Menneet näyttelyt

Näyttelyt 2020

NÄKYVÄN I NÄKYMÄTTÖMÄN RAJAMAILLA

20.3.-23.8.2020

Janne Laine

NÄKYVÄN I NÄKYMÄTTÖMÄN RAJAMAILLA esittelee valokuvaaja ja taidegraafikko Janne Laineen (s. 1970 Tampere) näkyvän ja näkymättömän välistä tematiikkaa pohtivia teoksia. Maisemia peittävä sumu ja usva kätkevät, mutta myös paljastavat. Mitä kaiken takana on? Mitä jää näkemättä?

Janne Laineella on merkittävä rooli suomalaisen taidegrafiikan kehittäjänä. Vuodesta 1992 hän on toiminut Grafiikanpaja Himmelblaun vedostajana. Vedostajamestariksi hänet nimitettiin vuonna 2006. Janne Laine on vedostanut eturivin suomalaisgraafikoiden teoksia, josta sai alkunsa myös edelleen jatkuva taiteilijakumppanuus akateemikko Outi Heiskasen kanssa. Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa 1992­–1995 opiskelleen Laineen mukaan varsinainen koulu hänelle onkin ollut Himmelblau.

Janne Laine on palkittu useissa alansa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja hänellä on laaja näyttelyhistoria niin Suomessa kuin ulkomailla.  Ensimmäinen museonäyttely oli Aineen taidemuseossa vuonna 2007. Hänen teoksiaan on merkittävissä museokokoelmissa, joista ensimmäinen oli Aineen taidemuseon kokoelmaan vuonna 1997 hankittu Huhtikuu (1997). Janne Laine on Rajataide ry:n perustajajäsen ja toiminut aktiivisesti kuvataiteen järjestötehtävissä. Islantia Janne Laine pitää toisena kotimaanaan. Hän on työskennellyt ja opettanut siellä vuodesta 2000 lähtien.

Janne Laineen teosten lähtökohtana on valokuva, jonka taiteilija sommittelee kuvan ottamisen hetkellä. Valmiissa teoksessa maisema on muuttunut ihmisen mielentilaksi. Näin myös taiteilijalle keskeiset aihepiirit, ihminen ja maisema, sulautuvat yhdeksi.

Tekniikkana Janne Laine käyttää pääasiallisesti heliogravyyria, joka yhdistää valokuvan ja taidegrafiikan. Hän valokuvaa eri puolilla maailmaa, mutta ilman tunnistettavia maamerkkejä. Pelkistetty, kerrostuvista kuvista koostuva teoskokonaisuus Nature Finds Its Way (2020) on kuva hiljalleen harvenevasta, pystyyn kuolevasta suomalaismetsästä. Laine kuvaa ilmastonmuutoksen ja metsätalouden koventuneista tavoitteista aiheutuvia ilmiöitä hienovaraisella, luontoa kunnioittavalla tavallaan. Hänelle metsä ei ole hehtaarimäärä puuta, vaan koostuu yksittäisistä puista, joista jokaisella on oikeus tulla nähdyksi.

Vaikka huoli ympäristömme ekologisesta kriisistä näkyy Laineen teoksissa, on luonnon mystinen voima vielä suurempi kokemus. Janne Laineen sanoin ”luonto kävi yli kaiken” ja viittaa kokemukseen Islannissa vuonna 2000, kun vulkaani höyry pyyhki horisontin näkyvistä. Näin syntyi ajasta ja paikasta vapaa hetki, aika ennen ihmistä tai ihmisten jälkeen – hetki, jota Janne Laine kuvaa.

COVID–19-koronaviruksen myötä asetetun matkustuskiellon vuoksi näyttely on rakennettu ilman taiteilijan läsnäoloa ja avattu ilman yleisön läsnäoloa. Tänä omituisena aikana näyttelyssä mukana oleva teossarja Rainbow Meadow (2020) tuo toivoa kummalliseen ja pelottavaan maailmantilaan. Teosta voi katsoa värikkäänä kukkaniittynä, mutta se tuo myös toivoa ja antaa lupauksen; maailmaan mahtuu myös värejä.

 

Näyttelyt 2019

 

KOSMOS
Jussi Valtakari ja Antti Ylönen
29.1.2020–15.3.2020.

Kosmos on syntynyt Valtakarin ja Ylösen keskinäisistä tapaamisista, joita he vuodesta 2015 alkaen ovat nimittäneet symposiumeiksi. Parin päivän mittaisia tapaamisia toteutetaan kuukausittain joko Taivalkoskella tai Iin Illinsaaressa, vuoroin kummankin työhuoneella. Taiteilijan työnkuva on muuttunut näin yksin tekemisestä sekä rinnakkain että yhdessä työskentelyksi.

Ensimmäinen yhdessä tehty teos Häpeä syntyi vuonna 2017, kun Valtakarin ihmisaiheinen veistos asetettiin Ylösen teoksen kaltereiden taa. Taiteilijat ovat tehneet myös näyttely-yhteistyötä. Yhteisteos Saaristo oli esillä Mäntän kuvataideviikoilla 2017 sekä osa siitä samana vuonna 100 Years of Finland – Identity and Consciousness -yhteisnäyttelyssä Kölnissä.

Jussi Valtakari (s. 1955, Lauritsala) asuu ja työskentelee Taivalkoskella. Hän on opiskellut 1975–1978 Lahden taidekoulussa ja 1997–2000 Lahden Taideinstituutissa sekä vuodesta 2002 Tampereen AMK Taiteen ja viestinnän linjalla. Valtakarilla on pitkä näyttelyhistoria ja hänen teoksiaan on mm. Kiasman ja Valtion taideteostoimikunnan kokoelmissa. Valtakarilla on ollut useita luottamustoimia, kuten Valtion kuvataidetoimikunnan jäsenyys.

Antti Ylönen (s. 1957, Juva) asuu ja työskentelee Iissä. Hän aloitti taiteen opinnot Oriveden opistossa ja Vapaassa taidekoulussa. Vuosina 2019–2020 hän on suorittanut julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumisopintoja. Ylösellä on pitkä ja kansainvälinen näyttelyhistoria ja uransa aikana hän on työskennellyt useina ajanjaksoina eri puolilla maailmaa. Ylösen teoksia on useissa julkisissa kokoelmissa, jonka lisäksi hän on tehnyt myös julkista taidetta. Antti Ylönen on yksi Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilan perustajajäsenistä.

Aineen taidemuseossa on esillä viisi yhteisteosta vuodelta 2019 sekä molempien taiteilijoiden itsenäisesti toteuttamia teoksia. Teosten aiheissa toistuu sekä tähtitieteellinen avaruus että kuvaannollinen avaruus, yksin- ja erillään oleminen. Teosten materiaalina on puu, jonka kunnioitus näkyy myös sen tarkassa käytössä. Veistämisen tuloksena syntyvä puupöly yhdessä liiman ja tuhkan kanssa muodostaa meteorisateen teoksessa Vyöhyke (2019). Teoksessa Siirtokunta (2019) Ylösen puuveistos toimii eräänlaisena kotiplaneettana Valtakarin veistämille miniatyyrikokoisille puuhahmoille. Ihmiskunnan koti sijoittuu jonnekin kotigalaksimme ulkopuolelle.

Jussi Valtakari veistää puusta havaintoihinsa perustuvia ja mielikuvituksensa tuottamia, yksityiskohtaisia pienoismalleja ihmisistä. Hahmot ovat ei-ketään, joilla on suurella tarkkuudella veistetyt yksilölliset ilmeet ja eleet. Valtakari veistää ja maalaa hahmojen vaatteet ja kengät tarkan harkinnan tuloksena. Lukuisat yksityiskohdat ja yksilölliset piirteet vaativat jokaisen kohdalla läheltä katsomista, vaikka katsominen voi myös kauhistuttaa. Voiko kukaan olla syytön teoksessa teoksessa Ei hätää. He eivät näe sinua, mutta sinä näet heidät. (2019)?

