottaa vastaan Jouko Alapartasen Herääminen. Käsin piirretty animaatio luuppaa kasvoja, jotka näyttävät nukkuvan, mutta hajoavat ja rakentuvat uudelleen kerta toisensa jälkeen. Videoteos muistuttaa yhtä aikaa kuolevaisuudesta ja kuolemattomuudesta. Tiedostamattoman äärellä olevat hahmot sekä unille tunnusomaista surrealismia huokuvat maisemat ja tilat esiintyvät useissa muissakin näyttelyn teoksissa.

Unesta liu’utaan jälleen arkeen ja ajan rattaisiin. Ihminen taiteen aiheena on ajaton, mutta sen esittämisen tavat kertovat omaa tarinaansa vallitsevista olosuhteista. Aurora Reinhardin pronssiveistokseksi patinoitunut barbi-nukke, Pauliina Turakka Purhosen tekstiilistä muovailtu muhkurainen pötköttelijä ja Illusia Juvanin videolla kiviä suustaan sylkevä queer-keho kuljettavat ajatuksia kohti ihmisruumiin erilaisia määrittelytapoja – rajoja ja niiden purkamisia.

Yhteiskunnallinen taide on vahvasti sidoksissa välineeseen. Työmenetelmien valinta ja materiaalin olomuotojen ymmärtäminen ovat osa sekä taiteellista tutkimustyötä että teoksen tulkintaa. Materiaalin hienovarainen ilmaisuvoima tulee esiin erityisesti Sasha Huberin muotokuvasarjassa Shooting Stars. Poliittisen aktivisminsa vuoksi murhattujen ihmisten kuvat muodostuvat niittipyssyllä ammutuista niiteistä. Hopeista valoa aaltoilevan pinnan kauneus tuntuu vaativan hiljentymistä rujon aiheen äärelle.

Huberin teosten lisäksi taiteen globaalit aiheet tulevat lähelle myös esimerkiksi Dzamil Kamangerin maalatuissa kurdihuiveissa sekä Jaanus Samman Hair Sucks -teoksessa, johon on tallennettu Tornion ja Haaparannan välisen rautatiesillan kantaaottavia seinäpiirroksia ja -tekstejä.

Aineen taidemuseon kokoelmat taipuvat moneen. Dekkaritarinan pyörteisiin vievä Ennen yötä Tornio Noir ja kokoelman historiaa valottava Keräilijän Tornio sekä Tornion vastaremontoidussa kaupungintalossa esillä oleva Ajan ja kulttuurin kerroksia saavat nyt rinnalleen nykytaiteen eri muotoja valottavan näyttelyn. Toivomme, että yleisölle voi muodostua elävä suhde myös kokoelman tuoreimpiin tulokkaisiin, jotka täydentävät olemassa olevaa kokonaisuutta ja vievät museon tarinaa uusille urille.

Teoshankinnoista vastaa museon henkilökunnasta koottu kokoelmatoimikunta, jonka työtä ohjaa museon kokoelmapoliittinen ohjelma. Pääasiassa kokoelmat karttuvat näyttelyistä ja taiteilijoiden työhuoneilta tehtyjen hankintojen sekä saatujen lahjoitusten kautta. Unta ja aikaa -näyttelyyn on valittu hankintoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja mukana on myös teoksia, jotka eivät ole vielä koskaan aikaisemmin olleet Aineen taidemuseossa esillä. Yhden rajatun teeman sijaan näyttely avaa mahdollisuuden tutkia tässä ajassa tehtyjen teosten välille muodostuvia kytköksiä ja kudelmia. Esillä on sekä hiljaisen hienovaraisia että ensikatsomalta iskuvoimaisia teoksia. Yhtä lailla niissä on taiteen tenhoa – unta ja aikaa.

Unta ja aikaa on esillä Aineen taidemuseossa 30.11.2021–30.1.2022.

 

Dröm och tid
Nya anskaffningar i Aines konstmuseums samlingar

30.11.2021–30.1.2022

Aines konstmuseums nya tillfälliga utställning Dröm och tid presenterar de nyaste anskaffningarna i samlingen. Av de verk som tillkommit under de senaste åren framträder två stigar som korsar varandra, vilket även utställningens namn beskriver. I verkens världar rör vi oss både i drömmarnas utopiska dimension och strikt i vår tid med kommentarer om samhällets smärtpunkter.

Drömmen är inte bortavaro utan en annan sorts närvaro. Det som också bjuder in människor till konst är att se på varandra, vara tillsammans och uppleva. Utställningsbesökaren tas emot av Jouko Alarpartanens Herääminen. Den för hand ritade animationen loopar ansikten som tycks sova, men de går sönder och byggs på nytt gång på gång. Videoinstallationen påminner samtidigt om dödligheten och odödligheten. Gestalterna som befinner sig vid det omedvetna samt landskapen och rummen som utstrålar surrealism karaktäristisk för drömmar, förekommer i flera andra av utställningens verk.

Från drömmen glider vi åter till vardagen och tidens hjul. Människan är tidlös som ämne i konsten, men presentationssättet berättar sin egen historia om rådande förhållanden. Aurora Reinhards barbiedocka som patinerats till en bronsskulptur, Pauliina Turakka Purhonens knöliga liggande figur formad av textilier och Illusia Juvanis queer kropp som spottar stenar i en video för tankarna till olika definitionssätt av människokroppen – gränser och upplösning av dessa.

Samhällelig konst är starkt knuten till redskap. Förståelsen av val av arbetsmetod och materialets tillstånd är en del av både det konstnärliga forskningsarbetet och tolkningen av verket. Materialets finkänsliga uttryckskraft kommer i synnerhet fram i Sasha Hubers porträttserie Shooting Stars. Bilderna på människor som mördats på grund av sin politiska aktivism formas av häftklamrar skjutna från en häftpistol. Skönheten i ytan som böljar av silvrigt ljus förefaller kräva stilla reflektion vid det obehagliga ämnet.

Förutom i Hubers verk kommer även globala ämnen inom konsten nära som till exempel i Dzamil Kamangers målade kurdiska sjalar och Jaanus Sammas verk Hair Sucks med ställningstagande väggmålningar och -texter från järnvägsbron mellan Torneå och Haparanda.

Aines konstmuseums samlingar tar många former. Vid sidan av Före natten Torneå Noir som för oss in i deckarhistoriens virvlar och Samlarens Torneå som belyser samlingens historia och Torneå stads nyrenoverade stadshus med Ajan ja kulttuurin kerroksia kommer nu en utställning som belyser samtidskonstens olika former. Vi hoppas att publiken kan skapa en levande relation även med samlingens nyaste verk som kompletterar den nuvarande helheten och för museets historia in i nya banor.

Samlingskommissionen som består av museets personal ansvara för anskaffning av verk, och arbetet styrs av museets samlingspolitiska program. I huvudsak utökas samlingarna av utställningar och via anskaffningar gjorda i konstnärernas arbetsrum samt via erhållna donationer. Till utställningen Dröm och tid har anskaffningar från de senaste tio åren valts och med finns även verk som ännu aldrig tidigare har varit framme på Aines konstmuseum. I stället för ett begränsat tema öppnar utställningen möjligheten att undersöka samband och väv som bildas mellan verk från vår tid. Framme finns både verk som är stilla diskreta och slagkraftiga vid första anblicken. På samma sätt finns konstens kraft i dem – dröm och tid.

ENNEN YÖTÄ – Tornio Noir
12.3.2021 – 30.1.2022

Kuolema kulkee, ennen yötä, syliinsä sulkee, pimeän myötä

Eletään vuotta 1921. Toukokuinen Tornio valmistautuu 300-vuotisjuhliin, mutta juhlien keskellä tapahtuu salaperäinen rikos.

ENNEN YÖTÄ on Aineen taidemuseon kokoelmista koottu fiktiivinen rikostarina, jossa rikosnäyttämönä toimii 300-vuotisjuhlaansa viettävä Tornio. Tapahtumat käynnistyvät, kun varakas leskirouva K.V. Anniainen (Albert Edelfelt: Pariisitar, 1901) saapuu etsivä A. Maunun (Stig Fredriksson: Omakuva, 1971) luo. Ennustaja on nähnyt korteista rouvaa uhkaavan vaaran, jonka vuoksi hän haluaa palkata etsivän selvittämään tapausta. Hysteerinen naisihminen, toteaa etsivä ja hylkää jutun.

Kaksi päivää juhlien jälkeen etsivä lukee Tornion Lehdestä leskirouvaa kohdanneesta kuolemantapauksesta. Kaikki viittaa rikokseen, joten etsivä lähtee toukokuiseen päivään selvittämään kuka kaiken takana on. Etsivän tie kulkee epäiltyjen perässä Puutarhakadun rikospaikalta Bergmanin talolle (Raisa Mesilaakso: Kunnalliskoti, 1983) ja aina Handolinin siltaa pitkin (Torsten Wasastjerna: Handolinin silta, 1920) Haaparannan Hotelli Seurahuoneelle (Vilho Sjöström: Brandön pioneerit, luonnos, n. 1916/1917). Kantakaupungin pimeimmissä sokkeloissa hän päätyy ennustajan (Sigfrid Keinänen: Povarissa, n. 1876) luo.

Epäiltyjen listalle päätyvät leskirouvan lipevä kosija Severi Rotta (Gunnar Berndtson: Självporträtt (Omakuva), 1890-luku), kunnalliskodin johtajatar Manta Köngäs (Jalmari Ruokokoski: ”Mona-Lisa”, 1913), ennustaja mystinen Rosanna, kaupustelija Hilkka Klaava sekä taiteilija J.H. Poukama (Tuomas Mäntynen: Mies ja kissa, 1987). Epäiltyjä etsiessä toukokuinen Tornio hämärtyy (Liisa Rautiainen: Ennen yötä, 1983) yön saapuessa (Kari Huhtamo: Vuodenajat-sarja, 1974).

ENNEN YÖTÄ esittelee Torniota sata vuotta sitten. Tuskin näkee 400-vuotisjuhlia tämän kituva kyläpahainen, toteaa etsivä 2 000 asukkaan Torniosta vuonna 1921. Näyttelyssä Tornion historian todelliset tapahtumat nivoutuvat taidemuseon kokoelmateosten kautta kerrottuun kuvitteelliseen tarinaan. Näyttelyssä palataan myös Aineen Kuvataidesäätiön taustaan, jossa kokoelmankeräilijä Veli Aine (s. 1919) on vasta taaperoikäinen hänen isänsä Eelis Iikka Aineen aloitellessa Aineen autoliikettä (per. 1923) tuomalla Fordeja Tanskasta Tornioon (Kari Cavén: Duel, 2001).

Näyttely on ripustettu kuvitetun näyttelyjulkaisun pohjalta, jonka avulla näyttelykierroksesta tulee ratkaistava rikosmysteeri. Näyttely toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena esitellen Aineen Kuvataidesäätiön ja Aineen taidemuseon kokoelmia. Näyttely juhlistaa 400-vuotisjuhlaansa viettävää Torniota.

Kuten kaikissa perinteisimmissä rikostarinoissa, epäillyt kerätään viimeisessä salissa rikospaikalle ja etsivän on aika paljastaa syyllinen.

29.1.2021–16.1.2022
Keräilijän Tornio I Samlarens Torneå I A collector’s Tornio

Keräilijän Tornio

Keräilijän Tornio juhlistaa 400 vuotta täyttävää Tornion kaupunkia ja Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaa. Näyttely on kokoelmateosten kautta kerrottu tarina Aineen Kuvataidesäätiön ja Tornion kaupungin yhteisestä kunnianhimoisesta visiosta rakentaa Tornioon taidemuseo, jolla on merkittävä suomalaisen taiteen kokoelma.

Keräilijän Tornio tuo kokoelmateosten kautta esiin, miten Eila ja Veli Aineen rakkaus taiteeseen kehittyy kokoelmaksi ja Aineen Kuvataidesäätiö perustetaan. Näyttelyssä voi perehtyä kokoelman karttumisen linjoihin ja sen painopisteisiin. Aineen Kuvataidesäätiön kokoelma sisältää teoksia mm. Helene Schjerfbeckiltä, Ellen Thesleffiltä, Tyko Salliselta, Jalmari Ruokokoskelta sekä muilta keskeisiltä 1900-luvun alussa toimineilta suomalaisilta taiteilijoilta.

Näyttely valottaa Suomen taiteen tarinaa nostaen esiin sen tekijöitä ja ilmiöitä. Tornion brändivärillä maalatulle klassikkoseinälle on koottu kokoelman helmiä. Aineen Kuvataidesäätiön karttuvasta kokoelmasta on esillä myös tuorein hankinta, Jussi Gomanin (1980) maalaus Shadow of an Apple vuodelta 2019.

”Rakennus ilman taidetta on tyhjä”, totesi taidemaalari Unto Pusa (1913–1973). Pusa oli paitsi aikanaan maamme merkittävin monumentaalimaalausten tekijä, myös Veli Aineen hyvä ystävä. Jo ennen taidemuseorakennuksen valmistumista Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaan kuuluvia teoksia oli sijoitettuna Tornion kaupunginhotelliin. Moni torniolainen muistaa kaupunginhotellin ravintolassa olleita teoksia, kuten Unto Pusan öljymaalauksen Iso Iita (1973). Myös Niilo Hyttisen (1940–2010) Ökytalon emäntä (1972, öljy kankaalle) on tehnyt moneen lähtemättömän vaikutuksen. Hotellin ulko-oven läheisyyteen sijoitettu tiukkailmeinen emäntä saattoi tapauksesta riippuen vauhdittaa tai lykätä kotiinlähtöä.

Taide on erinomainen alku keskustelulle, uskoi Veli Aine. Hänen kaupunginhotellin työhuoneeseensa sijoitettu Kain Tapperin (1930–2004) puuveistos Ukkospilvi (1961) oli varma keskustelunaihe. Kuvanveistäjä Tapper oli uuden taiteen esille raivaaja, jonka abstraktiin ilmaisuun pyrkivät puuveistokset aiheuttivat 1960–luvun alussa suoranaisen skandaalin. Tuolloin julkisuuteen esitetty kysymys ”Onko kanto taidetta?” aiheutti laajaa polemiikkia. Veli Aineen valinta kertoo, että keräilijä ei kaihtanut vaikeatakaan taidetta.