Antti Ylönen veistää puusta esiin vuosirenkaat ja jättää ne näkyviin. Vuosirenkaat kertovat ajan kulusta, hyvistä kasvun vuosista ja hitaammista kituvuosista. Ajan kulua on myös ikuisuus, kuten teoksessa Samsara (2011), jossa ei ole alkua eikä loppua. Ylöselle puu on aina arvokas ja siinä olevat virheet, kuten oksanpäät ja muut jäljet ansaitsevat tulla esiin. Teoksessa Sielun peili (2017) puun halkeamilla on tärkeä merkityksensä, samoin kuin teoksessa Apassin uni (2018), jossa puun lahoamisen jättämät jäljet tuovat teoksiin maalauksellisen ulottuvuuden. Ylösen mukaan virheitä ei pidä peittää, sillä virhe on suuri mahdollisuus, joka voi viedä uusille urille.

 

AUKEA
Eveliina Hämäläinen ja Petri Saarikko
29.11.2019–26.1.2020.

Aukea on sekä työryhmä, että Aineen taidemuseon uuden vaihtuvan näyttelyn nimi. Aukea on taidemaalari Eveliina Hämäläisen (s. 1984) ja kuvataiteilija Petri Saarikon (s. 1973) yhteisnäyttely, joka tarttuu aiheista kiusallisimpaan; planeettamme käsillä olevaan kohtalonhetkeen. Näyttely käsittelee ihmisen aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä taiteen keinoin. Aukean keskeinen tähti ja teosten materiaali on biomuovi, joka roskaantumisongelman ratkaisijan asemaan nostettuna on itsessäänkin jäte.

Näyttelyssä yhdistyvät taiteilijoiden erilaiset taustat; maalaus ja mediataide. Eveliina Hämäläinen on kiinnostunut purkamaan maalaustaiteen perinnettä aina materiaalin käsittelystä esittämisen tapoihin. Petri Saarikon lähestymistapa kyseenalaistaa keinotekoisuutta, valta- ja voimasuhteita kääntäen katseen valtaapitävistä yksilöön. Kumpikin taiteilija tunnetaan poikkitaiteellisista produktioistaan.

Aukea lähti kasvuun Eveliina Hämäläisen ja Petri Saarikon luonnonmateriaaleja ja niiden havainnointia yhdistävän kokeilun pohjalta lokakuussa 2017 Koneen Säätiön ylläpitämässä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Saaren kartanossa Mynämäellä. Työryhmä on tuottanut eräänlaista yhteistä dokumentaarista matkakertomusta luonnossa vietetystä ajasta ja ilmiöistä, jotka liittyvät ihmisen toiminnasta johtuviin muutoksiin. Kertomuksessa taiteen esittämisen konteksti – museon tai gallerian sijaan vaikkapa kasvimaa tai merenranta – korostuu. Dokumenttiaineistojen arvo nousee taideteosten rinnalle.

Aukea toteuttaa teoksia, jotka on tarkoitettu katoamaan itsestään ja joita sitoo ajatus hetkellisyydestä ja muutoksesta.  Näyttelyn teokset on toteutettu kompostoituvista, viljelykäyttöön ja kierrätykseen tarkoitetuista materiaaleista. Aukean äärellä voi pohtia esimerkiksi ajallisuutta ja sitä, kuinka pysyvää taiteen tarvitsee olla. Nykytaiteessa teos ei enää välttämättä ole ikuinen monumentti, vaan esimerkiksi väliaikainen, muuttuva tai ainutkertainen tapahtuma, jopa katsojassaan syntyvä oivallus.

Taide voi ulottua myös näyttelytilojensa ulkopuolelle. Tällainen teos on Aineen taidemuseon pihassa liehuvista lipuista koostuva teos Bio Pride, Tornio, 2019, kompostoituva biokalvo, jossa taiteen prosessi jatkuu mm. säätilojen ja ajan kulumisen myötävaikutuksella. Useista osista koostuva teos Kudos, 2018, kompostoituva biokalvo, käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, jossa materiaali haurastuu ja hajoaa ja muoto muuttuu esityspaikan mukaisesti. Teokseen lainattuja osia on toteutettu yhteisöllisissä työpajoissa ja näyttelyissä vuodesta 2018 alkaen eri puolilla maailmaa, Suomen lisäksi mm. Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.

Näyttelyn avaa yrittäjä, maanviljelijä Petri Leinonen.

 

JAETTU ILO
Kokoelmanäyttely
17.2.2019–6.1.2020

Helmikuun 17. päivä kuluvaa vuotta tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Veli Valo Aine syntyi Elsa ja Iikka Aineen perheeseen. Veli Aine kävi koulunsa Torniossa ja pääsi ylioppilaaksi 1939 Tornion yhteislyseosta. Hän suoritti välirauhan aikana 1941 Suomen Liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokan Helsingissä valmistuen ylioppilasmerkonomiksi. Sen lisäksi Veli Aine suoritti kauppatieteiden opintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Opinnoistaan Veli Aine on sanonut, että hän on tehnyt itselleen väkivaltaa lähtiessään liikemaailmaan ”Minun olisi pitänyt lähteä opiskelemaan humanistisia aineita. Se on kyllä ehdoton totuus[–]”.

Hän oli siis humanisti ja liikemies, intohimoinen ihminen. Kuvataide oli yksi asia, mihin hän suhtautui intohimoisesti. Hän oli kuvataiteen keräilijä ja mesenaatti, ei sponsori.

Aineen taidemuseon uusittu perusnäyttely näyttää välähdyksiä Veli Aineen elämästä ja intohimosta, mutta ei yritäkään olla kattava, eikä toistaa aikaisempia kokoelmanäyttelyitä. Ensimmäiseen saliin on koottu teoksia jotka sivuavat Veli Aineen elämää: kotielämä, johon liittyy puoliso Eila ja lapset, harrastukset, mm lukeminen. Sitten sota, sodalla on pitkät jäljet sodan käyneiden ja nähneiden ihmisten elämään. Veli Aine oli vapaaehtoisena mukana talvisodassa ja osallistui sekä jatkosotaan että Lapin sotaan. Sotilasarvoltaan hän oli reservin majuri. Työ määrittää myös ihmistä, Veli Aine oli autoliikkeiden ja Tornion kaupunginhotelin omistaja. Niinpä salissa ollaan tanssin pyörteissä (mm. Wäinö Aaltosen Tanssi-veisto, jonka Veli Aineen avulla hankittiin Tornion kaupungille) ja istuskellaan ravintoloissa.  Liisa Rautiaisen maalauksissa autot suihkivat kadulla ja Kari Cavénin autot lattialla.

Seuraavan salin teemana on nainen. Veli Aine kertoo haastattelussaan vuonna 1989, että hän on aina pitänyt naisista, ennen kaikkea naistaiteilijoista samoin kuin naisfiguureista. Haastattelussa hän kertoo, että kun hän on löytänyt naisen selkää kuvaavan työn, niin se on aina hankittu.

Eila ja Veli Aine tekivät paljon ulkomaanmatkoja, niinpä yksi sali on omistettu maisemille. On maisemia Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta, Tatran huippuja, Himalaja, intialaisia hahmoja. Mutta on myös Kalervo Palsan teos, kenties Kittilästä, pohjolan Pariisista. Aineen vierailivat Palsan ateljeessa, Getsemane-mökissä.

Aineen salin teemana on valo. Taide tuo valoa ja iloa ihmisten elämään. Valo on myös Veli Aineen toinen nimi. On Valoaaltoa, Luxia, Raakaa valoa, Kevään valoa, Valon hajoamista jne.