Iloisen odottava tunnelma on aistittavissa valokuvassa, joka Aineen Kuvataidesäätiön ja Tornion kaupungin välisen sopimuksen allekirjoituksen hetkellä koettiin. Kauppaneuvos Veli Aine allekirjoittaa, hammaslääkäri, rouva Eila Aine, kaupunginjohtaja Hannes Manninen, kaupunginhallituksen pj. Ossi Hooli, kaupungininsinööri Oiva Kurkela ja kouluneuvos Yrjö Alamäki seuraavat toimitusta. Sopimuksen allekirjoittajat ovat asettuneet valokuvattavaksi Alvar Cawenin (1886–1935) teoksen äärelle. Sorsastajat vuodelta 1923 on mukana Keräilijän Tornio-näyttelyn ripustuksessa.

Taidemaalari H. Ahtela (1881–1968) enteili tulevaa, kun hän vuonna 1965 kirjoitti teoksensa taakse, sen vasempaan kiilakehykseen: ”Lahja Tornion tulevalle taidemuseolle 1965 H. Ahtela.” Tornionlaakson museo lahjoitti teoksen edelleen Aineen taidemuseolle sen avaamisen aattona 7.3.1986. Riittä Helevän (1951) pronssiveistos Pilvipaimen vuodelta 1984 oli ensimmäinen Aineen taidemuseon kokoelmaan tehty hankinta.

Näyttely kuvittaa taidemuseotoiminnan käynnistymistä ja sen yleisötyön periaatteita. Lapset ja nuoret ovat yksi taidemuseon tärkeimmistä kohderyhmistä. Aineen taidemuseolla on museopedagoginen ohjelma, jonka mukaan sen harjoittaman taidekasvatustyön tavoitteena on tutustuttaa erityisesti nuoria kävijöitä taiteen eri ilmiöihin ja harjaannuttaa sen ennakkoluulottomaan vastaanottamiseen. Aineen taidemuseon perustaminen on ollut merkittävä teko. Torniossa kasvaa jo useampi sukupolvi, jolla on vahva tunneside kotikaupungissa sijaitsevaan taidemuseoon.

Näyttelyssä on lapsen katselukorkeudella oleva vitriini, jossa on esillä taiteilijan työskentelyprosessista kertovaa materiaalia, kuten Liisa Rautiaisen (1919–2018) matemaattisia laskelmia sisältävä luonnos, lehtiö ja joulukirje. Esillä ovat myös Eila ja Veli Aineen henkilökohtaiset exlibrikset sekä taidemitaleja.

Vitriini kertoo keräilijöidensä henkilökohtaisesta suhteesta taiteeseen. Taide ei ollut Eila ja Veli Aineelle sijoituskohde, vaan aitoa innostusta ja rakkautta taidetta kohtaan. Taiteen keräilyn lisäksi tärkeitä olivat myös ihmiset taiteen tekijöinä. Veli Aine loi henkilökohtaisen yhteyden moniin kokoelmataiteilijoihin ja osasta heistä tuli keräilijöille läheisiä ystäviä. Tästä on osoituksena esillä oleva taiteilijakirja, johon useat läheisiksi muodostuneet taiteilijat ovat osoittaneet kuvalliset ja sanalliset tervehdyksensä 80 vuotta täyttäneelle keräilijälle.

Näyttelyn avajaistilaisuuden sijaan juhlimme avoimin ovin Tornio 400-juhlaviikolla toukokuussa.

Kiitämme Aineen Kuvataidesäätiötä, Tornion kaupunkia ja Tornionlaakson museota näyttelyyn myötävaikuttamisesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Torniossa 29.1.2021

 

Näyttelytyöryhmä

Anita Alamaunu
Amanda Hakoköngäs
Jari Hannuniemi
Virpi Kanniainen
Mikko Saarenpää

 

Revontulten Maa / Norrskenets Land – Yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta / sammantvinnade berättelser om att höra till
17.9.–14.11.2021

Eija Mäkivuoti & kanssakertojat

Revontulten Maa / Norrskenets Land on tarinankerrontaan perustuva osallistava taidenäyttely kulttuurienvälisyydestä ja kuulumisen kokemuksista. Yhdessä taiteilija Eija Mäkivuotin kanssakertojina on toiminut suomensukuisia siirtolaisia Pohjois-Ruotsista sekä tornionjokilaaksolaisia rajan molemmin puolin. Näyttely on taiteellinen, dokumentaarinen ja kokeellinen tutkimusmatka “suomalaisuuteen”, “ruotsalaisuuteen” ja johonkin siltä väliltä.

Näyttely koostuu valokuvista, videoista ja erilaisista installaatioista, joissa piirtyvät esiin eri sukupolvien kokemukset interkulttuurisuudesta ja monikielisyydestä, rajoja ylittävästä elämästä. Kukin kertoja on työskennellyt yhdessä Mäkivuotin kanssa etsien itselleen sopivan aiheen ja sen toteutusmuodon. Prosessissa taiteilija on luonut tilaa tarinankerronnalle, jonka kautta jokainen osallistuja on muuntanut kokemuksiaan taiteen keinoin välitettäväksi. Yhdessä tekemistä ovat määrittäneet ennen kaikkea dialoginen ote ja osallistujien opastaminen omaehtoiseen tutkimiseen ja työskentelyyn.

Revontulten Maa / Norrskenets Land on work-of-art-in-progress, siis edelleen muotoutuva prosessi, joka näkyy myös teosten moniulotteisuutena ja ennalta määrittämättömyytenä. Aineen taidemuseon näyttely on ensimmäinen osa pitkäkestoista hanketta, joka alkaa Suomen ja Ruotsin rajalta ja jatkuu myöhemmin Luulajassa, Kiirunassa ja Helsingissä. Hankkeen toinen osa tullaan näkemään Haaparannan Studio Jalassa 27.10.–24.11.2021.

Eija Mäkivuoti (s.1972) on Tornionjokilaaksossa syntynyt valokuvataiteilija, kuvataiteilija ja taiteilija-tutkija. Revontulten Maa / Norrskenets Land –hankkeen lähtökohtana on taiteilijan kiinnostus siihen, kuinka yhdessä voidaan kertoa tarinoita monimutkaisista asioista ja kuinka sen voi tehdä ilman ennalta annettuja kategorioita ihmisille tai ilmiöille. Tässä näyttelyn ensimmäisessä osassa Mäkivuotin kanssakertojina ovat toimineet hänen lähipiirinsä ihmiset: Taina Mäkivuoti, Tapani Mäkivuoti, Pirkko Sihvonen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti, Emma-Sofia Mäkivuoti, Leena Appelqvist sekä Jouko Alapartanen.

Revontulten Maa / Norrskenets Land avataan torstaina 16.9. klo 17–19 ja sen avaa TaT, dosentti Mari Mäkiranta. Näyttelyllä on avoimet ovet avajaispäivänä 16.9. klo 12–19.

 

Revontulten Maa / Norrskenets Land – Yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta / Sammantvinnade berättelser om att höra till

17.9.–14.11.2021

Eija Mäkivuoti & samberättare

Revontulten Maa / Norrskenets Land är en berättelsebaserad och inkluderande utställning om interkulturalism och erfarenheter om tillhörighet. Konstnären Eija Mäkivuoti har agerat tillsammans med samberättare bestående av finsk besläktade invandrare från norra Sverige och tornedalsbor från bägge sidorna av gränsen. Utställningen är en konstnärlig, dokumentarisk och experimentell forskningsresa till ”finskheten”, ”svenskheten” och någonting mittemellan.

Utställningen består av fotografier, videoklipp och olika installationer där olika generationers erfarenheter av interkulturalism, tvärspråklighet och ett gränsöverskridande liv gestaltas. Varje samberättare har arbetat tillsammans med Mäkivuoti och sökt efter en passande ämne och utföringsform. Under processen har konstnären skapat utrymme för historieberättandet, genom vilken samberättarna har kunnat gestalta sina erfarenheter med en kreativ form. Det gemensamma arbetet har framförallt definierats av dialogiska sammankomster och guidningen av medverkarna till att självmant studera sina erfarenheter och arbeta på ett skapande sätt.

Revontulten Maa / Norrskenets Land är en work-of-art-in-progress, en process som fortfarande tar form och syns bl.a. i verkens mångdimensionalitet och oförutsägbarhet. Aines konstmuseums utställning är första delen av en långvarig projekt, som börjar vid Finlands och Sveriges gräns och fortsätter senare i Luleå, Kiruna och Helsingfors. Den andra delen av utställningen kan ses i Studio Jala, Haparanda den 27.10.–24.11.2021.

Eija Mäkivuoti (f. 1972) är en fotokonstnär, bildkonstnär och konstforskare född i Tornedalen. Startpunkten för Revontulten Maa / Norrskenets Land projektet är konstnärens intresse i hur man kan tillsammans berätta historier om de mest komplicerade saker och hur detta kan utföras utan med i förväg givna kategorier till människor eller fenomen. I första delen av utställningen har människor från Mäkivuotis personliga krets agerat som samberättare: Taina Mäkivuoti, Tapani Mäkivuoti, Pirkko Sihvonen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti, Emma-Sofia Mäkivuoti, Leena Appelqvist och Jouko Alapartanen.

Revontulten Maa / Norrskenets Land öppnas på torsdag den 16.9. kl. 17–19 och den öppnas av docent och konstdoktor Mari Mäkiranta. Utställningen har öppna dörrar på vernissagedagen 16.9. kl. 12–19.

 

10.6.–12.9.2021 Lapin kullanmurut

Lapin kullanmurut on keskustelua.

Lapin kullanmurut on vieraanvaraisuutta.

Lapin kullanmurut on oppimista.

Lapin kullanmurut on kuuden taiteilijan ryhmänäyttely, jonka perustana on Aineen taidemuseon unelma tehdä tiivistä yhteistyötä nuorten taiteilijoiden kanssa.

Lapin kullanmurut toi Tornioon, Aineen taidemuseon vieraaksi kuusi taiteilijaa syyskuusta 2020 toukokuuhun 2021. Taiteilijat Juho Könkkölä, Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti, Milla Aska, Johannes Heikkilä ja Noora Ylipieti liittyvät jokainen eri tavoin pohjoiseen: sukujuurten, opiskelujen tai synnyinseudun kautta. Näyttelyssä taiteilijat esittelevät monipuolisesti uutta tuotantoaan, joista osa on syntynyt Aineen taidemuseon vieressä sijaitsevassa Viippola-residenssissä.

Juho Könkkölä, Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti, Milla Aska, Johannes Heikkilä ja Noora Ylipieti ovat Lapin kullanmuruja.

Lapin kullanmurut on Jenny ja Antti Wihurin rahaston alueellisen kummimuseotoiminnan hanke. Aineen taidemuseo kiittää Jenny ja Antti Wihurin rahastoa saamastaan tuesta!

 

 

 

 

 

 

 

19.3.2021 – 23.5.2021 TAKAISIN TORNIOON Jenni Yppärilä

Aineen taidemuseo juhlii näyttelyohjelmansa kautta 400 vuotta täyttävää Tornion kaupunkia. Jenni Yppärilän näyttely TAKAISIN TORNIOON kääntää katseen kaupungin sisimpään tuttujen rakennusten kautta.

Jenni Yppärilä (s.1980, Oulainen, asuu ja työskentelee Helsingissä) valmistui kuvataiteilijaksi Aalto yliopistosta vuonna 2010. Ensimmäisen kuvataiteilijan tutkintonsa hän suoritti kuitenkin Torniossa opiskellessaan Lapin AMK:ssa vuosina 2001–2005. Nyt, yli 15 vuotta myöhemmin, Yppärilä palaa opiskelukaupunkiinsa. Siitä myös näyttelyn nimi.

Taiteilija on vuodesta 2012 dokumentoinut havaintojaan rakennetusta ympäristöstä Suomessa ja ulkomailla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti yhteisölleen merkitykselliset rakennukset. Rakennukset, jotka eivät aina edusta kaupunkiarkkitehtuurin helmiä tai ole historiallisesti merkittäviä, mutta sijaitsevat päivittäisen kulkureittimme varrella tai jotka muuten ovat arkeemme sidottuja ja siksi tärkeitä.

Jenni Yppärilä kuvaa rakennuksia yhdistäen maalausta ja kuvanveistoa. Tärkeää ovat taiteilijan ja rakennuksen kohtaamisesta syntyvät vaikutelmat. Taiteilija vierailee paikan päällä ja valokuvaa rakennukset. Kun työt alkavat myöhemmin työhuoneella syntyä, niihin kietoutuu lisäksi taiteilijan mielivalta ja omat muistot paikasta.

Jenni Yppärilälle rakennukset ovat genius loci, paikan henki. Hänen kolmiulotteiset maalauksensa ovatkin eräänlaisia paikan muotokuvia. Lähtökohta on ensisijaisesti sosiologinen. Rakennukset ilmentävät taiteilijalle paikan ja siellä elävän yhteisön menneisyyttä ja nykyisyyttä, yhteiskunnan arvoja ja muutosta sekä yksilön sosiaalista ympäristöä. Ne ovat yhteisönsä historian ja arjen paikkoja, joissa on valtava määrä merkityksiä. Kun rakennukset irrotetaan kaupunkiympäristöstä ja ne saavat taiteilijan työn kautta taideteosten muodon, niitä voi tarkastella sekä yhteiskunnan että siellä asuvan ihmisen kuvajaisina.

Yppärilän teoksissa ränsistyneet ja hylätyt rakennukset kertovat yhteiskunnasta, jonka rakennemuutos on jättänyt ne tyhjilleen. Koronan jälkeinen aika tuo tarkasteluun uuden näkökulman. Uusimmissa teoksissa talojen tummat tyhjät ikkunat ja suljetut ovet kertovat koronan jälkeisestä ajasta.

Näyttelyssä nähdään taiteilijan varhaisempaa tuotantoa sekä viimeaikaisia teoksia, joista osa on torniolaisille varsin tuttuja rakennuksia. Teoskohteiden valinnassa Yppärilä on saanut apua paikalliselta yleisöltä, kun keväällä 2019 torniolaisilta kerättiin ehdotuksia teosten aiheiksi. Näyttelyssä nähdään neljä toteutunutta ehdotusta.