Kahvilan seinällä on Veli Aineen ensimmäinen ja viimeinen hankinta. Santeri Salokiven etsauksen Aurajoelta Veli Aine hankki koulupojan taskurahoillaan, Arvid Liljelundin Tornion kirkon interiööri on Veli Aineen viimeinen museokokoelmaan hankkima teos.

Näyttelyssä on paljon Ellen Thesleffin teoksia, juhlitaanhan tänä vuonna myös häntä, on kulunut 150 vuotta taiteilijan syntymästä. Joka salissa on myös uudehkoja teoksia, joita on hankittu taidemuseoon Veli Aineen kuoleman jälkeen, onhan taidemuseon omaa kokoelmaa kerätty aina vuodesta 1985.

Veli Aine totesi haastattelussaan vuonna 1989: Nämä teokset ovat yleisön iloksi hankittuja. Näyttely Jaettu ilo, Veli Aineen syntymästä 100 vuotta avataan sunnuntaina 17.2. klo 14:00.

Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Aineen taidemuseo

 

KUVASTIN
Sanna Haimila & Hanna Schroderus
4.10.–17.11.2019

Kuvastin on kahden taidemaalarin yhteisnäyttely, joka esittelee Torniossa työskentelevän Sanna Haimilan (s.1974, Porvoo) ja oululaisen Hanna Schroderuksen (s.1977, Oulu) tuotantoa. Näyttelyssä on esillä Haimilan teoksia vuosilta 2017-2019 ja Schroderukselta vuosilta 2013-2019.

Sanna Haimilan teoksissa toistuvat usein kasvot tai jokin pieni osa ihmisen kehosta. Taiteilija maalaa läpinäkyvälle pleksimuoville kasvoja sarjallisesti, pienin nyanssein. Lähtökohtana useissa teoksissa ovat olleet puhelimella otetut omakuvat, jotka maalattaessa muuntuvat uusiksi ja lähes tunnistamattomiksi hahmoiksi. Muoville maalatut kasvot ja sanat ovat viittaus esimerkiksi sosiaalisen median selfie–kulttuuriin. Hanna Schroderuksen useissa maalauksissa toistuu kaksiosaisuus. Teokset ovat usein kuin peilikuvia tai taiteilijan sanoin kuin musteläiskätestejä. Nykyajan kuvatulva, kuten puhelimien näytöillä ylhäältä alas vilisevät kuvat, näkyvät myös taiteilijan maalaussuunnassa ylhäältä alas valumisena, tai kuin putoamisena.

Kuvastin on vanhahtava nimitys peilille. Sopivan kiiltävä, tasainen pinta heijastaa valonsäteet ja muodostaa silmin havaittavan kuvajaisen. Peilikuva on kuitenkin aina myös valekuva: tiedämme, ettei kuvajainen sijaitse kiiltävän pinnan takana, vaan sen edessä. Yhtälailla maalaus tai jokin muu taideteos heijastaa aina katsojan siinä näkemiään merkityksiä. Taideteoksista tulee kuin kuvastimia: pintoja, muotoja ja materiaaleja, jotka heijastelevat jotain ajasta jossa elämme.

Sanna Haimila on valmistunut kuvataiteilijaksi Imatralta Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Haimila on osallistunut Suomessa useisiin ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin. Kesällä 2019 Haimila oli yksi Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijoista. Aineen taidemuseon kokoelmiin kuuluu Sanna Haimilan teoksia vuosilta 2007-2018 kaikkiaan kuusi kappaletta, öljyvärimaalauksia pleksimuoville sekä serigrafia- ja lyijykynätöitä taiteilijan teossarjoista  Flow ja A Miracle Machine.

Hanna Schroderus on valmistunut vuonna 2007 Lapin yliopistosta taiteen maisteriksi ja opiskellut muun muassa Limingan taidekoulussa. Parhaillaan Schroderus suorittaa taiteen tohtoriopintoja Lapin yliopistossa.

Kuvastin Sanna Haimila ja Hanna Schroderus, avataan Aineen taidemuseossa torstaina 3.10. kello 18. Tervetulosanat lausuu museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura, näyttelyn avaa Kemin taidemuseon intendentti Tanja Kavasvuo.

 

Viisitoista viikkoa Viggoa / Femton veckor av Viggo
Viggo Wallensköld
7.6.-29.9.2019

Katseen alla kaikkinensa

Taidemaalari Viggo Wallensköldin (s. 1969, Porvoo) näyttely Viisitoista viikkoa Viggoa / Femton veckor av Viggo esittelee taiteilijan tuotantoa vuosilta 2013–2018.

Vuoden nuori taiteilija 2005 Viggo Wallensköld on huomioitu useilla tunnustuksilla, mm. Marcus Collinin säätiön palkinnolla 2014 ja Suomen Taideyhdistyksen William Thuring säätiön pääpalkinnolla 2013 ja Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnolla 2002. Hänellä on kuvataiteen maisterin tutkinto Kuvataideakatemiasta vuonna 1995, jonka lisäksi hän on suorittanut taiteilijan pedagogiset opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa sekä opiskellut kuvataiteita ja taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Wallensköldillä on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä ja hänen teoksiaan on merkittävissä kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Hän on julkaissut myös kaunokirjallisia teoksia.
Viggo Wallensköldin pääasialliset työskentelytekniikat ovat öljy- ja akryylimaalaus. Hän on tullut tunnetuksi henkilöaiheistaan, joissa ihminen on normeista poikkeava; identiteetiltään häilyvä, ulkopuolinen, vajaa ja olemuksensa vanki. Teoksissa on ajatus kohtaamisesta, katsomisesta ja katsotuksi tulemisesta.
Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaan kuuluvassa teoksessa Opettaja (2014, öljy kankaalle) yhdistyy ihminen ja kone. Wallensköldin henkilöaiheissa toistuva teema ovat veistettyjen rintakuvien ja elävien ihmisten kummalliset hybridit. Koneen ja ihmisen lisäksi teoksessa törmäävät aikakaudet: Wallensköldin tapana on käyttää klassisten muotokuvien sommittelutapaa. Myös opettajan muodollinen puku viittaa menneeseen maailmaan. Asetelmassa miljöön levollisuus ja hahmon traaginen avuttomuus ovat taiteilijan toistama ristiriita. Opettaja on olemuksensa vanki.
Henkilöhahmojen ohella Aineen taidemuseossa on esillä hauta-aiheita. Calvaire-sarjan nimi juontuu pariisilaisesta Rue des Filles du Calvaire kadusta. Sana kalvaario viittaa kärsimysnäytelmään. Sarjassa on kalmistoja meiltä ja maailmalta, Tampereelta ja Helsingin Hietaniemen hautausmaalta Pariisissa sijaitsevaan yksityiseen Picpusin hautausmaahan. Picpusiin on haudattu aatelisia, mutta siellä lepäävät myös yhteisessä joukkohaudassaan Ranskan vallankumouksessa giljotiinilla mestatut. Kalmistoaiheiden lähtökohtana ovat paikan päällä nähdyt hautakivet ja muistomerkit, jotka muuntuvat maalausten aiheiksi.
Taiteilija tunnetaan tarkasta maalaustavasta, jonka rinnalla näyttelyssä on nähtävillä Wallensköldin ekspressiivisempi puoli. Taiteilijan sanoin: Kun unohtaa sen, mitä osaa, ja luottaa alitajuntaan ja intuitioon, voi jäljestä tulla uutta.
Näyttelyn avaa KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen ja avajaismusiikista rovaniemeläis-torniolais-tamperelainen jazzyhtye Jarring.