 

TERVEET KÄDET – Heikki Kemppaisen valokuvia 26.2.-25.4.2021

kuuluu Aineen taidemuseon Tornio 400-juhlavuoden näyttelyohjelmaan. Näyttelyohjelma juhlistaa Tornion kaupungissa syntynyttä omaleimaista ja omaehtoista kulttuuria.

Torniosta lähtöisin oleva valokuvaaja ja toimittaja Heikki Kemppainen (s. 1964, Kolari) on kuvannut punkbändi Terveitä Käsiä sen vauhdikkaina alkuvuosina 1980–84. Kemppainen aloitti valokuvaamisen 15-vuotiaana kotikaupungissaan Torniossa keväällä 1980. Samoihin aikoihin aloitti myös hardcore-punkbändi Terveet Kädet. Valokuvaaja ja bändi tapasivat toisensa kaupungilla ja siitä lähtien Kemppainen kuvasi yhtyettä lavoilla, studiossa, kotibileissä ja kaupungin kaduilla neljän vuoden ajan.

Vaihtoehtokulttuurit ja alakulttuurien kirjo ovat kaupungin tunnusmerkki. Valtakulttuurin ulkopuolelta nousevat taiteen ja kulttuurin virtaukset syntyvät kyseenalaistamaan vallalla olevia arvoja. Heikki Kemppaisen kuvat ilmentävät, kuinka läpäisevää punkideologia oli ja on; ulkopuolisen silmin ehkä meteliä ja kapinointia, mutta juuri siitä äänekkäässä ja karnevalistisiakin piirteitä sisältävässä ulostulossa on kyse; oikeudesta saada äänensä kuuluviin.

Punkideologian hengessä näyttely on kaikille avoin ja maksuton.

 

Valokuvaaja Heikki Kemppainen:
”Näyttelyn valokuvat olen kuvannut vuosina 1980–1984, jolloin asuin Tornion Kivirannalla. Kuvat kertovat ajasta, jolloin torniolainen alakulttuuri syntyi Terveiden Käsien ensimmäisten julkaisujen innoittamana.

Kuraattorit Greger Grönholm ja Kalle Pajamaa ovat valinneet näyttelyyn valokuvia Torniosta ympäristönä ja miljöönä, joka synnytti ainutlaatuisen bändin ja meiningin. Kuraattoreita kiehtoi Tornioon liittyvä eräänlainen karuus ja ankeus, joka heijastuu kuvissani. Sama ankeus synnytti halun purkaa sisäisiä tuntemuksia musiikkiin ja Terveiden Käsien musiikki kertoo siitä, millaista oli olla nuori 1980-luvun alun Torniossa. Tätä heijastelevat myös kuvani

1970-luvun lopulla olin innostunut punk-musiikista ja kaikesta punkiin liittyvästä, mutta Torniossa ei ollut yhtään punk-bändiä. Syksyllä 1980 Torniossa järjestetyssä bändikilpailussa, Kevyen Musiikin Katselmuksessa, lavalle nousi hardcore-punk-bändi Terveet Kädet. Bändi edusti juuri sitä, mitä 16-vuotiaana oletin punkin olevan: rajuutta, fyysisyyttä, omaperäisyyttä, tinkimättömyyttä, rohkeutta ja erilaisuutta.  Ei haitannut, vaikka bändi jäi kisan viimeiseksi. Terveet Kädet edustivat oikeanlaista punk-meininkiä, jota ei Torniossa vielä ollut, ja josta oli enimmäkseen luettu vain lehdistä. Myöhemmin bändi on nimitetty Suomen ensimmäiseksi hardcore-bändiksi.

Tutustuin pikku hiljaa bändiin kaupungilla ja muutamilla keikoilla. Olin ostanut ensimmäisen järjestelmäkamerani vain muutamaa kuukautta ennen Kevyen Musiikin katselmusta ja tiesin, että nyt minulla oli kiinnostava kuvauskohde: Terveet Kädet. Läjä ja kumppanit poikkesivat torniolaisesta katukuvasta yhtä lailla kuin Sex Pistols poikkesi aikoinaan Lontoon katukuvasta. Nahkatakkia, niittiä, hakaneulaa. Läjä kertoi bändin tekevän myös ensimmäistä omakustannetta, mikä sopi punkin aatemaailmaan.

Terveillä Käsillä oli ja on rajun bändin maine, joten minulta onkin kysytty, miten he suhtautuivat kuvaamiseeni. Torniossa punk-piirit olivat 80-luvun alussa 10–20 henkeä, joten kaikki tunsivat toisensa. Minäkin tutustuin bändiin ja yhtä lailla he tottuivat kuvaamiseeni. Kävin Läjän luona usein kuuntelemassa uusia levyjä, lukemassa pienlehtiä eri puolilta maailmaa ja bändin saamia fanikirjeitä, kuuntelemassa Läjän suunnitelmia uusista julkaisuista ja niin edelleen. Kuvaamista varmasti helpotti sekin, että taisin olla niitä harvoja, joilla oli järjestelmäkamera punk-ympyröissä.

Kuvieni kautta olen tutkinut myös itseäni, omaa nuoruuttani ja tuntemuksiani pienessä pohjoisen kaupungissa, sekä erilaisuutta ja ulkopuolisuutta. Punkkarithan olivat usein yhteiskunnan normien ulkopuolella, josta he tarkkailivat yhteiskuntaa ja toisaalta yhteiskunta tarkkaili heitä.  Nyt, 40 vuotta myöhemmin, Läjä Äijälästä on julkaistu elämänkerta, hänet on valittu Vuosisadan lappilaiseksi, torniolaiselle alakulttuurille on pystytetty patsas ja niin edelleen. Ulkopuolisuus ja marginaaliuus on muuttunut valtavirtaa kiinnostavaksi 40 vuodessa. Kuvani eivät edusta valtavirtaa, virallista historiankirjoitusta, vaan niillä on marginaalin näkökulma.

Valokuva edusti minulle nuorena kuvaajana kiinnostavaa visuaalista ilmaisua. Luin ahkerasti englantilaisia musiikkilehtiä, joiden kuvaajat olivat esikuviani. Kuvaamaan opin kuvaamalla ja kokeilemalla. Halusin kuviini vastaavanlaista visuaalista ilmettä, ratkaisuja, voimakkaita tuntemuksia ja kontrasteja, joita näkyi englantilaisissa musiikkilehdissä. Halusin kuvieni välittävän nuoruuden intoa ja ehdottomuutta. Punkkarit olivat kameran edessä villejä ja vapaita, heitä oli hauska kuvata. Vaikka ympäristö tuntui ahdistavalta, punk tarjosi pakotien.

Kaikki kuvat ovat alkuperäisiä, eikä niitä ole rajattu juuri lainkaan. 80-luvun alussa kameraan joutui ostamaan filmin, joka oli kallista. Tämän vuoksi jokainen ruutu oli mietittävä valotuksineen ja rajauksineen. Kuvan ottamisesta saattoi kestää viikko tai pidempäänkin, että näki lopputuloksen. Filmi oli ensin kehitettävä pimiössä ja filmistä puolestaan tehtiin lopulliset paperivedokset. Täytyi vain uskoa ja toivoa, että kaikki olivat kohdallaan. Näyttelyn vedokset ovat isoja, jotta niistä välittyy punkin fyysisyys.

Kuvien arvoa nostaa se, että punk-piireissä ei tuolloin juurikaan otettu kuvia. Lähinnä ne, jotka ottivat, kuuluivat jollain tavoin punkkareihin. Usein kuvaajat tunsivat hyvin kohteensa, joka heijastui välittömyytenä valokuviin. Kuvaajalle oli tietysti hienoa, että punkkareita sai kuvata vapaasti. Olin bändin mukana esimerkiksi Oulussa, jossa yhtye oli nauhoittamassa uutta levyä kesällä 1983. Ainoa hetki, jolloin bändi toivoi, etten ottaisi kuvia, oli hetki, jolloin äänitettiin studiossa biisiä.

Näyttely on minulle tärkeä, sillä se on ensimmäinen valokuvanäyttelyni kotikaupungissani Torniossa ja Pohjois-Suomessa. Jokainen näyttely on aina tutkimusmatka, jolloin pyrin myös etsimään niitä yhtäläisyyksiä, joita nykypäivällä ja 80-luvulla on. Voimmeko ehkä oppia jotain 80-luvusta ja 80-luvun kuvista? Toivon, että nämä 80-luvun kuvat myös inspiroivat nuoria – aivan kuten Terveet Kädet on innostanut minua aikoinaan valokuvaamaan.

Kiitokset kuraattorit: Kalle Pajamaa, Greger Grönholm, Pekka Elomaa (kuvankäsittely), Tuomo-Juhani Vuorenmaa (kuvien tulostus), Kiisa, Piita, Aliina, Ada, Juho, Läjä, Terveet Kädet, Kalle, Greger, Pekka, Tume, Tommi Kähärä, Pertin Valinnan ja Aineen taidemuseon väki, Timo Nousiainen ja kaikki, jotka ovat tukeneet näyttelyitäni.”

 

Näyttelyt 2020

20.11.2020-14.3.2021
MARTTYYRI
Aurora Reinhard

MARTTYYRI on läpileikkaus kuvataiteilija Aurora Reinhardin tuotannosta esitellen teoksia vuosilta 2004–2020. Esillä on valokuvia, videoteoksia, veistoksia ja installaatioita sekä otanta taiteilijan käyttämiä tekniikoita ja materiaaleja pronssiveistoksesta 3d-tulosteisiin. Materiaalit ovat tärkeässä roolissa ja usein mukana ratkaisemassa sitä, millaisen muodon teoksen alkuperäinen idea lopullisessa työssä saa.

Näyttely tuo esiin taiteilijan kuvastoon tyypillisesti kuuluvia aiheita, joita ovat mm. sukupuolinen identiteetti ja sen ilmentäminen, seksuaalisuuden kuvallinen esittäminen sekä naisten ja miesten väliset valta- ja tunnesuhteet. Provokatiivinen kritiikki naiseuden kuvaamisesta on toistuva teema. Stereotyyppisten, pornokuvastoa muistuttavien naisaiheiden groteskius hätkähdyttää, mutta yliampuvuus on niin läpinäkyvää, että sanoma ei voi jäädä huomaamatta. Reinhardin taide ei ole kivaa tai helposti lähestyttävää, vaan taidetta, joka jättää sanattomaksi ja jää mieleen.

Näyttely peilailee ympäröivää yhteiskuntaa sen pinnallisimmiltakin tasoilta. Erityisesti fyysisesti täydellisen, säröttömän ja ihanteellisen naiseuden kuvaamisen kummalliset tavat sekä kulutuskulttuuri ja sen estetiikka identiteetin ilmentäjänä kiehtovat taiteilijaa.

Maailmanlaajuisten luksusbrändien laajentaessa 2000–luvulla kuluttajapohjaansa, luksus demokratisoitui. Se muuttui vain rikkaimpien saatavilla olevasta mahdolliseksi myös muille. Yhä useampi saattoi kopioiden sijaan ostaa aitoa luksusta. Luksusesineen (tai ruokavalion, asuinpaikan, ammatin) kautta kokemus siitä, millainen ihminen olla ja mihin ryhmään kuulua, on hieman lähempänä. Teokseen Käsilaukku (2011) liittyy surrealistinen ajatus luksustuotteen vangiksi joutuneesta ihmisestä.

Taiteilijan työskentelyyn kuuluu myös asettua itse osaksi teostaan, kuten mallinukkemaisia hahmoja kuvaavassa triptyykissä Blond Haired Girl, Brown Haired Girl, Black Haired Girl. Erilaiset fetissit, mielikuvat, sukupuoliroolit ja valtasuhteet kietoutuvat teoksissa yhteen.

Näyttelyssä voi miettiä esimerkiksi, miksi kaikin puolin täydellinen, mutta epätodellinen, naiseuden kuvaus kiinnostaa ja kenelle kuvat on suunnattu. Keitä ovat ne tuhannet, jotka teoksen My Tears Are Like Diamonds (2020, inkjet-print, ed. 2/15) lähtökohtana olevan australialaisen meikkitaiteilija Brookelle McKenzien Instagram-tiliä seuraavat.

 AURORA REINHARD (s. 1975 Helsinki). Hän on valmistunut Kuvataideakatemian tila- ja aikataiteen laitokselta vuonna 2003 sekä opiskellut valokuvausta Göteborgin yliopistossa ja International Center of Photographyssa New Yorkissa. Reinhard on pitänyt lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä eri puolilla Eurooppaa ja hänen teoksiaan on useissa merkittävissä taidekokoelmissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Hänen kokeellinen dokumenttinsa Boygirl (2002) voitti kansainvälisen mediataidepalkinnon, jonka myönsi saksalainen ZKM Center for Art and Media Karlsruhe. Aurora Reinhard oli ehdolla Ars Fennica-palkinnon saajaksi vuonna 2019.

Eila – nainen kokoelman takana
Aineen taidemuseon uusittu perusnäyttely 8.2.2020–6.1.2021

Aineen taidemuseo uusii jälleen perusnäyttelynsä. Nyt keskiössä on Eila Aine (1920-2013), taiteen keräilijä ja hammaslääkäri, torniolainen perheenäiti. Harvat museot uusivat perusnäyttelyään lähes vuosittain, kuten Aineen taidemuseo tekee. Jotkut taidemuseot eivät esittele kokoelmiaan juuri ollenkaan, mutta Aineen taidemuseolle kokoelmat ovat tärkeä osa toimintaa.

Eila Aine syntyi Helsingissä, mutta vietti lapsuutensa Muoniossa, perhe muutti sinne talvella 1926. 10-vuotiaana hän siirtyi oppikouluun Porvooseen setänsä perheeseen. Syksyllä 1933 Eila Aine siirtyi 13-vuotiaana Tornion yhteislyseoon. Vuonna 1939 hän aloitti hammaslääketieteen opiskelun Helsingin yliopistossa. Talvisota keskeytti opinnot ja Eila Aine joutui rintamalle. Hän solmi avioliiton luokkatoverinsa Veli Aineen (1919-2008) kanssa vuonna 1942. Eila Aine valmistui hammaslääkäriksi 1947. Eila Aineesta tuli 1960-luvun alussa Tornion kaupungin vastaava kouluhammaslääkäri, tätä virkaa hän hoiti eläkkeelle jäämiseensä asti vuoteen 1983. Eila Aine kuoli Torniossa 2013.

Kodin perintönä Eila Aineelle tuli kiinnostus kuvataiteita kohtaan. Heidän kotonaan vieraili kiertävä taidekauppias Hellmuth van Assendelft (1898-1977), jolta hankittiin taidetta. Kuvataide oli myös Veli Aineen kiinnostuksen kohde ja myöhemmin van Assendelft vieraili vuosittain Eila ja Veli Aineen kodissa. Aineet hankkivat paljon taidetta. Hankintojen runsauden takia he säätiöivät taidekokoelmansa vuonna 1974. Tämän kokoelman pohjalle rakentuu Tornion kaupungin omistama ja ylläpitämä Aineen taidemuseo.

Eila Aine keskittyi työhönsä ja vasta jäätyään eläkkeelle hänellä oli enemmän aikaa keräilyharrastukselle. Kesäisin Eila ja Veli Aine kiersivät näyttelyitä yhdessä. Kuvataidesäätiön lehtileikekokoelma paljastaa, että lehtileikkeisiin tehdyt merkinnät on kirjoitettu Eila Aineen käsialalla. Siellä on paljon näyttelykritiikkejä, juttuja taitelijoista ja taideteoksista. Monia näissä lehtijutuissa mainittuja taideteoksia on myöhemmin hankittu Kuvataidesäätiön kokoelmaan. Eila Aine siis myös vaikutti taidehankintoihin, hän seurasi aktiivisesti taidemaailmaa sanoma- ja aikakausilehtien välityksellä ja tallensi lehtijuttuja kiinnostavista taiteilijoista ja taideteoksista.

Eila Aine on toiminut Aineen Kuvataidesäätiön edustajana taidemuseo lautakunnassa vuosina 1985–1992, ja lautakunnan muututtua johtokunnaksi vuonna 1993-2010.

Eila-näyttelyn salit on nimetty teemojen mukaan: Kevyesti keskellä päivää, Keittiö, Hiukset, hatut, huivit ja helmet, Eila; siihen liittyy Eilan Aineen lempiteoksia ja maisemia. Hän oli perheenäiti, puoliso, virkanainen, toimi naisjärjestöissä, harrasti eläkkeelle jäätyään liikuntaa, mm. aerobicia ja avantouintia, toimi naisjärjestöissä, luki paljon. Eila Aine oli hillitty ja vaatimaton. Hän oli aina tyylikkäästi pukeutunut, rakasti hattuja. Hän oli loistava ruuanlaittaja, loistava emäntä kodissaan.

Eila Aine oli feministi ja naisten asioiden puolustaja.

Näyttelyyn liittyy yhteistyö Kemin teatterin kanssa: yhdessä salissa esitetään 10 kertaa näytelmää Kahlo – sirpaleita naistaiteilijan elämästä. Ensi-ilta on näyttelyn avajaisten yhteydessä 8.2.2020 klo 17.00.

 

Lisätietoja:

Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Puh. 040 554 9645, katriina.pietila-juntura@tornio.fi

28.8.-15.11.2020
Illusia Juvani YLITORNIO EXIT

Illusia Juvani (s. 1988, Ylitornio) on queer, trans, ei-binäärinen (muunsukupuolinen) kuvataiteilija. Hän asuu ja työskentelee tällä hetkellä Helsingissä. Juvani on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2015, jonka lisäksi hän on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opintonsa hän aloitti Torniossa, jossa hän opiskeli 2004–2008 audiovisuaalista viestintää ja kuvallista ilmaisua.

Illusia Juvani sai Vuoden nuori taiteilija-palkinnon vuonna 2018. Hänen teoksiaan on Aineen taidemuseon kokoelman lisäksi merkittävissä suomalaisissa nykytaiteen kokoelmissa.

YLITORNIO EXIT-näyttelyn teokset ovat vähäeleisiä videoperformanssimuotoisia omakuvia, joita taiteilija on kuvannut kesän 2020 aikana ennalta suunnitelluissa paikoissa eri puolilla Tornionjokilaaksoa. Taiteilija hyödyntää teoksissaan drag-estetiikkaa. Drag on ilmaisun muoto, jossa muokataan illuusiota sukupuolesta. Ilmaisuun liittyvät ristiriidat ja liioittelu, teatraalisuus sekä huumori.

Näyttelyn teokset perustuvat esseisiin, jotka käsittelevät Illusia Juvanin kasvua muunsukupuolisena queer-lapsena Ylitorniolla. Esseet kertovat tapahtumista, jotka johtivat taiteilijan lähtöön pois kotiseudulta. Ne kertovat myös hinnasta, joka oli maksettava oikeudesta kasvaa sellaiseksi ihmiseksi, joksi hänet oli tarkoitettu.

Illusia Juvanin työskentelyn lähtökohtina ovat mm. feminismi ja queer. Juvani muuttaa henkilökohtaisen poliittiseksi asettumalla itse teostensa malliksi. Samalla mukaan asettuu taiteilijalle tärkeä ohjaaja ja suunnanantaja; epämukavuus. Juvanille tyypillinen kreisi huumori ja komedia ovat tässä näyttelyssä vaihtuneet vakavampiin sävyihin.

YLITORNIO EXIT peilaa vaikutuksia, joita kapeat stereotypiat, sukupuolinormit ja hetero-oletus aiheuttavat. Näyttelyn osin fiktiiviset tekstit ovat monen sosiaalista todellisuutta ja osoittavat, miten harhaisen etuoikeutettua on elää sukupuolta, joka ei ole ristiriidassa heteronormatiivisen yhteiskunnan kanssa.

Illusia Juvani on viettänyt kesän 2020 Aineen taidemuseon kutsutaiteilijana Torniossa. Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus, Lapin taidetoimikunta.

Virpi Kanniainen, amanuenssi, Aineen taidemuseo

 

 

NÄKYVÄN I NÄKYMÄTTÖMÄN RAJAMAILLA

20.3.-23.8.2020

Janne Laine

NÄKYVÄN I NÄKYMÄTTÖMÄN RAJAMAILLA esittelee valokuvaaja ja taidegraafikko Janne Laineen (s. 1970 Tampere) näkyvän ja näkymättömän välistä tematiikkaa pohtivia teoksia. Maisemia peittävä sumu ja usva kätkevät, mutta myös paljastavat. Mitä kaiken takana on? Mitä jää näkemättä?

Janne Laineella on merkittävä rooli suomalaisen taidegrafiikan kehittäjänä. Vuodesta 1992 hän on toiminut Grafiikanpaja Himmelblaun vedostajana. Vedostajamestariksi hänet nimitettiin vuonna 2006. Janne Laine on vedostanut eturivin suomalaisgraafikoiden teoksia, josta sai alkunsa myös edelleen jatkuva taiteilijakumppanuus akateemikko Outi Heiskasen kanssa. Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa 1992­–1995 opiskelleen Laineen mukaan varsinainen koulu hänelle onkin ollut Himmelblau.

Janne Laine on palkittu useissa alansa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja hänellä on laaja näyttelyhistoria niin Suomessa kuin ulkomailla.  Ensimmäinen museonäyttely oli Aineen taidemuseossa vuonna 2007. Hänen teoksiaan on merkittävissä museokokoelmissa, joista ensimmäinen oli Aineen taidemuseon kokoelmaan vuonna 1997 hankittu Huhtikuu (1997). Janne Laine on Rajataide ry:n perustajajäsen ja toiminut aktiivisesti kuvataiteen järjestötehtävissä. Islantia Janne Laine pitää toisena kotimaanaan. Hän on työskennellyt ja opettanut siellä vuodesta 2000 lähtien.

Janne Laineen teosten lähtökohtana on valokuva, jonka taiteilija sommittelee kuvan ottamisen hetkellä. Valmiissa teoksessa maisema on muuttunut ihmisen mielentilaksi. Näin myös taiteilijalle keskeiset aihepiirit, ihminen ja maisema, sulautuvat yhdeksi.

Tekniikkana Janne Laine käyttää pääasiallisesti heliogravyyria, joka yhdistää valokuvan ja taidegrafiikan. Hän valokuvaa eri puolilla maailmaa, mutta ilman tunnistettavia maamerkkejä. Pelkistetty, kerrostuvista kuvista koostuva teoskokonaisuus Nature Finds Its Way (2020) on kuva hiljalleen harvenevasta, pystyyn kuolevasta suomalaismetsästä. Laine kuvaa ilmastonmuutoksen ja metsätalouden koventuneista tavoitteista aiheutuvia ilmiöitä hienovaraisella, luontoa kunnioittavalla tavallaan. Hänelle metsä ei ole hehtaarimäärä puuta, vaan koostuu yksittäisistä puista, joista jokaisella on oikeus tulla nähdyksi.

Vaikka huoli ympäristömme ekologisesta kriisistä näkyy Laineen teoksissa, on luonnon mystinen voima vielä suurempi kokemus. Janne Laineen sanoin ”luonto kävi yli kaiken” ja viittaa kokemukseen Islannissa vuonna 2000, kun vulkaani höyry pyyhki horisontin näkyvistä. Näin syntyi ajasta ja paikasta vapaa hetki, aika ennen ihmistä tai ihmisten jälkeen – hetki, jota Janne Laine kuvaa.

COVID–19-koronaviruksen myötä asetetun matkustuskiellon vuoksi näyttely on rakennettu ilman taiteilijan läsnäoloa ja avattu ilman yleisön läsnäoloa. Tänä omituisena aikana näyttelyssä mukana oleva teossarja Rainbow Meadow (2020) tuo toivoa kummalliseen ja pelottavaan maailmantilaan. Teosta voi katsoa värikkäänä kukkaniittynä, mutta se tuo myös toivoa ja antaa lupauksen; maailmaan mahtuu myös värejä.

 

Näyttelyt 2019

 

KOSMOS
Jussi Valtakari ja Antti Ylönen
29.1.2020–15.3.2020.

Kosmos on syntynyt Valtakarin ja Ylösen keskinäisistä tapaamisista, joita he vuodesta 2015 alkaen ovat nimittäneet symposiumeiksi. Parin päivän mittaisia tapaamisia toteutetaan kuukausittain joko Taivalkoskella tai Iin Illinsaaressa, vuoroin kummankin työhuoneella. Taiteilijan työnkuva on muuttunut näin yksin tekemisestä sekä rinnakkain että yhdessä työskentelyksi.

Ensimmäinen yhdessä tehty teos Häpeä syntyi vuonna 2017, kun Valtakarin ihmisaiheinen veistos asetettiin Ylösen teoksen kaltereiden taa. Taiteilijat ovat tehneet myös näyttely-yhteistyötä. Yhteisteos Saaristo oli esillä Mäntän kuvataideviikoilla 2017 sekä osa siitä samana vuonna 100 Years of Finland – Identity and Consciousness -yhteisnäyttelyssä Kölnissä.

Jussi Valtakari (s. 1955, Lauritsala) asuu ja työskentelee Taivalkoskella. Hän on opiskellut 1975–1978 Lahden taidekoulussa ja 1997–2000 Lahden Taideinstituutissa sekä vuodesta 2002 Tampereen AMK Taiteen ja viestinnän linjalla. Valtakarilla on pitkä näyttelyhistoria ja hänen teoksiaan on mm. Kiasman ja Valtion taideteostoimikunnan kokoelmissa. Valtakarilla on ollut useita luottamustoimia, kuten Valtion kuvataidetoimikunnan jäsenyys.

Antti Ylönen (s. 1957, Juva) asuu ja työskentelee Iissä. Hän aloitti taiteen opinnot Oriveden opistossa ja Vapaassa taidekoulussa. Vuosina 2019–2020 hän on suorittanut julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumisopintoja. Ylösellä on pitkä ja kansainvälinen näyttelyhistoria ja uransa aikana hän on työskennellyt useina ajanjaksoina eri puolilla maailmaa. Ylösen teoksia on useissa julkisissa kokoelmissa, jonka lisäksi hän on tehnyt myös julkista taidetta. Antti Ylönen on yksi Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilan perustajajäsenistä.

Aineen taidemuseossa on esillä viisi yhteisteosta vuodelta 2019 sekä molempien taiteilijoiden itsenäisesti toteuttamia teoksia. Teosten aiheissa toistuu sekä tähtitieteellinen avaruus että kuvaannollinen avaruus, yksin- ja erillään oleminen. Teosten materiaalina on puu, jonka kunnioitus näkyy myös sen tarkassa käytössä. Veistämisen tuloksena syntyvä puupöly yhdessä liiman ja tuhkan kanssa muodostaa meteorisateen teoksessa Vyöhyke (2019). Teoksessa Siirtokunta (2019) Ylösen puuveistos toimii eräänlaisena kotiplaneettana Valtakarin veistämille miniatyyrikokoisille puuhahmoille. Ihmiskunnan koti sijoittuu jonnekin kotigalaksimme ulkopuolelle.

Jussi Valtakari veistää puusta havaintoihinsa perustuvia ja mielikuvituksensa tuottamia, yksityiskohtaisia pienoismalleja ihmisistä. Hahmot ovat ei-ketään, joilla on suurella tarkkuudella veistetyt yksilölliset ilmeet ja eleet. Valtakari veistää ja maalaa hahmojen vaatteet ja kengät tarkan harkinnan tuloksena. Lukuisat yksityiskohdat ja yksilölliset piirteet vaativat jokaisen kohdalla läheltä katsomista, vaikka katsominen voi myös kauhistuttaa. Voiko kukaan olla syytön teoksessa teoksessa Ei hätää. He eivät näe sinua, mutta sinä näet heidät. (2019)?