 

ALHAISOLAULUJA
Joel Karppanen
15.3.-26.5.2019

Jatkan tavallisen ihmisen ja suomalaisen maiseman kuvaamista uudessa teossarjassani Alhaisolauluja. Runoilija Kössi Kaatran vuonna 1922 julkaistun runokokoelman mukaan nimetty näyttelyni tarkastelee suomalaista työväenliikettä ja punaista Kemiä.
Suomen edelleen vasemmistolaisimman kaupungin kautta avautuu tuore näkökulma poliittiseen historiaamme ja nykyhetkeen. Kaupungin yli 130 vuoden taakse ulottuva teollistumisesta kummunnut punainen perintö vaikuttaa haalistuvan hiljalleen. Muuttoliike, korkea keski-ikä, historiallisen suuri terveydenhuollon ulkoistushanke yksityiselle toimijalle. Kaupungin vasemmistolaisuus on institutionalisoitunutta ja usein myös vilpitöntä, mutta herättää kysymyksen kulissista; haikailusta aikaan, jolloin työn ja pääoman suhde oli vahva.
Kemin veritorstaina 18.8.1949 poliisin ja mielenosoittajien välisessä kahakassa menehtyi kaksi ihmistä, Felix Pietilä ja Anni Kontiokangas. Seuraava kuolonuhrin vaatinut poliittinen väkivaltaisuus Suomessa tapahtui vuonna 2016, kun Jimi Karttunen menehtyi saamiinsa vammoihin uusnatsin pahoinpideltyä hänet Helsingin asema-aukiolla. Kuinka mennyt suhteutuu nykyhetkeen ja tulevaan, kun veritorstain tapahtumista tulee pian kuluneeksi 70 vuotta, tulo- ja terveyserot kasvavat ja oikeistoradikalismi nousee ympäri Eurooppaa? Mitä ovat ne kumouslaulut, joita tänä päivänä kirjoitamme ja laulamme?
Näyttely muodostuu valokuvista ja videoteoksesta. Musiikkivideon ja kollaasifilmin elementtejä yhdistävä kokeellinen 12-minuuttinen dokumenttielokuva – näyttelyn nimikkoteos – vie matkalle halki vappukulkueiden ja työoikeustaisteluiden lainaten kuvastoaan mm. Aki Kaurismäen, Sergei Eisensteinin, Mikko Niskasen ja Charlie Chaplinin elokuvista.

Itselleni työprosessi on ollut matka omille poliittisille juurille. Toimin vuosia sitten aktiivisesti Vasemmistonuorissa, mutta jättäydyin sittemmin neutraalimmalle maaperälle. Tällä näyttelyllä palaan poliittiseen keskusteluun ja asemoin itseäni entistä vahvemmin yhteiskunnallisen taiteen tekijänä. Siitä huolimatta näyttelyssä nousevat esille myös minulle ominaiset eksistentiaaliset teemat: tyhjyys, ihmisen omapäisyys sekä kaiken väliaikaisuus.
Näyttely on esillä Aineen taidemuseossa 15.3.–26.5.2019.
JOEL KARPPANEN
valokuvataiteilija, elokuvantekijä

POSTIKORTTEJA UNOHTUNEESTA KAUPUNGISTA
ja teoksia Aineen taidemuseon kokoelmista Hanna Oinosen kuratoimana
30.11.2018-27.1.2019

Kuvataiteilija Hanna Oinonen tuli kesällä luokseni postikorttipinon kanssa. Kortit olivat maisemapostikortteja pikkukaupungin katvealueista ja hylätyistä kohdista, Oinonen oli ne itse kuvannut ja painattanut. Hän halusi, että järjestäisimme jonkun postikorttitapahtuman tai että asiakkaat saisivat ottaa postkortteja ilmaiseksi.
Hän oli tallentanut paikkoja, dokumentoinut niitä itselleen.
Postikorteissahan yleensä on idealisoitu maisema, tai vaikka kaupungin paraatipaikat, mutta näissä korteissa niitä ei ole ollenkaan. Niissä on muistoja, jollakin tavalla henkilökohtaisuutta. Alun perin ne on tehty Kaupunki-näyttelyyn, joka oli ryhmänäyttely Haiharan kartanossa, Tampereella, vuonna 2017. Siellä paikat olivat kävijöille tuntemattomia, vaikka muuten ne ovatkin aika tunnistettavaa pikkukaupunkikuvastoa. Hanna Oinonen on Haiharan näyttelyn jälkeen tutkiskellut mitä paikkoja postikorttisarjasta ’puuttuu’ ja tehnyt entisten lisäksi uusia postikortteja unohtuneesta kaupungista.
Hanna Oinonen on Torniossa syntynyt (1971) kuvataiteilija, hän asuu ja työskentelee Tampereella. Oinonen on opiskellut mm. Kankaanpään taidekoulussa, Lahden taideinstituutissa ja Varsovan kuvataideakatemiassa. Hän on osallistuntu yhteisnäyttelyihin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 2000 lähtien. Oinonen on Suomen taidegraafikkojen sekä Tampereen ja Helsingin Taiteilijaseurojen jäsen.
Aineen taidemuseossa on kaksi Hanna Oinosen teosta; toinen on hankittu 2007, jolloin Oinonen oli yksi Protection –näyttelyn taiteilijoista Aineen taidemuseossa. Teos on Lelut II – Tarpeellista tavaraa, sen lähtökohtana on lapsuuden kesken jäänyt eläinmaa-paperinukkeprojekti, jota Oinonen piirteli lastentarhaikäisenä. Oinonen halusi saattaa projektin loppuun ”aikuisena ja taiteilijana”. Lelut-teoksessa on eläinmaan yhden ankkaperheen ja yhden pupuperheen tavaroita: soppakulhoja, teekuppeja, avaimia, hiusharjoja. Toinen teos on ostettu 2012, jolloin Oinonen oli vuoden jazztaiteilija. Teos on Jacquard-kudonnalla tehty Sillat-tekstiiliteos, jonka pohjalla on Tornionlaakson maakuntamuseossa oleva kuva vanhasta Yliraumon sillasta.

Hanna Oinonen on valinnut taidemuseon kokoelmista teoksia, jotka varioivat postikorttien teemaa: unohtuneita paikkoja, unohtuneita ihmisiä? Näyttely liittyy Aineen taidemuseon sarjaan Tornio 400 vuotta, varsinainen juhlavuosi on 2021. Sarjassa esitellään Torniota/torniolaisia kuvataiteen keinoin, aloitamme näistä katvepaikoista.

Näyttelyyn liittyy postikorttitapahtuma KIRJOITA POSTIKORTTIIN 29.11. klo 13-16, silloin taidemuseossa kirjoitetaan ja lähetetään postikortteja – ainakin unohtuneesta kaupungista.