Antti Ylönen veistää puusta esiin vuosirenkaat ja jättää ne näkyviin. Vuosirenkaat kertovat ajan kulusta, hyvistä kasvun vuosista ja hitaammista kituvuosista. Ajan kulua on myös ikuisuus, kuten teoksessa Samsara (2011), jossa ei ole alkua eikä loppua. Ylöselle puu on aina arvokas ja siinä olevat virheet, kuten oksanpäät ja muut jäljet ansaitsevat tulla esiin. Teoksessa Sielun peili (2017) puun halkeamilla on tärkeä merkityksensä, samoin kuin teoksessa Apassin uni (2018), jossa puun lahoamisen jättämät jäljet tuovat teoksiin maalauksellisen ulottuvuuden. Ylösen mukaan virheitä ei pidä peittää, sillä virhe on suuri mahdollisuus, joka voi viedä uusille urille.

 

AUKEA
Eveliina Hämäläinen ja Petri Saarikko
29.11.2019–26.1.2020.

Aukea on sekä työryhmä, että Aineen taidemuseon uuden vaihtuvan näyttelyn nimi. Aukea on taidemaalari Eveliina Hämäläisen (s. 1984) ja kuvataiteilija Petri Saarikon (s. 1973) yhteisnäyttely, joka tarttuu aiheista kiusallisimpaan; planeettamme käsillä olevaan kohtalonhetkeen. Näyttely käsittelee ihmisen aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä taiteen keinoin. Aukean keskeinen tähti ja teosten materiaali on biomuovi, joka roskaantumisongelman ratkaisijan asemaan nostettuna on itsessäänkin jäte.

Näyttelyssä yhdistyvät taiteilijoiden erilaiset taustat; maalaus ja mediataide. Eveliina Hämäläinen on kiinnostunut purkamaan maalaustaiteen perinnettä aina materiaalin käsittelystä esittämisen tapoihin. Petri Saarikon lähestymistapa kyseenalaistaa keinotekoisuutta, valta- ja voimasuhteita kääntäen katseen valtaapitävistä yksilöön. Kumpikin taiteilija tunnetaan poikkitaiteellisista produktioistaan.

Aukea lähti kasvuun Eveliina Hämäläisen ja Petri Saarikon luonnonmateriaaleja ja niiden havainnointia yhdistävän kokeilun pohjalta lokakuussa 2017 Koneen Säätiön ylläpitämässä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Saaren kartanossa Mynämäellä. Työryhmä on tuottanut eräänlaista yhteistä dokumentaarista matkakertomusta luonnossa vietetystä ajasta ja ilmiöistä, jotka liittyvät ihmisen toiminnasta johtuviin muutoksiin. Kertomuksessa taiteen esittämisen konteksti – museon tai gallerian sijaan vaikkapa kasvimaa tai merenranta – korostuu. Dokumenttiaineistojen arvo nousee taideteosten rinnalle.

Aukea toteuttaa teoksia, jotka on tarkoitettu katoamaan itsestään ja joita sitoo ajatus hetkellisyydestä ja muutoksesta.  Näyttelyn teokset on toteutettu kompostoituvista, viljelykäyttöön ja kierrätykseen tarkoitetuista materiaaleista. Aukean äärellä voi pohtia esimerkiksi ajallisuutta ja sitä, kuinka pysyvää taiteen tarvitsee olla. Nykytaiteessa teos ei enää välttämättä ole ikuinen monumentti, vaan esimerkiksi väliaikainen, muuttuva tai ainutkertainen tapahtuma, jopa katsojassaan syntyvä oivallus.

Taide voi ulottua myös näyttelytilojensa ulkopuolelle. Tällainen teos on Aineen taidemuseon pihassa liehuvista lipuista koostuva teos Bio Pride, Tornio, 2019, kompostoituva biokalvo, jossa taiteen prosessi jatkuu mm. säätilojen ja ajan kulumisen myötävaikutuksella. Useista osista koostuva teos Kudos, 2018, kompostoituva biokalvo, käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, jossa materiaali haurastuu ja hajoaa ja muoto muuttuu esityspaikan mukaisesti. Teokseen lainattuja osia on toteutettu yhteisöllisissä työpajoissa ja näyttelyissä vuodesta 2018 alkaen eri puolilla maailmaa, Suomen lisäksi mm. Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.

Näyttelyn avaa yrittäjä, maanviljelijä Petri Leinonen.

 

JAETTU ILO
Kokoelmanäyttely
17.2.2019–6.1.2020

Helmikuun 17. päivä kuluvaa vuotta tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Veli Valo Aine syntyi Elsa ja Iikka Aineen perheeseen. Veli Aine kävi koulunsa Torniossa ja pääsi ylioppilaaksi 1939 Tornion yhteislyseosta. Hän suoritti välirauhan aikana 1941 Suomen Liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokan Helsingissä valmistuen ylioppilasmerkonomiksi. Sen lisäksi Veli Aine suoritti kauppatieteiden opintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Opinnoistaan Veli Aine on sanonut, että hän on tehnyt itselleen väkivaltaa lähtiessään liikemaailmaan ”Minun olisi pitänyt lähteä opiskelemaan humanistisia aineita. Se on kyllä ehdoton totuus[–]”.

Hän oli siis humanisti ja liikemies, intohimoinen ihminen. Kuvataide oli yksi asia, mihin hän suhtautui intohimoisesti. Hän oli kuvataiteen keräilijä ja mesenaatti, ei sponsori.

Aineen taidemuseon uusittu perusnäyttely näyttää välähdyksiä Veli Aineen elämästä ja intohimosta, mutta ei yritäkään olla kattava, eikä toistaa aikaisempia kokoelmanäyttelyitä. Ensimmäiseen saliin on koottu teoksia jotka sivuavat Veli Aineen elämää: kotielämä, johon liittyy puoliso Eila ja lapset, harrastukset, mm lukeminen. Sitten sota, sodalla on pitkät jäljet sodan käyneiden ja nähneiden ihmisten elämään. Veli Aine oli vapaaehtoisena mukana talvisodassa ja osallistui sekä jatkosotaan että Lapin sotaan. Sotilasarvoltaan hän oli reservin majuri. Työ määrittää myös ihmistä, Veli Aine oli autoliikkeiden ja Tornion kaupunginhotelin omistaja. Niinpä salissa ollaan tanssin pyörteissä (mm. Wäinö Aaltosen Tanssi-veisto, jonka Veli Aineen avulla hankittiin Tornion kaupungille) ja istuskellaan ravintoloissa.  Liisa Rautiaisen maalauksissa autot suihkivat kadulla ja Kari Cavénin autot lattialla.

Seuraavan salin teemana on nainen. Veli Aine kertoo haastattelussaan vuonna 1989, että hän on aina pitänyt naisista, ennen kaikkea naistaiteilijoista samoin kuin naisfiguureista. Haastattelussa hän kertoo, että kun hän on löytänyt naisen selkää kuvaavan työn, niin se on aina hankittu.

Eila ja Veli Aine tekivät paljon ulkomaanmatkoja, niinpä yksi sali on omistettu maisemille. On maisemia Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta, Tatran huippuja, Himalaja, intialaisia hahmoja. Mutta on myös Kalervo Palsan teos, kenties Kittilästä, pohjolan Pariisista. Aineen vierailivat Palsan ateljeessa, Getsemane-mökissä.

Aineen salin teemana on valo. Taide tuo valoa ja iloa ihmisten elämään. Valo on myös Veli Aineen toinen nimi. On Valoaaltoa, Luxia, Raakaa valoa, Kevään valoa, Valon hajoamista jne.

Kahvilan seinällä on Veli Aineen ensimmäinen ja viimeinen hankinta. Santeri Salokiven etsauksen Aurajoelta Veli Aine hankki koulupojan taskurahoillaan, Arvid Liljelundin Tornion kirkon interiööri on Veli Aineen viimeinen museokokoelmaan hankkima teos.

Näyttelyssä on paljon Ellen Thesleffin teoksia, juhlitaanhan tänä vuonna myös häntä, on kulunut 150 vuotta taiteilijan syntymästä. Joka salissa on myös uudehkoja teoksia, joita on hankittu taidemuseoon Veli Aineen kuoleman jälkeen, onhan taidemuseon omaa kokoelmaa kerätty aina vuodesta 1985.

Veli Aine totesi haastattelussaan vuonna 1989: Nämä teokset ovat yleisön iloksi hankittuja. Näyttely Jaettu ilo, Veli Aineen syntymästä 100 vuotta avataan sunnuntaina 17.2. klo 14:00.

Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Aineen taidemuseo

 

KUVASTIN
Sanna Haimila & Hanna Schroderus
4.10.–17.11.2019

Kuvastin on kahden taidemaalarin yhteisnäyttely, joka esittelee Torniossa työskentelevän Sanna Haimilan (s.1974, Porvoo) ja oululaisen Hanna Schroderuksen (s.1977, Oulu) tuotantoa. Näyttelyssä on esillä Haimilan teoksia vuosilta 2017-2019 ja Schroderukselta vuosilta 2013-2019.

Sanna Haimilan teoksissa toistuvat usein kasvot tai jokin pieni osa ihmisen kehosta. Taiteilija maalaa läpinäkyvälle pleksimuoville kasvoja sarjallisesti, pienin nyanssein. Lähtökohtana useissa teoksissa ovat olleet puhelimella otetut omakuvat, jotka maalattaessa muuntuvat uusiksi ja lähes tunnistamattomiksi hahmoiksi. Muoville maalatut kasvot ja sanat ovat viittaus esimerkiksi sosiaalisen median selfie–kulttuuriin. Hanna Schroderuksen useissa maalauksissa toistuu kaksiosaisuus. Teokset ovat usein kuin peilikuvia tai taiteilijan sanoin kuin musteläiskätestejä. Nykyajan kuvatulva, kuten puhelimien näytöillä ylhäältä alas vilisevät kuvat, näkyvät myös taiteilijan maalaussuunnassa ylhäältä alas valumisena, tai kuin putoamisena.

Kuvastin on vanhahtava nimitys peilille. Sopivan kiiltävä, tasainen pinta heijastaa valonsäteet ja muodostaa silmin havaittavan kuvajaisen. Peilikuva on kuitenkin aina myös valekuva: tiedämme, ettei kuvajainen sijaitse kiiltävän pinnan takana, vaan sen edessä. Yhtälailla maalaus tai jokin muu taideteos heijastaa aina katsojan siinä näkemiään merkityksiä. Taideteoksista tulee kuin kuvastimia: pintoja, muotoja ja materiaaleja, jotka heijastelevat jotain ajasta jossa elämme.

Sanna Haimila on valmistunut kuvataiteilijaksi Imatralta Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Haimila on osallistunut Suomessa useisiin ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin. Kesällä 2019 Haimila oli yksi Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijoista. Aineen taidemuseon kokoelmiin kuuluu Sanna Haimilan teoksia vuosilta 2007-2018 kaikkiaan kuusi kappaletta, öljyvärimaalauksia pleksimuoville sekä serigrafia- ja lyijykynätöitä taiteilijan teossarjoista  Flow ja A Miracle Machine.

Hanna Schroderus on valmistunut vuonna 2007 Lapin yliopistosta taiteen maisteriksi ja opiskellut muun muassa Limingan taidekoulussa. Parhaillaan Schroderus suorittaa taiteen tohtoriopintoja Lapin yliopistossa.

Kuvastin Sanna Haimila ja Hanna Schroderus, avataan Aineen taidemuseossa torstaina 3.10. kello 18. Tervetulosanat lausuu museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura, näyttelyn avaa Kemin taidemuseon intendentti Tanja Kavasvuo.

 

Viisitoista viikkoa Viggoa / Femton veckor av Viggo
Viggo Wallensköld
7.6.-29.9.2019

Katseen alla kaikkinensa

Taidemaalari Viggo Wallensköldin (s. 1969, Porvoo) näyttely Viisitoista viikkoa Viggoa / Femton veckor av Viggo esittelee taiteilijan tuotantoa vuosilta 2013–2018.

Vuoden nuori taiteilija 2005 Viggo Wallensköld on huomioitu useilla tunnustuksilla, mm. Marcus Collinin säätiön palkinnolla 2014 ja Suomen Taideyhdistyksen William Thuring säätiön pääpalkinnolla 2013 ja Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnolla 2002. Hänellä on kuvataiteen maisterin tutkinto Kuvataideakatemiasta vuonna 1995, jonka lisäksi hän on suorittanut taiteilijan pedagogiset opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa sekä opiskellut kuvataiteita ja taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Wallensköldillä on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä ja hänen teoksiaan on merkittävissä kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Hän on julkaissut myös kaunokirjallisia teoksia.
Viggo Wallensköldin pääasialliset työskentelytekniikat ovat öljy- ja akryylimaalaus. Hän on tullut tunnetuksi henkilöaiheistaan, joissa ihminen on normeista poikkeava; identiteetiltään häilyvä, ulkopuolinen, vajaa ja olemuksensa vanki. Teoksissa on ajatus kohtaamisesta, katsomisesta ja katsotuksi tulemisesta.
Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaan kuuluvassa teoksessa Opettaja (2014, öljy kankaalle) yhdistyy ihminen ja kone. Wallensköldin henkilöaiheissa toistuva teema ovat veistettyjen rintakuvien ja elävien ihmisten kummalliset hybridit. Koneen ja ihmisen lisäksi teoksessa törmäävät aikakaudet: Wallensköldin tapana on käyttää klassisten muotokuvien sommittelutapaa. Myös opettajan muodollinen puku viittaa menneeseen maailmaan. Asetelmassa miljöön levollisuus ja hahmon traaginen avuttomuus ovat taiteilijan toistama ristiriita. Opettaja on olemuksensa vanki.
Henkilöhahmojen ohella Aineen taidemuseossa on esillä hauta-aiheita. Calvaire-sarjan nimi juontuu pariisilaisesta Rue des Filles du Calvaire kadusta. Sana kalvaario viittaa kärsimysnäytelmään. Sarjassa on kalmistoja meiltä ja maailmalta, Tampereelta ja Helsingin Hietaniemen hautausmaalta Pariisissa sijaitsevaan yksityiseen Picpusin hautausmaahan. Picpusiin on haudattu aatelisia, mutta siellä lepäävät myös yhteisessä joukkohaudassaan Ranskan vallankumouksessa giljotiinilla mestatut. Kalmistoaiheiden lähtökohtana ovat paikan päällä nähdyt hautakivet ja muistomerkit, jotka muuntuvat maalausten aiheiksi.
Taiteilija tunnetaan tarkasta maalaustavasta, jonka rinnalla näyttelyssä on nähtävillä Wallensköldin ekspressiivisempi puoli. Taiteilijan sanoin: Kun unohtaa sen, mitä osaa, ja luottaa alitajuntaan ja intuitioon, voi jäljestä tulla uutta.
Näyttelyn avaa KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen ja avajaismusiikista rovaniemeläis-torniolais-tamperelainen jazzyhtye Jarring.