Näyttelyt 2018

LÄHTÖ JA LAUKAUS
Kokoelmanäyttely
10.2.2018–6.1.2019

MONENLAISIA LÄHTÖJÄ, VAALEITA IHANIA PILVIÄ, TUTTUA JA TUNTEMATONTA
Vuonna 2018 Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Kokoelmanäyttely Lähtö ja laukaus lähtee liikkeelle tästä teemasta, mutta kuten taide usein, se karkaa omille teilleen. Punakapinasta siirrytään punaiseen väriin, hurjuuteen, hirttoköysiin, härkiin, naisten maailmaan. Valkoiset – valkoinen tulee pitsitelttana, pilvinä. Sodasta ja tuhosta lähdetään kohti toivoa, kohti ihania vaaleita pilviä, kohti merta. Mennään lähtöihin, linnut lähtevät, juna kulkee, ihmiset saatetaan pois, Ikaros kuolee (Gösta Diehl, 1932), mutta Suomalaiset tulevat (Niilo Hyttinen, 1994).
Eriaikaiset teokset on limitetty yhteen, yhdessä ne voivat kertoa uutta tarinaa, antaa toisillensa jotain lisää, ovat ehkä vähän enemmän yhdessä, vähän erilaisempia kuin yksin. Jouko Alapartasen moniosainen Uusi jumala saa kylkeensä lähes 100 vuotta aiemmin maalatun Charles Portinin Lautanlaskun, Sanna Haimilan hurja pleksille maalattu naishahmo antaa lisätulkintaa Leena Luostarisen vahvalle teokselle Kiveen sidottu, puhumattakaan Jaakko Somersalon Oratoriosta Kaarina Kuusisto-Lukkarin Tuhat turhaa kuolemaa -teoksen taustalla. Thomas Nyqvistin Koulun loppu Sirpa Särkijärven teoksen vieressä tuo ehkä mieleen uutiskuvat Syyrian sodasta, vaikka maalaus faktisesti kuvaa Tolkkisen kansakoulun purkua.
Uusitussa perusnäyttelyssä on paljon uusia hankintoja sekä teoksia, jotka eivät ole olleet esillä pitkään aikaan. Marika Mäkelän litografia Polka Dots & Moon Beams on ollut esillä taidemuseon avajaisvuonna 1986. Uusia teoksia Kuusisto-Lukkarin ja Nyqvistin teosten lisäksi on mm. Anna-Kaisa Ant-Wuorisen Luopua vaan ei luovuttaa videoteos, Noora Geagean Smashing the patriarchy, Sanna Haimilan kaksi teosta sarjasta Flow, Ville Rädyn Alone and waiting, Marjatta Tapiolan kolme litografiaa.
Lähtö ja laukaus -näyttely esittelee kolmelta taiteilijalta laajahkoja kokonaisuuksia. Aineen Kuvataidesäätiön taiteellisena asiantuntijana toiminut taidemaalari Tapani Raittila (1921-2018) kuoli tammikuun alussa, kaikki hänen Aineen taidemuseon kokoelmissa olevat teoksensa ovat nyt esillä. Tapani Raittilan koosteessa on esillä tiivistettynä koko hänen tuotantonsa kirjo: muotokuvia, maisemia, asetelmia.
Tapani Raittilan lisäksi modernistista estetiikkaa edustaa Markku Heikkilän (s.1959) hienostuneet, vähäeleiset teokset, jotka ovat esillä aulatiloissa. Heikkilän maalaukset ovat moniosaisia, niissä on kuitenkin hyvin vähän elementtejä ja siksi lähes huomaamattomaksi jäävät asiat usein korostuvat.
Juhani Hakalahden (1934-2010) meriaiheiset guassiteokset ovat lähes surrealistisia kurkistusluukkuja maisemaan.
Aineen salissa Anna-Kaisa Ant-Wuorisen videoteoksessa vaurioitunut piano soi haikeasti ja antaa koko näyttelylle oman tunnelmansa.

 

12.10.-18.11.2018
KOSKETUS // BERÖRING

Kosketus etsii ja avaa maalauksen mielekkäitä ja hedelmällisiä ominaispiirteitä, sen omakohtaisuuksia ja -ehtoisuuksia. Kyse on maalauksellisen teon sisäisen logiikan vivahteista ja painotuksista. Miten maalauksellisten tekojen kautta artikuloituu ja aktualisoituu vastaus siihen, miten ja miksi maalausta tehdään ja miten maalaus koetaan.

Näyttelyhankeen lähtökohta ja ydin on sanassa kosketus. Kosketus linkittyy ja haastaa avoimesti kaikkeen minkä se lupaa ja lähestyy kaikkea mitä se ei voi koskaan saavuttaa. Kosketuksen ja maalauksen kokemuksellisuuden hahmottaminen kiinnittyvät tavoittamattoman etiikkaan. Ne kysyvät, miten olemme alati liikkeessä maailmassa, tasapainoa hakien ja sitä alati kadottaen.

Näyttelyprojektissa on kyse lähestymisen ja lähellä olemisen strategioista, siitä erinomaisen yksilöllisestä tunteesta ja kokemuksellisuuden eri syvyyksistä ja asteista, jotka kuitenkin ovat samanaikaisesti yleisesti ymmärrettävissä ja jaettavissa. Siitä miten maalaus on läsnä – tässä ja nyt huokoisessa ja vastavuoroisessa katsomiskokemuksessa.

Tavoitteena on tehdä intensiivinen, mutta tarkka maalauksen ryhmänäyttely, joka ei lähde ja muodostu määrän vaan yksittäisen maalauksen kautta ja myötä. Teoksia on suhteellisen vähän, mutta ne on tehty juuri tätä näyttelyä varten. Näyttely todentuu kiertäessään, sillä jokaisessa näyttelytilassa esillä ovat eri teokset ja näkyvissä on erilainen painotus. Tornion jälkeen seuraavaksi on vuorossa Seinäjoen taidehalli helmikuussa ja kiertue päättyy Helsinkiin Sinneen huhtikuussa 2019. Näyttelykiertueen on tuottanut Pro Artibus -säätiö.

Näyttelyn taiteilijat ovat Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki, ja Heidi Lampenius. Näyttelyn kuratoivat Mika Hannula & Juha-Heikki Tihinen.

 

7.6.-30.9.2018
MET Mari Oikarinen – Esa Meltaus – Tom Engblom

MET on Aineen taidemuseon kutsunäyttely, jossa Mari Oikarinen, Esa Meltaus ja Tom Engblom esittäytyvät triona ensimmäisen kerran. Taiteilijat yhteisenä nimittäjänään rovaniemeläisyys hahmottavat tekniikkansa kautta ympäröivää todellisuutta ja sisäistä fiktiota. Siveltimen käyttäjä hahmottelee näkemäänsä vesivärin ja tyhjyyden täyttäminä alueina, piirtäjä viivoina ja kollaasina ja veistäjä muotoina sekä tiloina. Millaisia ovat rovaniemeläisten viivat, värialueet ja muodot?
Mari Oikarisen (s. 1981) kollaasimaiset veistokset rakentuvat puusta ja tekstiili- sekä löytömateriaaleista. Työskentely rakentuu hetkellisyydestä sisältäen toistoa ja sarjallisuutta. Prosessin päämääränä ei ole kuitenkaan loppuunsa hioutunut timantti, vaan hitaus, hiljaisuus ja epätäydellisyys. Tylsänkin kirveen jälki saa näkyä. Veistämisen ohella Oikarinen piirtää. Piirtämisen mahdollisuudet ovat kuvanveistäjälle rajattomat – piirtämällä kaikki on mahdollista. Näyttelyssä esillä oleva teos Piirroksia pahan päivän varalle (värikynä, huopakynä ja öljypastelli paperille) on projekti, jossa taiteilija piirtää vuoden verran, sen jokaisena päivänä. Esillä olevat piirrokset ovat ajalta tammikuu–toukokuu 2018.
Esa Meltaukselta (s. 1961) on esillä suurikokoisia akvarellimaalauksia, yhtä lukuun ottamatta ennen näkemättömiä. Paperin, siveltimen, väripigmentin ja veden sekä taiteilijan pyrkimyksen niiden suitsimiseksi on alistuttava tekniikan sattumanvaraisuuteen. Akvarellitekniikassa elementit asettuvat joskus yhdeksi, joskus karkaavat kukin teilleen. Valojen ja varjojen vaihtelu ja värien rinnastus muodostavat määrittelemättömiä maisemia, joissa on jotain luonnonmuotoja muistuttavaa, mutta ei aivan. Tekniikan peruuttamattomuus ja taiteilijan periksiantamattomuus saa aikaan maalauksia, jossa sattumanvaraisuudella on sijansa.
Aiheet Tom Engblomin (s. 1963) teoksiin voivat olla mitä vain ”elämän järkevältä tai järjettömältä alueelta”. Lavea on myös esillä olevien teosten aihepiiri, joka liikkuu ihoon ja lihaan liittyvistä teemoista säätilaan. Vakavassakin aiheessa huumorilla on sijansa. Teosten lähtökohta on taiteilijan reaktio ympäristöönsä, josta veistäjä nostaa esiin vuoroin muotoja, vuoroin tilaa. Materiaalina ovat puun ohella mm. valmisesineet, tekstiilit ja metallit, ylipäätään kaikki saatavilla oleva ja teoksen ideaa tukeva. Teokset ovat moniosaisia, ja sijoitettu maalaustaiteesta tuttuun asetelman muotoon.
Näyttelyn avaa Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio ja avajaismusiikkina näyttelyä resonoi kitaralla Ossian Marttala. Mukana on myös yllätysesiintyjä. Hotelli Olof vastaa avajaistarjoilusta.

 

20.4.-31.5.2018
Pelastus & rangaistus
Sasha Huber, Eveliina Hämäläinen, Aarno Rankka, Petri Saarikko, Kai Sadinmaa

Näyttely käsittelee ääripäiden keskimaille hyytyneitä käsityksiä ihmisyydestä. Teokset lyövät kättä hengellisyyden ja edistyksen pois sulkemilla teemoilla, manaten näkyväksi metamodernin taakse piiloutuvaa sielunmaisemaa.

Sasha Huberin (1975) muotokuvasarja Shooting Stars series (2014, massiivipuu, lehtihopea) on elävä omistuskirjoitus poliittisten, etnisten, ideologisten tai taloudellisten syiden vuoksi murhattujen ihmisten työlle ja muistolle. Teossarja koostuu massiivipuulle toteutetuista muotokuvista, joista kukin muodostuu yksittäin ammutuista lehtihopealla päällystetyistä niiteistä. Videoteos Last Dance (2006, 2:40 min.) dokumentoi vuonna 2006 tapahtuneen Helsingin Makasiinien tuhopolton. Huberin teos kommentoi yhteiskunnan valvontamekanismien militarisoitumista ja poliisin roolia järjestyksen ja muutoksen kohentajana.

Eveliina Hämäläisen (1984) teos Aukea (2018, tempera ja öljy kankaalle) heittäytyy näyttelyn keskiöön suomaisena silmänä tai näkymänä pohjattomaan syvyyteen, jonka rooli voi olla samanaikaisesti pelastava ja hukuttava. Hämäläisen tapa maalata teoksia ulkotilassa suorassa kosketuksessa luonnonilmiöihin, soveltaen luonnonmateriaaleja muovaa näkyväksi tekijän ja ympäristön vastavuoroista suhdetta. Taiteen ekologisuus voi näyttäytyä yhtäältä poliittisen muutoksen instrumenttina kuin myös vastuullisena hiljentymisenä jonkin suuren äärellä.

Aarno Rankan (1970) punaviiniä ja vettä itkevä veistos Madonna (2009, puu, kultaus, elektroniikka) on kunnianosoitus aikakautemme vallitsevalle hengelle — rahalle jolla voi muuttaa veden viiniksi ja viinin takaisin vaikkapa vedeksi. Madonna on suuren kertomuksensa kadottaneen ja merkityksestä tyhjentyneen ihmisen kuva. ”Kun raha kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa.

Petri Saarikon (1973) teos Varjo (2018, polyesteri) on kulttuurista väkivaltaa käsittelevä lohkaisu aiemmin Kallio Kunsthallessa esillä olleesta kuolemaa käsittelevästä Afterlife – teoksesta. Esillä olevan jarruvarjon tehtävänä on hidastaa koneesta pudotettavan pommin putoamisnopeutta, jotta itse pudottaja ehtii paeta elävänä paikalta.
Kai Sadinmaan (1964) pitkäkestoinen työskentely ”kirkon Karpona” saa vihdoinkin arvoisensa ilmestyksen Aineen taidemuseossa. Esillä ovat teokset Jalkapuut (2018, puu, performanssi) sekä videoteos Via Dolorosa (kesto 16 min 35 s).

Näyttelyn on kuratoinut Kallio Kunsthalle, joka on Helsingin Kalliossa vuodesta 2011 lähtien toiminut taidetasku. Avajaisissa suoritettava saarna ja osallistava jalkapuuperformanssi haastaa sekä läsnäolijat että tapahtuman tarkkailijat pohtimaan syiden ja seuraamusten summia maalla, merellä ja ilmassa.

Kai Sadinmaa, kirjailija, pappi ja performanssitaiteilija

 

12.1.-15.4.2018
Sõnumid – Viestejä

Jaanus Samma

Tallinnalaissyntyisen Jaanus Samman (s. 1982) näyttelyssä Sõnumid – Viestejä kommunikointia käydään vessojen, alikulkutunneleiden ja sähkökaappien seiniltä löytyneiden kuvallisten ja sanallisten viestien kautta. Viestien kuvakieli ylittää useimmat kieli- ja kulttuurirajat.

Jaanus Samma voitti vuonna 2013 Viron suurimman Köler-taidepalkinnon, sekä itse kilpailun pääpalkinnon että sen yleisöäänestyksen. Voitto oli askel kohti Venetsian biennaalia, jossa hän edusti Viroa vuonna 2015 teoksellaan NSFW (Not Suitable For Work). Teos oli Samman laajoihin arkistotutkimuksiin perustunut fiktiivinen tragedia homoseksuaalista kolhoosinjohtajasta, joka menetti kaksoiselämänsä paljastuttua puolueen jäsenyyden, työnsä ja perheensä. Valtion keinot yksittäisen ihmisen elämän sääntelyyn ja kontrolloimiseen sekä yksityisen ja julkisen raja herättivät kysymyksiä Venetsian palatsiympäristössä.

Vuonna 2012 Samma ryhtyi valokuvaamaan eri puolilta Eurooppaa betoniseinistä, esimerkiksi julkisista käymälöistä löytämiään piirroksia, tageja tai törhyjä, katsantokannasta riippuen. Kuvat hän vei virolaisille käsityöläisille, jotka neuloivat rujot törkeydet villapuseroiksi.

Aineen taidemuseossa esillä on 15 käsinneulottua puseroa. Samman villaneuleissa halventavat ruokottomuudet muuttuvat käsityöläisen työhön käyttämän ajan ja vaivan sekä lämmittävän langan myötä pehmeäksi, kantajaansa lämmittäväksi suojaksi. Myös kuvien viesti muuttuu; anonyymit ja usein säädyttömät aiheet muuttavat merkitystään, kun ne muutetaan päälle puettavaksi vaatteeksi. Halventaminen muuttuu naurunalaiseksi, kuten queerteorian perusolemuksessa, kun asian tarkastelukulma muuttuu. Villapaitaan neulottu kannanotto on myös tilan tutkimusta julkisen ja yksityisen suhteen kautta ja niillä leikittelemistä.

Aineen taidemuseossa avautuvassa näyttelyssä on mukana myös Torniosta ja Haaparannalta kerättyjä alikulkutunnelikuvia. Kuvatut kannanotot on neulottu paidoiksi tervolalaisesta villalangasta, jonka torniolainen värjäri Riitta Tilja on kasviväreillä käsin värjännyt. Näin Tornio ja Haaparanta liittyvät muuhun Eurooppaan populaarikulttuurin kuvakielen universaalien aiheiden, kuten kirkkoveneiden kautta.

Virolaisen Kodaveren rauhallisen maaseutumiljöön kirjoittamaton historia kietoutuu Samman työskentelyssä osaksi taideteosta, joka on ensimmäistä kertaa esillä Aineen taidemuseossa. Kodaveren ulkohuussissa koristekaiverrusten ohella heikosti näkyvillä olevat kirjoitukset ajoittuivat vuosiin 1920–1947.