 

ALHAISOLAULUJA
Joel Karppanen
15.3.-26.5.2019

Jatkan tavallisen ihmisen ja suomalaisen maiseman kuvaamista uudessa teossarjassani Alhaisolauluja. Runoilija Kössi Kaatran vuonna 1922 julkaistun runokokoelman mukaan nimetty näyttelyni tarkastelee suomalaista työväenliikettä ja punaista Kemiä.
Suomen edelleen vasemmistolaisimman kaupungin kautta avautuu tuore näkökulma poliittiseen historiaamme ja nykyhetkeen. Kaupungin yli 130 vuoden taakse ulottuva teollistumisesta kummunnut punainen perintö vaikuttaa haalistuvan hiljalleen. Muuttoliike, korkea keski-ikä, historiallisen suuri terveydenhuollon ulkoistushanke yksityiselle toimijalle. Kaupungin vasemmistolaisuus on institutionalisoitunutta ja usein myös vilpitöntä, mutta herättää kysymyksen kulissista; haikailusta aikaan, jolloin työn ja pääoman suhde oli vahva.
Kemin veritorstaina 18.8.1949 poliisin ja mielenosoittajien välisessä kahakassa menehtyi kaksi ihmistä, Felix Pietilä ja Anni Kontiokangas. Seuraava kuolonuhrin vaatinut poliittinen väkivaltaisuus Suomessa tapahtui vuonna 2016, kun Jimi Karttunen menehtyi saamiinsa vammoihin uusnatsin pahoinpideltyä hänet Helsingin asema-aukiolla. Kuinka mennyt suhteutuu nykyhetkeen ja tulevaan, kun veritorstain tapahtumista tulee pian kuluneeksi 70 vuotta, tulo- ja terveyserot kasvavat ja oikeistoradikalismi nousee ympäri Eurooppaa? Mitä ovat ne kumouslaulut, joita tänä päivänä kirjoitamme ja laulamme?
Näyttely muodostuu valokuvista ja videoteoksesta. Musiikkivideon ja kollaasifilmin elementtejä yhdistävä kokeellinen 12-minuuttinen dokumenttielokuva – näyttelyn nimikkoteos – vie matkalle halki vappukulkueiden ja työoikeustaisteluiden lainaten kuvastoaan mm. Aki Kaurismäen, Sergei Eisensteinin, Mikko Niskasen ja Charlie Chaplinin elokuvista.

Itselleni työprosessi on ollut matka omille poliittisille juurille. Toimin vuosia sitten aktiivisesti Vasemmistonuorissa, mutta jättäydyin sittemmin neutraalimmalle maaperälle. Tällä näyttelyllä palaan poliittiseen keskusteluun ja asemoin itseäni entistä vahvemmin yhteiskunnallisen taiteen tekijänä. Siitä huolimatta näyttelyssä nousevat esille myös minulle ominaiset eksistentiaaliset teemat: tyhjyys, ihmisen omapäisyys sekä kaiken väliaikaisuus.
Näyttely on esillä Aineen taidemuseossa 15.3.–26.5.2019.
JOEL KARPPANEN
valokuvataiteilija, elokuvantekijä

POSTIKORTTEJA UNOHTUNEESTA KAUPUNGISTA
ja teoksia Aineen taidemuseon kokoelmista Hanna Oinosen kuratoimana
30.11.2018-27.1.2019

Kuvataiteilija Hanna Oinonen tuli kesällä luokseni postikorttipinon kanssa. Kortit olivat maisemapostikortteja pikkukaupungin katvealueista ja hylätyistä kohdista, Oinonen oli ne itse kuvannut ja painattanut. Hän halusi, että järjestäisimme jonkun postikorttitapahtuman tai että asiakkaat saisivat ottaa postkortteja ilmaiseksi.
Hän oli tallentanut paikkoja, dokumentoinut niitä itselleen.
Postikorteissahan yleensä on idealisoitu maisema, tai vaikka kaupungin paraatipaikat, mutta näissä korteissa niitä ei ole ollenkaan. Niissä on muistoja, jollakin tavalla henkilökohtaisuutta. Alun perin ne on tehty Kaupunki-näyttelyyn, joka oli ryhmänäyttely Haiharan kartanossa, Tampereella, vuonna 2017. Siellä paikat olivat kävijöille tuntemattomia, vaikka muuten ne ovatkin aika tunnistettavaa pikkukaupunkikuvastoa. Hanna Oinonen on Haiharan näyttelyn jälkeen tutkiskellut mitä paikkoja postikorttisarjasta ’puuttuu’ ja tehnyt entisten lisäksi uusia postikortteja unohtuneesta kaupungista.
Hanna Oinonen on Torniossa syntynyt (1971) kuvataiteilija, hän asuu ja työskentelee Tampereella. Oinonen on opiskellut mm. Kankaanpään taidekoulussa, Lahden taideinstituutissa ja Varsovan kuvataideakatemiassa. Hän on osallistuntu yhteisnäyttelyihin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 2000 lähtien. Oinonen on Suomen taidegraafikkojen sekä Tampereen ja Helsingin Taiteilijaseurojen jäsen.
Aineen taidemuseossa on kaksi Hanna Oinosen teosta; toinen on hankittu 2007, jolloin Oinonen oli yksi Protection –näyttelyn taiteilijoista Aineen taidemuseossa. Teos on Lelut II – Tarpeellista tavaraa, sen lähtökohtana on lapsuuden kesken jäänyt eläinmaa-paperinukkeprojekti, jota Oinonen piirteli lastentarhaikäisenä. Oinonen halusi saattaa projektin loppuun ”aikuisena ja taiteilijana”. Lelut-teoksessa on eläinmaan yhden ankkaperheen ja yhden pupuperheen tavaroita: soppakulhoja, teekuppeja, avaimia, hiusharjoja. Toinen teos on ostettu 2012, jolloin Oinonen oli vuoden jazztaiteilija. Teos on Jacquard-kudonnalla tehty Sillat-tekstiiliteos, jonka pohjalla on Tornionlaakson maakuntamuseossa oleva kuva vanhasta Yliraumon sillasta.

Hanna Oinonen on valinnut taidemuseon kokoelmista teoksia, jotka varioivat postikorttien teemaa: unohtuneita paikkoja, unohtuneita ihmisiä? Näyttely liittyy Aineen taidemuseon sarjaan Tornio 400 vuotta, varsinainen juhlavuosi on 2021. Sarjassa esitellään Torniota/torniolaisia kuvataiteen keinoin, aloitamme näistä katvepaikoista.

Näyttelyyn liittyy postikorttitapahtuma KIRJOITA POSTIKORTTIIN 29.11. klo 13-16, silloin taidemuseossa kirjoitetaan ja lähetetään postikortteja – ainakin unohtuneesta kaupungista.

Näyttelyt 2018

LÄHTÖ JA LAUKAUS
Kokoelmanäyttely
10.2.2018–6.1.2019

MONENLAISIA LÄHTÖJÄ, VAALEITA IHANIA PILVIÄ, TUTTUA JA TUNTEMATONTA
Vuonna 2018 Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Kokoelmanäyttely Lähtö ja laukaus lähtee liikkeelle tästä teemasta, mutta kuten taide usein, se karkaa omille teilleen. Punakapinasta siirrytään punaiseen väriin, hurjuuteen, hirttoköysiin, härkiin, naisten maailmaan. Valkoiset – valkoinen tulee pitsitelttana, pilvinä. Sodasta ja tuhosta lähdetään kohti toivoa, kohti ihania vaaleita pilviä, kohti merta. Mennään lähtöihin, linnut lähtevät, juna kulkee, ihmiset saatetaan pois, Ikaros kuolee (Gösta Diehl, 1932), mutta Suomalaiset tulevat (Niilo Hyttinen, 1994).
Eriaikaiset teokset on limitetty yhteen, yhdessä ne voivat kertoa uutta tarinaa, antaa toisillensa jotain lisää, ovat ehkä vähän enemmän yhdessä, vähän erilaisempia kuin yksin. Jouko Alapartasen moniosainen Uusi jumala saa kylkeensä lähes 100 vuotta aiemmin maalatun Charles Portinin Lautanlaskun, Sanna Haimilan hurja pleksille maalattu naishahmo antaa lisätulkintaa Leena Luostarisen vahvalle teokselle Kiveen sidottu, puhumattakaan Jaakko Somersalon Oratoriosta Kaarina Kuusisto-Lukkarin Tuhat turhaa kuolemaa -teoksen taustalla. Thomas Nyqvistin Koulun loppu Sirpa Särkijärven teoksen vieressä tuo ehkä mieleen uutiskuvat Syyrian sodasta, vaikka maalaus faktisesti kuvaa Tolkkisen kansakoulun purkua.
Uusitussa perusnäyttelyssä on paljon uusia hankintoja sekä teoksia, jotka eivät ole olleet esillä pitkään aikaan. Marika Mäkelän litografia Polka Dots & Moon Beams on ollut esillä taidemuseon avajaisvuonna 1986. Uusia teoksia Kuusisto-Lukkarin ja Nyqvistin teosten lisäksi on mm. Anna-Kaisa Ant-Wuorisen Luopua vaan ei luovuttaa videoteos, Noora Geagean Smashing the patriarchy, Sanna Haimilan kaksi teosta sarjasta Flow, Ville Rädyn Alone and waiting, Marjatta Tapiolan kolme litografiaa.
Lähtö ja laukaus -näyttely esittelee kolmelta taiteilijalta laajahkoja kokonaisuuksia. Aineen Kuvataidesäätiön taiteellisena asiantuntijana toiminut taidemaalari Tapani Raittila (1921-2018) kuoli tammikuun alussa, kaikki hänen Aineen taidemuseon kokoelmissa olevat teoksensa ovat nyt esillä. Tapani Raittilan koosteessa on esillä tiivistettynä koko hänen tuotantonsa kirjo: muotokuvia, maisemia, asetelmia.
Tapani Raittilan lisäksi modernistista estetiikkaa edustaa Markku Heikkilän (s.1959) hienostuneet, vähäeleiset teokset, jotka ovat esillä aulatiloissa. Heikkilän maalaukset ovat moniosaisia, niissä on kuitenkin hyvin vähän elementtejä ja siksi lähes huomaamattomaksi jäävät asiat usein korostuvat.
Juhani Hakalahden (1934-2010) meriaiheiset guassiteokset ovat lähes surrealistisia kurkistusluukkuja maisemaan.
Aineen salissa Anna-Kaisa Ant-Wuorisen videoteoksessa vaurioitunut piano soi haikeasti ja antaa koko näyttelylle oman tunnelmansa.

 

12.10.-18.11.2018
KOSKETUS // BERÖRING

Kosketus etsii ja avaa maalauksen mielekkäitä ja hedelmällisiä ominaispiirteitä, sen omakohtaisuuksia ja -ehtoisuuksia. Kyse on maalauksellisen teon sisäisen logiikan vivahteista ja painotuksista. Miten maalauksellisten tekojen kautta artikuloituu ja aktualisoituu vastaus siihen, miten ja miksi maalausta tehdään ja miten maalaus koetaan.

Näyttelyhankeen lähtökohta ja ydin on sanassa kosketus. Kosketus linkittyy ja haastaa avoimesti kaikkeen minkä se lupaa ja lähestyy kaikkea mitä se ei voi koskaan saavuttaa. Kosketuksen ja maalauksen kokemuksellisuuden hahmottaminen kiinnittyvät tavoittamattoman etiikkaan. Ne kysyvät, miten olemme alati liikkeessä maailmassa, tasapainoa hakien ja sitä alati kadottaen.

Näyttelyprojektissa on kyse lähestymisen ja lähellä olemisen strategioista, siitä erinomaisen yksilöllisestä tunteesta ja kokemuksellisuuden eri syvyyksistä ja asteista, jotka kuitenkin ovat samanaikaisesti yleisesti ymmärrettävissä ja jaettavissa. Siitä miten maalaus on läsnä – tässä ja nyt huokoisessa ja vastavuoroisessa katsomiskokemuksessa.

Tavoitteena on tehdä intensiivinen, mutta tarkka maalauksen ryhmänäyttely, joka ei lähde ja muodostu määrän vaan yksittäisen maalauksen kautta ja myötä. Teoksia on suhteellisen vähän, mutta ne on tehty juuri tätä näyttelyä varten. Näyttely todentuu kiertäessään, sillä jokaisessa näyttelytilassa esillä ovat eri teokset ja näkyvissä on erilainen painotus. Tornion jälkeen seuraavaksi on vuorossa Seinäjoen taidehalli helmikuussa ja kiertue päättyy Helsinkiin Sinneen huhtikuussa 2019. Näyttelykiertueen on tuottanut Pro Artibus -säätiö.

Näyttelyn taiteilijat ovat Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki, ja Heidi Lampenius. Näyttelyn kuratoivat Mika Hannula & Juha-Heikki Tihinen.

 

7.6.-30.9.2018
MET Mari Oikarinen – Esa Meltaus – Tom Engblom

MET on Aineen taidemuseon kutsunäyttely, jossa Mari Oikarinen, Esa Meltaus ja Tom Engblom esittäytyvät triona ensimmäisen kerran. Taiteilijat yhteisenä nimittäjänään rovaniemeläisyys hahmottavat tekniikkansa kautta ympäröivää todellisuutta ja sisäistä fiktiota. Siveltimen käyttäjä hahmottelee näkemäänsä vesivärin ja tyhjyyden täyttäminä alueina, piirtäjä viivoina ja kollaasina ja veistäjä muotoina sekä tiloina. Millaisia ovat rovaniemeläisten viivat, värialueet ja muodot?
Mari Oikarisen (s. 1981) kollaasimaiset veistokset rakentuvat puusta ja tekstiili- sekä löytömateriaaleista. Työskentely rakentuu hetkellisyydestä sisältäen toistoa ja sarjallisuutta. Prosessin päämääränä ei ole kuitenkaan loppuunsa hioutunut timantti, vaan hitaus, hiljaisuus ja epätäydellisyys. Tylsänkin kirveen jälki saa näkyä. Veistämisen ohella Oikarinen piirtää. Piirtämisen mahdollisuudet ovat kuvanveistäjälle rajattomat – piirtämällä kaikki on mahdollista. Näyttelyssä esillä oleva teos Piirroksia pahan päivän varalle (värikynä, huopakynä ja öljypastelli paperille) on projekti, jossa taiteilija piirtää vuoden verran, sen jokaisena päivänä. Esillä olevat piirrokset ovat ajalta tammikuu–toukokuu 2018.
Esa Meltaukselta (s. 1961) on esillä suurikokoisia akvarellimaalauksia, yhtä lukuun ottamatta ennen näkemättömiä. Paperin, siveltimen, väripigmentin ja veden sekä taiteilijan pyrkimyksen niiden suitsimiseksi on alistuttava tekniikan sattumanvaraisuuteen. Akvarellitekniikassa elementit asettuvat joskus yhdeksi, joskus karkaavat kukin teilleen. Valojen ja varjojen vaihtelu ja värien rinnastus muodostavat määrittelemättömiä maisemia, joissa on jotain luonnonmuotoja muistuttavaa, mutta ei aivan. Tekniikan peruuttamattomuus ja taiteilijan periksiantamattomuus saa aikaan maalauksia, jossa sattumanvaraisuudella on sijansa.
Aiheet Tom Engblomin (s. 1963) teoksiin voivat olla mitä vain ”elämän järkevältä tai järjettömältä alueelta”. Lavea on myös esillä olevien teosten aihepiiri, joka liikkuu ihoon ja lihaan liittyvistä teemoista säätilaan. Vakavassakin aiheessa huumorilla on sijansa. Teosten lähtökohta on taiteilijan reaktio ympäristöönsä, josta veistäjä nostaa esiin vuoroin muotoja, vuoroin tilaa. Materiaalina ovat puun ohella mm. valmisesineet, tekstiilit ja metallit, ylipäätään kaikki saatavilla oleva ja teoksen ideaa tukeva. Teokset ovat moniosaisia, ja sijoitettu maalaustaiteesta tuttuun asetelman muotoon.
Näyttelyn avaa Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio ja avajaismusiikkina näyttelyä resonoi kitaralla Ossian Marttala. Mukana on myös yllätysesiintyjä. Hotelli Olof vastaa avajaistarjoilusta.

 

20.4.-31.5.2018
Pelastus & rangaistus
Sasha Huber, Eveliina Hämäläinen, Aarno Rankka, Petri Saarikko, Kai Sadinmaa

Näyttely käsittelee ääripäiden keskimaille hyytyneitä käsityksiä ihmisyydestä. Teokset lyövät kättä hengellisyyden ja edistyksen pois sulkemilla teemoilla, manaten näkyväksi metamodernin taakse piiloutuvaa sielunmaisemaa.

Sasha Huberin (1975) muotokuvasarja Shooting Stars series (2014, massiivipuu, lehtihopea) on elävä omistuskirjoitus poliittisten, etnisten, ideologisten tai taloudellisten syiden vuoksi murhattujen ihmisten työlle ja muistolle. Teossarja koostuu massiivipuulle toteutetuista muotokuvista, joista kukin muodostuu yksittäin ammutuista lehtihopealla päällystetyistä niiteistä. Videoteos Last Dance (2006, 2:40 min.) dokumentoi vuonna 2006 tapahtuneen Helsingin Makasiinien tuhopolton. Huberin teos kommentoi yhteiskunnan valvontamekanismien militarisoitumista ja poliisin roolia järjestyksen ja muutoksen kohentajana.

Eveliina Hämäläisen (1984) teos Aukea (2018, tempera ja öljy kankaalle) heittäytyy näyttelyn keskiöön suomaisena silmänä tai näkymänä pohjattomaan syvyyteen, jonka rooli voi olla samanaikaisesti pelastava ja hukuttava. Hämäläisen tapa maalata teoksia ulkotilassa suorassa kosketuksessa luonnonilmiöihin, soveltaen luonnonmateriaaleja muovaa näkyväksi tekijän ja ympäristön vastavuoroista suhdetta. Taiteen ekologisuus voi näyttäytyä yhtäältä poliittisen muutoksen instrumenttina kuin myös vastuullisena hiljentymisenä jonkin suuren äärellä.

Aarno Rankan (1970) punaviiniä ja vettä itkevä veistos Madonna (2009, puu, kultaus, elektroniikka) on kunnianosoitus aikakautemme vallitsevalle hengelle — rahalle jolla voi muuttaa veden viiniksi ja viinin takaisin vaikkapa vedeksi. Madonna on suuren kertomuksensa kadottaneen ja merkityksestä tyhjentyneen ihmisen kuva. ”Kun raha kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa.

Petri Saarikon (1973) teos Varjo (2018, polyesteri) on kulttuurista väkivaltaa käsittelevä lohkaisu aiemmin Kallio Kunsthallessa esillä olleesta kuolemaa käsittelevästä Afterlife – teoksesta. Esillä olevan jarruvarjon tehtävänä on hidastaa koneesta pudotettavan pommin putoamisnopeutta, jotta itse pudottaja ehtii paeta elävänä paikalta.
Kai Sadinmaan (1964) pitkäkestoinen työskentely ”kirkon Karpona” saa vihdoinkin arvoisensa ilmestyksen Aineen taidemuseossa. Esillä ovat teokset Jalkapuut (2018, puu, performanssi) sekä videoteos Via Dolorosa (kesto 16 min 35 s).

Näyttelyn on kuratoinut Kallio Kunsthalle, joka on Helsingin Kalliossa vuodesta 2011 lähtien toiminut taidetasku. Avajaisissa suoritettava saarna ja osallistava jalkapuuperformanssi haastaa sekä läsnäolijat että tapahtuman tarkkailijat pohtimaan syiden ja seuraamusten summia maalla, merellä ja ilmassa.

Kai Sadinmaa, kirjailija, pappi ja performanssitaiteilija

 

12.1.-15.4.2018
Sõnumid – Viestejä

Jaanus Samma

Tallinnalaissyntyisen Jaanus Samman (s. 1982) näyttelyssä Sõnumid – Viestejä kommunikointia käydään vessojen, alikulkutunneleiden ja sähkökaappien seiniltä löytyneiden kuvallisten ja sanallisten viestien kautta. Viestien kuvakieli ylittää useimmat kieli- ja kulttuurirajat.

Jaanus Samma voitti vuonna 2013 Viron suurimman Köler-taidepalkinnon, sekä itse kilpailun pääpalkinnon että sen yleisöäänestyksen. Voitto oli askel kohti Venetsian biennaalia, jossa hän edusti Viroa vuonna 2015 teoksellaan NSFW (Not Suitable For Work). Teos oli Samman laajoihin arkistotutkimuksiin perustunut fiktiivinen tragedia homoseksuaalista kolhoosinjohtajasta, joka menetti kaksoiselämänsä paljastuttua puolueen jäsenyyden, työnsä ja perheensä. Valtion keinot yksittäisen ihmisen elämän sääntelyyn ja kontrolloimiseen sekä yksityisen ja julkisen raja herättivät kysymyksiä Venetsian palatsiympäristössä.

Vuonna 2012 Samma ryhtyi valokuvaamaan eri puolilta Eurooppaa betoniseinistä, esimerkiksi julkisista käymälöistä löytämiään piirroksia, tageja tai törhyjä, katsantokannasta riippuen. Kuvat hän vei virolaisille käsityöläisille, jotka neuloivat rujot törkeydet villapuseroiksi.

Aineen taidemuseossa esillä on 15 käsinneulottua puseroa. Samman villaneuleissa halventavat ruokottomuudet muuttuvat käsityöläisen työhön käyttämän ajan ja vaivan sekä lämmittävän langan myötä pehmeäksi, kantajaansa lämmittäväksi suojaksi. Myös kuvien viesti muuttuu; anonyymit ja usein säädyttömät aiheet muuttavat merkitystään, kun ne muutetaan päälle puettavaksi vaatteeksi. Halventaminen muuttuu naurunalaiseksi, kuten queerteorian perusolemuksessa, kun asian tarkastelukulma muuttuu. Villapaitaan neulottu kannanotto on myös tilan tutkimusta julkisen ja yksityisen suhteen kautta ja niillä leikittelemistä.

Aineen taidemuseossa avautuvassa näyttelyssä on mukana myös Torniosta ja Haaparannalta kerättyjä alikulkutunnelikuvia. Kuvatut kannanotot on neulottu paidoiksi tervolalaisesta villalangasta, jonka torniolainen värjäri Riitta Tilja on kasviväreillä käsin värjännyt. Näin Tornio ja Haaparanta liittyvät muuhun Eurooppaan populaarikulttuurin kuvakielen universaalien aiheiden, kuten kirkkoveneiden kautta.

Virolaisen Kodaveren rauhallisen maaseutumiljöön kirjoittamaton historia kietoutuu Samman työskentelyssä osaksi taideteosta, joka on ensimmäistä kertaa esillä Aineen taidemuseossa. Kodaveren ulkohuussissa koristekaiverrusten ohella heikosti näkyvillä olevat kirjoitukset ajoittuivat vuosiin 1920–1947.

Näyttelyn avaa 11.1.2018 klo 18 pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa.

Näyttelyä ovat tukeneet Pohjoismainen ministerineuvosto sekä opetus ja kulttuuriministeriö.

 

Näyttelyt 2017

3.2.2017-28.1.2018
SININEN JA VALKOINEN – yhdessä

Suomi 100 vuotta
Teoksia omista kokoelmista

Aineen taidemuseon Suomi 100 vuotta -näyttely jakautuu neljään osioon: Sininen ja valkoinen, Koivu ja karhu, Juhannustanssit sekä Maan korvessa. Pääosa teoksista on tehty Suomen itsenäisyyden aikana.

Osia Aineen taidemuseon näyttelysaleista on maalattu Suomen lipun sinisellä ja Aineen salia hallitsee myös sininen väri. Salista löytyy Suomen itsenäisyyden ajan poliittisia vaikuttajia, Mannerheim, Paasikivi ja Kekkonen. Ei tosin juhlavina monumentaalisina teoksina, vaan Kekkonen kalamiehenä, Mannerheim kyllä jalustalla, mutta punanenäisenä kansanmiesten keskuudessa, ja Paasikivi viitteellisesti Ukri Merikannon veistoksessa Luottamus.

Aineen saliin on siirtynyt Börje Rajalinin (s.1933) suunnittelema uniikkityö Hopeahimmeli kaupungintalon tuulikaapista. Rajalin toimi Kalevala Korun pääsuunnittelijana. Hopeahimmeli voitti taideteollisuusnäyttelyssä Milanon Triennaalissa kultamitalin vuonna 1960. Teoksen lahjoitti Tornion kaupungille Tornion Kalevalaiset Naiset ry vuonna 1971 kaupungin viettäessä 350-vuotisjuhlavuottaan. Torniossa teos nimettiin uudelleen ja se sai nimekseen Rajan kimallus. Aineen taidemuseo on palauttanut teokselle sen alkuperäisen nimen.

Koivu ja karhu salissa on sekä kansalliseläimiä että kansalliskasveja. Laulujoutsen on kansallislintu. Suomen kansalliseläin karhu on Helena Junttilan eläin. Puut kuuluvat osana karhumyytteihin. Karhu on metsän valtias, itse metsä. Pohjimmiltaan karhumytologioiden pohjana on uskomus, että Karhu on elämän, kuoleman ja uudestisyntymisen ilmentymä, suuri Äiti. Raudaskoivu on Suomen kansallispuu. Riitta Helevän teos Aurinko tulee takaisin, on tehty tuohesta, hänen Juuret teoksissaan on sekä männyn että koivun juuria. H. Ahtela maalasi vuonna 1920 Rantakoivuja.

Yksi Suomi 100 teemoista on yhdessä. Aineen taidemuseossa yhdessä teema liittyy suomalaiskansalliseen kesätapahtumaan, juhannustansseihin. Juhannustanssit on tietysti myös Hannu Salaman kuuluisa romaani. Jaakko Heikkilän Elsa näyttää valmistautuvan tansseihin papiljotein, Markku Keräsen Sulhasmies astelee vielä pellolla, tosin valkoisessa paidassa. Dzamil Kamangerin teoksessa Chat nainen ja mies keskustelevat, chattailevat farsin kielellä.
Maan korvessa -sali esittelee mm. suomalaisia kansallismaisemia, mukana on Aavasaksa (ja Tornionjokilaakso) sekä Eeva-Liisa Isomaan että Andreas Skjöldebrandin ikuistamana, Koli Pekka Halosen maalauksessa ja Pallastunturi H. Ahtelan ikuistamana. Esillä on Suomen itsenäisyyden aikana tehtyjä suomalaisia maisemia. Salissa on myös kooste vuonna 1917 maalatuista teoksista. Kansallisfilosofi J.V. Snellman Hugo Simbergin veistoksessa valvoo salin suomalaisuutta, olihan hän vaikutusvaltainen fennomaani 1800-luvulla ja vaikutti merkittävästi suomen kielen asemaan ja markan käyttöönottoon Suomessa.

 

10.11.2017–7.1.2018
State of the Art – nykytaidetta valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta

Sanoinkuvaamattomasta faktantarkistukseen

Tornion Aineen taidemuseossa ja Kemin taidemuseossa nähtävä kaksiosainen näyttely on kollaasi, jossa risteää erilaisia kuvan lukemisen tapoja yksilöllisen havainnoinnin ja yhteiskunnallisen kannanoton välimaastossa. Kemin taidemuseossa on nähtävissä Sam Vannin luonnos Lapin ammattiopiston seinämaalaukseen Revontulien välkkeessä (1966), joka tiivistää näyttelyn ajatuksen: se kumpuaa muotokieleltään modernismin abstraktin ilmaisun perinteestä, mutta toimii samalla nykyisen maailmanmenon vahvana ajankuvana.