Näyttelyn avaa 11.1.2018 klo 18 pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa.

Näyttelyä ovat tukeneet Pohjoismainen ministerineuvosto sekä opetus ja kulttuuriministeriö.

 

Näyttelyt 2017

3.2.2017-28.1.2018
SININEN JA VALKOINEN – yhdessä

Suomi 100 vuotta
Teoksia omista kokoelmista

Aineen taidemuseon Suomi 100 vuotta -näyttely jakautuu neljään osioon: Sininen ja valkoinen, Koivu ja karhu, Juhannustanssit sekä Maan korvessa. Pääosa teoksista on tehty Suomen itsenäisyyden aikana.

Osia Aineen taidemuseon näyttelysaleista on maalattu Suomen lipun sinisellä ja Aineen salia hallitsee myös sininen väri. Salista löytyy Suomen itsenäisyyden ajan poliittisia vaikuttajia, Mannerheim, Paasikivi ja Kekkonen. Ei tosin juhlavina monumentaalisina teoksina, vaan Kekkonen kalamiehenä, Mannerheim kyllä jalustalla, mutta punanenäisenä kansanmiesten keskuudessa, ja Paasikivi viitteellisesti Ukri Merikannon veistoksessa Luottamus.

Aineen saliin on siirtynyt Börje Rajalinin (s.1933) suunnittelema uniikkityö Hopeahimmeli kaupungintalon tuulikaapista. Rajalin toimi Kalevala Korun pääsuunnittelijana. Hopeahimmeli voitti taideteollisuusnäyttelyssä Milanon Triennaalissa kultamitalin vuonna 1960. Teoksen lahjoitti Tornion kaupungille Tornion Kalevalaiset Naiset ry vuonna 1971 kaupungin viettäessä 350-vuotisjuhlavuottaan. Torniossa teos nimettiin uudelleen ja se sai nimekseen Rajan kimallus. Aineen taidemuseo on palauttanut teokselle sen alkuperäisen nimen.

Koivu ja karhu salissa on sekä kansalliseläimiä että kansalliskasveja. Laulujoutsen on kansallislintu. Suomen kansalliseläin karhu on Helena Junttilan eläin. Puut kuuluvat osana karhumyytteihin. Karhu on metsän valtias, itse metsä. Pohjimmiltaan karhumytologioiden pohjana on uskomus, että Karhu on elämän, kuoleman ja uudestisyntymisen ilmentymä, suuri Äiti. Raudaskoivu on Suomen kansallispuu. Riitta Helevän teos Aurinko tulee takaisin, on tehty tuohesta, hänen Juuret teoksissaan on sekä männyn että koivun juuria. H. Ahtela maalasi vuonna 1920 Rantakoivuja.

Yksi Suomi 100 teemoista on yhdessä. Aineen taidemuseossa yhdessä teema liittyy suomalaiskansalliseen kesätapahtumaan, juhannustansseihin. Juhannustanssit on tietysti myös Hannu Salaman kuuluisa romaani. Jaakko Heikkilän Elsa näyttää valmistautuvan tansseihin papiljotein, Markku Keräsen Sulhasmies astelee vielä pellolla, tosin valkoisessa paidassa. Dzamil Kamangerin teoksessa Chat nainen ja mies keskustelevat, chattailevat farsin kielellä.
Maan korvessa -sali esittelee mm. suomalaisia kansallismaisemia, mukana on Aavasaksa (ja Tornionjokilaakso) sekä Eeva-Liisa Isomaan että Andreas Skjöldebrandin ikuistamana, Koli Pekka Halosen maalauksessa ja Pallastunturi H. Ahtelan ikuistamana. Esillä on Suomen itsenäisyyden aikana tehtyjä suomalaisia maisemia. Salissa on myös kooste vuonna 1917 maalatuista teoksista. Kansallisfilosofi J.V. Snellman Hugo Simbergin veistoksessa valvoo salin suomalaisuutta, olihan hän vaikutusvaltainen fennomaani 1800-luvulla ja vaikutti merkittävästi suomen kielen asemaan ja markan käyttöönottoon Suomessa.

 

10.11.2017–7.1.2018
State of the Art – nykytaidetta valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta

Sanoinkuvaamattomasta faktantarkistukseen

Tornion Aineen taidemuseossa ja Kemin taidemuseossa nähtävä kaksiosainen näyttely on kollaasi, jossa risteää erilaisia kuvan lukemisen tapoja yksilöllisen havainnoinnin ja yhteiskunnallisen kannanoton välimaastossa. Kemin taidemuseossa on nähtävissä Sam Vannin luonnos Lapin ammattiopiston seinämaalaukseen Revontulien välkkeessä (1966), joka tiivistää näyttelyn ajatuksen: se kumpuaa muotokieleltään modernismin abstraktin ilmaisun perinteestä, mutta toimii samalla nykyisen maailmanmenon vahvana ajankuvana.

Tornionjoen avoimella rajaseudulla Aineen taidemuseossa näyttelyn teokset liikkuvat eräänlaisella taiteen vapaalla vyöhykkeellä. Ne käsittelevät inhimillisten kokemusten vaikeasti sanallistettavia ilmiöitä ilman että niiden muotokieli olisi välttämättä alisteinen millekään sanomalle. Tunteisiin ja intuitioon pohjaavat taiteellisen ilmaisun tavat luovat ’toisia todellisuuksia’ näkyvän ja näkymättömän rajoilla. Ne edustavat omalakisia tietämisen tapojaan aistimuksellisina, esteettisinä ja henkisinä kokemuksina.

Meri-Lapin asema maan tärkeimpiin kuuluvana teollisuuskeskittymänä ja yhtenä Suomen viennin kivijaloista kehystää Kemin taidemuseoon valittujen teosten yhteiskunnallisesti painottuvia tulkintoja. Luonnon, teknologian ja ihmisen suhdetta luotaavat teokset saavat ajankohtaisia kosketuspintoja monimutkaisista syy-seuraussuhteista, joissa globaali ja paikallinen kietoutuvat toisiinsa. Ihmiskunnan lisääntyvä vaikutus koko biosfääriin on oman aikamme olennainen murros, mitä arktisen paradoksi korostaa: ilmasto lämpenee pohjoisessa keskimäärin enemmän kuin muualla, ja merijään sulaessa kasvavat myös talous- ja geopoliittiset intressit pohjoisia alueita kohtaan. Kansainvälisessä kilpajuoksussa nopeiden aluekohtaisten hyötyjen perässä ei nähdä metsää puilta, vaan äärimmäisen haavoittuvalla alueella – jolla on kriittinen rooli maapallon ilmaston tasapainon ylläpitäjänä – kulttuuriset ja ekologiset ketjureaktiot vain nopeutuvat.

Vuonna 1956 perustetun Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on hankkia ajankohtaista nykytaidetta valtion kiinteistöihin javaltion käytössä oleviin rakennuksiin ja huolehtia kokoelmansa hoidosta. Teokset hankitaan näyttelyistä tai suoraan taiteilijoilta, ja myös julkiset tilaustyöt ovat keskeinen osa kokoelmaa. Kokoelma on Suomen suurimpia ja siihen kuuluu noin 13 600 teosta.

Marketta Hailan kuratoima valtion taideteostoimikunnan kokoelmaa esittelevä näyttelysarja State of the Art – nykytaidetta valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta on kiertänyt vuosina 2016–2017 Visavuoren museon Kari-paviljongissa, Mikkelin taidemuseossa ja Päämajamuseossa, Heinolan taidemuseossa ja Riihimäen Vanhalla Lasitehtaalla. Vuodenvaihteessa taideteostoimikunnan kokoelmaa esitellään Kemin ja Tornion ohella Seinäjoen taidehallissa. Sarjan osat ammentavat kunkin näyttelypaikan historiasta ja nykyisyydestä.