Tornionjoen avoimella rajaseudulla Aineen taidemuseossa näyttelyn teokset liikkuvat eräänlaisella taiteen vapaalla vyöhykkeellä. Ne käsittelevät inhimillisten kokemusten vaikeasti sanallistettavia ilmiöitä ilman että niiden muotokieli olisi välttämättä alisteinen millekään sanomalle. Tunteisiin ja intuitioon pohjaavat taiteellisen ilmaisun tavat luovat ’toisia todellisuuksia’ näkyvän ja näkymättömän rajoilla. Ne edustavat omalakisia tietämisen tapojaan aistimuksellisina, esteettisinä ja henkisinä kokemuksina.

Meri-Lapin asema maan tärkeimpiin kuuluvana teollisuuskeskittymänä ja yhtenä Suomen viennin kivijaloista kehystää Kemin taidemuseoon valittujen teosten yhteiskunnallisesti painottuvia tulkintoja. Luonnon, teknologian ja ihmisen suhdetta luotaavat teokset saavat ajankohtaisia kosketuspintoja monimutkaisista syy-seuraussuhteista, joissa globaali ja paikallinen kietoutuvat toisiinsa. Ihmiskunnan lisääntyvä vaikutus koko biosfääriin on oman aikamme olennainen murros, mitä arktisen paradoksi korostaa: ilmasto lämpenee pohjoisessa keskimäärin enemmän kuin muualla, ja merijään sulaessa kasvavat myös talous- ja geopoliittiset intressit pohjoisia alueita kohtaan. Kansainvälisessä kilpajuoksussa nopeiden aluekohtaisten hyötyjen perässä ei nähdä metsää puilta, vaan äärimmäisen haavoittuvalla alueella – jolla on kriittinen rooli maapallon ilmaston tasapainon ylläpitäjänä – kulttuuriset ja ekologiset ketjureaktiot vain nopeutuvat.

Vuonna 1956 perustetun Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on hankkia ajankohtaista nykytaidetta valtion kiinteistöihin javaltion käytössä oleviin rakennuksiin ja huolehtia kokoelmansa hoidosta. Teokset hankitaan näyttelyistä tai suoraan taiteilijoilta, ja myös julkiset tilaustyöt ovat keskeinen osa kokoelmaa. Kokoelma on Suomen suurimpia ja siihen kuuluu noin 13 600 teosta.

Marketta Hailan kuratoima valtion taideteostoimikunnan kokoelmaa esittelevä näyttelysarja State of the Art – nykytaidetta valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta on kiertänyt vuosina 2016–2017 Visavuoren museon Kari-paviljongissa, Mikkelin taidemuseossa ja Päämajamuseossa, Heinolan taidemuseossa ja Riihimäen Vanhalla Lasitehtaalla. Vuodenvaihteessa taideteostoimikunnan kokoelmaa esitellään Kemin ja Tornion ohella Seinäjoen taidehallissa. Sarjan osat ammentavat kunkin näyttelypaikan historiasta ja nykyisyydestä.

Taiteilijat Aineen taidemuseossa
Aho Heini, Ahola Teija-Tuulia, Arkoma Antti, Autio Elina, Haavisto Kyllikki, Heiska Hannaleena, Hiltunen Heli, Kallio Mikko, Kiiski Hertta, Kurz Karina-Sirkku , Lehtonen Braun Niina, Lientola Elisa, Maanantai Kollektiivi, Majander Sanna, Nurro Arto, Ulla Pohjola, Savolainen Maija, Stauffer Kaarlo, Sunna Mari, Syvänoja Janna, Vahvaselkä Hanna, Vatanen Niina, Vertanen Annu, Vesanen-Laukkanen Virpi

Taiteilijat Kemin taidemuseossa
Ahonen Eino, Arminen Tuija, Eskelinen Petri, Haavisto Kyllikki, Heinonen Viljami, Helander Marja, Henriksson Minna, Hytönen Petri, Ishiyama Naoji, Itkonen Tiina, Knappe Anna, Lehtinen Janne, Linnamaa Aleksi, Maijala Jaana, Mustonen Kalle, Mälkki Mikko, Niittyvirta Pekka, Närhinen Tuula, Ojala Pilvi, Ojaniemi Kimmo, Peltonen Tuukka, Pohjonen Merja, Puranen Jorma, Päivinen Sirpa, Ripatti Simo, Rönkä Antti, Saksa Perttu, Soinio Kari, Suohpanterror, Takala Päivi, Tornberg Jaakko, Vanni Sam, Vihriälä Hanna, Väisänen Johanna

2.6.–22.10.2017
KATSO TOISIN – SE PÅ ETT ANNAT SÄTT
Teoksia sateenkaarilasien läpi katsottuna

Siksi toistan vielä kerran normini uudelle sukupolvelle. Ne ovat inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja kaunis turhuus. – Mika Waltari

Katso toisin – näyttelyssä toisin katsomisella tarkoitetaan tapaa nähdä tai ajatella asioita totutusta poikkeavalla tavalla. Näyttely tarjoaa näkökulmia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen Aineen taidemuseon kokoelmateosten kautta. Yksilön seksuaalisuudella ja sukupuolella on rajat, joita valvotaan lain, lääketieteen, uskonnon, kulttuuristen tapojen ja normien avulla. Sukupuoleen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät normit ovat erityisen vahvoja ja ne määräävät käsityksiämme, tapaamme nähdä ja tulkita näkemäämme tietyllä tavalla.

Sateenkaarilippu on gay-liikkeen tunnetuin symboli. Sateenkaarilippu heilui ensi kerran San Fransiscossa kesäkuussa 1978 Gay Freedom Day-paraatissa muistutuksena siitä, että homoutta ei tarvitse kätkeä. Sateenkaariaiheita näyttelyssä on mm. Petteri Cederbergiltä, Annikki Luukelalta, Anssi Kasitonnilta ja Raimo Reinikaiselta.

Jaakko Heikkilän Venetsian aatelisista eli patriiseista kertovaa Perheen Loro di Motta talvipuutarhaa (2009, digitaalinen värivedos) voi katsoa monin tavoin toisin; esimerkiksi historiallisena paratiisina tai sen epätodellisena kulissina, toisaalta taas yksinäisyyden ja melankolian kuvauksena. Kulissien takana kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Luonto on asettunut palatsiin kosteuden ja homeen muodossa.

Reidar Särestöniemellä (1925–1981) oli pääasiallisesti kirjeiden kautta ylläpidetty rakkaussuhde runoilija Yrjö Kaijärveen. Rakkaudestaan hän yritti kertoa julkisesti, teostensa kautta. Rakkaus päättyi Kaijärven kuolemaan vuonna 1971 – samana vuonna homoseksuaalisuus poistui Suomen rikoslaista. Sairausluokittelusta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981, jolloin Särestöniemi itse kuoli.

Perinteinen kaksijakoinen sukupuolikäsitys on toisille liian ahdas. Suomessa ei toistaiseksi tunnusteta ns. 3. sukupuolta tai muunsukupuolisuutta. Sukupuolen kokeminen voi vaihdella myös elämänvaiheen myötä. Pasi Tammen Disintegration II (1994, öljy kankaalle) kuvaa hajoamista ja pirstoutumista, Anita Jensenin Trans III (1989, polymeerigravyyri) muodonmuutosta.

Sukupuoleen liittyvä, muodin ja pukeutumisen kautta tapahtuva itseilmaisu on vaihdellut suuren vapauden ja ahtaiden rajojen välillä. Maarit Murkan Busines (2007, öljy kankaalle) hahmo on sukupuolineutraali, Valle Rosenbergin teoksissa 1920–luvun moderni naisihanne oli androgyyni.

Englanninkielinen sana queer tarkoitti alun perin jotain kummallista, outoa ja normien vastaista. Nykyisin sanaan sisältyy myös kapinallisuus ja tasapäistämisen vastustaminen. J.A. Juvanin teos Heavy Load (2013, hd video, 16:9, 02:40, loop, sarjasta One-Man Show) yhdistää maaseutuestetiikan taiteilijan glitterkynsiin ja punattuihin huuliin. Traktori edusti taiteilijan lapsuuden Ylitornion maaseutumiljöössä todellista mieheyttä. Traktorin kauhassa teutaroiva taiteilija nostaa mieheyden estetiikan queerin välineeksi. Onko taiteilija heteromieheydelle heavy load, raskas taakka?

Näyttelyn ydin on vapaus; oikeus ja uskallus kunkin määritellä omat rajansa. Avoimesti omasta elämästään ja seksuaalisuudestaan puhuneiden ihmisten esimerkki ja merkitys on ollut tärkeä oman identiteetin etsijöille. Näyttelyssä on esillä taiteilijapariskunta Tove Janssonin (1914–2001) Kukkia, (1941, öljy kankaalle) ja Tuulikki Pietilän (1917–2009) väripuupiirros Toiset maailmat – avaruus vuodelta 1968.

 

6.2.–14.5.2017
PUKU, KIELI, SUKU, MIELI
Saamelaisuus puvussa ja maisemassa
koottu Aineen taidemuseon kokoelmista ja lainateoksista

Näyttely tarkastelee saamelaisuutta Aineen taidemuseon kokoelmista ja lainateoksista koottujen teosten kautta. Lähtökohtana on käynnissä oleva keskustelu saamelaismääritelmästä. Näyttelyssä on esillä niin saamelaisia kuin valtaväestöönkin kuuluvia taiteilijoita.
Suomessa saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on saamelainen sukutausta, suhde saamen kieleen ja sitä kautta kulttuuriin sekä tunne saamelaisuudesta. Kiistanalaista on, kuka saa olla saamelainen. Voiko yksilön identiteetti olla lainsäädännön sanelemaa. Näyttelyssä voi pohtia myös esimerkiksi kulttuurista omimista – mitä voi toisilta kysymättä ottaa omaan käyttöön? Loukkaako tällaisen ”lainaamisen” kieltäminen länsimaisen ihmisen vapautta itseilmaisuun?
Saamenpuku, gákti, on saamelaisille yksi tärkeimmistä identiteetin tunnusmerkeistä. Valtakulttuurille puku (sen turistiversiot) on ollut matkailun myynninedistämiskeino, värikäs koriste, miehen puku naiselle puettuna. Jenni Laitin Utsjoen saamenpuku Katugákti (2015, puuvillakangas, tussi, spraymaali, tekstiilikynä) osoittaa, että saamenpuku on osa elävää kulttuuria. Siinä näkyvät trendit ja muoti, mutta se sisältää myös sanomatonta kieltä, hiljaista tietoa. Laitin puvussa kytee katutaide ja populaarikulttuuri, siinä on glitteriä ja neonvärejä, mutta myös saamelaisten oikeuksille merkittäviä virstanpylväitä historiasta (Koutokeino 1852, Alta 1979–81) ja nykypäivästä (Ridduriddu). Puku kantaa sisällään myös vuosisataisen sorron ja halveksunnan jäljet. Identiteetin määritteleminen liittyy aina vallankäyttöön – valtasuhteisiin ja vastarintaan. Saamelaiselle gákti on kuin ensimmäinen iho, se antaa voimaa kantajalleen, kuten tekee Utsjoen puku Heikki Tuomelan maalauksessa Saamelaisnainen (n. 1960). Marja Helanderin videoteoksessa Trambo (2014) taiteilija pomppii tunturissa trampoliinilla. Matkamuistonuket ja lelueläimet elelevät verkon takana myös Rosa Liksomin teoksessa Lapland in Memoriam (2003, esinekooste). Kummassakin teoksessa turvaverkko pitää hankalamaineiset saamelaiset käsivarren mitan päässä katsojasta.
Saamenpuvun väärinkäyttö on tietysti vain jäävuoren huippu, suurimmat epäkohdat liittyvät itsemääräämisoikeuteen, maaoikeuteen ja luonnonvarojen käyttöön. Maret Anne Sara kuvaa tilannetta kakkuna, jonka kerroksissa lainehtii öljy ja teurasporojen veri. Kirsikkana kakussa loimottaa öljyputki.
Ristiriitojen keskellä voi rauhoittua Ounasjoen rantamaisemiin ja kokea Aimo Kanervan tavoin sen ”ohutta ilmaa, joka tarttuu herkästi akvarellipaperiin”. Ilta Sorron elämää ja taidetta pohjoisen suo väritti yhtä vahvasti kuin jänkä Reidar Särestöniemeä, jonka teoksessa kuu ja aurinko ovat yhtä aikaa läsnä. Näin on myös vuonna 1986 hyväksytyssä Saamen lipussa.
Kiitos teoslainoista Rovaniemen taidemuseolle, Saamelaismuseo Siidalle (Utsjoen niisivyö) sekä Erica Huuva Designille (riskut).

 

Näyttelyt 2016

7.10.2016–29.1.2017
TALO, TILA, TELTTA
tilat – kodit – kodittomat
Teoksia omista kokoelmista

 

 

 

10.6.-2.10.2016
LUMIPALLOEFEKTI 3
Pohjois-Suomen biennaali

 

 

 

6.2.-15.5.2016
TYTTÖKERHO JA KUKKAHATTUTÄDIT
Tyttöjä, naisia ja kukkia omista kokoelmista

 

 

 

6.2.2016–6.1.2017
OLEN KOLMEKYMPPINEN
Täyttä Ainetta 30 vuotta
Uusittu kokoelmanäyttely

 

 

Näyttelyt 2015

 

27.11.2015-31.1.2016
KIRSI KAULANEN: GAIA, KOTONA METSÄSSÄ
Teräsveistoksia

 

 

 

 

30.1.2015-3.1.2016
PASSIO: Kärsimys ja intohimo
Kokoelmanäyttely

 

 

 

2.10.-15.11.2015
ILARI HAUTAMÄKI – SAMI HAVIA – KIM SOMERVUORI
maalauksia

 

 

 

 

26.6.-27.9.2015
HANNA KANTO & ESSI KORVA
maalauksia ja veistoksia

 

 

 

 

29.4.-18.6.2015
NÄYTÖS ON PÄÄTTYNYT
Sirkusaiheita omista kokoelmista

 

 

 

 

13.3.-26.4.2015
KOTIPALKISILLA – konfliktien maisema
Maria Huhmarniemi

Sivun alkuun