Taiteilijat Aineen taidemuseossa
Aho Heini, Ahola Teija-Tuulia, Arkoma Antti, Autio Elina, Haavisto Kyllikki, Heiska Hannaleena, Hiltunen Heli, Kallio Mikko, Kiiski Hertta, Kurz Karina-Sirkku , Lehtonen Braun Niina, Lientola Elisa, Maanantai Kollektiivi, Majander Sanna, Nurro Arto, Ulla Pohjola, Savolainen Maija, Stauffer Kaarlo, Sunna Mari, Syvänoja Janna, Vahvaselkä Hanna, Vatanen Niina, Vertanen Annu, Vesanen-Laukkanen Virpi

Taiteilijat Kemin taidemuseossa
Ahonen Eino, Arminen Tuija, Eskelinen Petri, Haavisto Kyllikki, Heinonen Viljami, Helander Marja, Henriksson Minna, Hytönen Petri, Ishiyama Naoji, Itkonen Tiina, Knappe Anna, Lehtinen Janne, Linnamaa Aleksi, Maijala Jaana, Mustonen Kalle, Mälkki Mikko, Niittyvirta Pekka, Närhinen Tuula, Ojala Pilvi, Ojaniemi Kimmo, Peltonen Tuukka, Pohjonen Merja, Puranen Jorma, Päivinen Sirpa, Ripatti Simo, Rönkä Antti, Saksa Perttu, Soinio Kari, Suohpanterror, Takala Päivi, Tornberg Jaakko, Vanni Sam, Vihriälä Hanna, Väisänen Johanna

2.6.–22.10.2017
KATSO TOISIN – SE PÅ ETT ANNAT SÄTT
Teoksia sateenkaarilasien läpi katsottuna

Siksi toistan vielä kerran normini uudelle sukupolvelle. Ne ovat inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja kaunis turhuus. – Mika Waltari

Katso toisin – näyttelyssä toisin katsomisella tarkoitetaan tapaa nähdä tai ajatella asioita totutusta poikkeavalla tavalla. Näyttely tarjoaa näkökulmia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen Aineen taidemuseon kokoelmateosten kautta. Yksilön seksuaalisuudella ja sukupuolella on rajat, joita valvotaan lain, lääketieteen, uskonnon, kulttuuristen tapojen ja normien avulla. Sukupuoleen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät normit ovat erityisen vahvoja ja ne määräävät käsityksiämme, tapaamme nähdä ja tulkita näkemäämme tietyllä tavalla.

Sateenkaarilippu on gay-liikkeen tunnetuin symboli. Sateenkaarilippu heilui ensi kerran San Fransiscossa kesäkuussa 1978 Gay Freedom Day-paraatissa muistutuksena siitä, että homoutta ei tarvitse kätkeä. Sateenkaariaiheita näyttelyssä on mm. Petteri Cederbergiltä, Annikki Luukelalta, Anssi Kasitonnilta ja Raimo Reinikaiselta.

Jaakko Heikkilän Venetsian aatelisista eli patriiseista kertovaa Perheen Loro di Motta talvipuutarhaa (2009, digitaalinen värivedos) voi katsoa monin tavoin toisin; esimerkiksi historiallisena paratiisina tai sen epätodellisena kulissina, toisaalta taas yksinäisyyden ja melankolian kuvauksena. Kulissien takana kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Luonto on asettunut palatsiin kosteuden ja homeen muodossa.

Reidar Särestöniemellä (1925–1981) oli pääasiallisesti kirjeiden kautta ylläpidetty rakkaussuhde runoilija Yrjö Kaijärveen. Rakkaudestaan hän yritti kertoa julkisesti, teostensa kautta. Rakkaus päättyi Kaijärven kuolemaan vuonna 1971 – samana vuonna homoseksuaalisuus poistui Suomen rikoslaista. Sairausluokittelusta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981, jolloin Särestöniemi itse kuoli.

Perinteinen kaksijakoinen sukupuolikäsitys on toisille liian ahdas. Suomessa ei toistaiseksi tunnusteta ns. 3. sukupuolta tai muunsukupuolisuutta. Sukupuolen kokeminen voi vaihdella myös elämänvaiheen myötä. Pasi Tammen Disintegration II (1994, öljy kankaalle) kuvaa hajoamista ja pirstoutumista, Anita Jensenin Trans III (1989, polymeerigravyyri) muodonmuutosta.

Sukupuoleen liittyvä, muodin ja pukeutumisen kautta tapahtuva itseilmaisu on vaihdellut suuren vapauden ja ahtaiden rajojen välillä. Maarit Murkan Busines (2007, öljy kankaalle) hahmo on sukupuolineutraali, Valle Rosenbergin teoksissa 1920–luvun moderni naisihanne oli androgyyni.

Englanninkielinen sana queer tarkoitti alun perin jotain kummallista, outoa ja normien vastaista. Nykyisin sanaan sisältyy myös kapinallisuus ja tasapäistämisen vastustaminen. J.A. Juvanin teos Heavy Load (2013, hd video, 16:9, 02:40, loop, sarjasta One-Man Show) yhdistää maaseutuestetiikan taiteilijan glitterkynsiin ja punattuihin huuliin. Traktori edusti taiteilijan lapsuuden Ylitornion maaseutumiljöössä todellista mieheyttä. Traktorin kauhassa teutaroiva taiteilija nostaa mieheyden estetiikan queerin välineeksi. Onko taiteilija heteromieheydelle heavy load, raskas taakka?

Näyttelyn ydin on vapaus; oikeus ja uskallus kunkin määritellä omat rajansa. Avoimesti omasta elämästään ja seksuaalisuudestaan puhuneiden ihmisten esimerkki ja merkitys on ollut tärkeä oman identiteetin etsijöille. Näyttelyssä on esillä taiteilijapariskunta Tove Janssonin (1914–2001) Kukkia, (1941, öljy kankaalle) ja Tuulikki Pietilän (1917–2009) väripuupiirros Toiset maailmat – avaruus vuodelta 1968.

 

6.2.–14.5.2017
PUKU, KIELI, SUKU, MIELI
Saamelaisuus puvussa ja maisemassa
koottu Aineen taidemuseon kokoelmista ja lainateoksista

Näyttely tarkastelee saamelaisuutta Aineen taidemuseon kokoelmista ja lainateoksista koottujen teosten kautta. Lähtökohtana on käynnissä oleva keskustelu saamelaismääritelmästä. Näyttelyssä on esillä niin saamelaisia kuin valtaväestöönkin kuuluvia taiteilijoita.
Suomessa saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on saamelainen sukutausta, suhde saamen kieleen ja sitä kautta kulttuuriin sekä tunne saamelaisuudesta. Kiistanalaista on, kuka saa olla saamelainen. Voiko yksilön identiteetti olla lainsäädännön sanelemaa. Näyttelyssä voi pohtia myös esimerkiksi kulttuurista omimista – mitä voi toisilta kysymättä ottaa omaan käyttöön? Loukkaako tällaisen ”lainaamisen” kieltäminen länsimaisen ihmisen vapautta itseilmaisuun?
Saamenpuku, gákti, on saamelaisille yksi tärkeimmistä identiteetin tunnusmerkeistä. Valtakulttuurille puku (sen turistiversiot) on ollut matkailun myynninedistämiskeino, värikäs koriste, miehen puku naiselle puettuna. Jenni Laitin Utsjoen saamenpuku Katugákti (2015, puuvillakangas, tussi, spraymaali, tekstiilikynä) osoittaa, että saamenpuku on osa elävää kulttuuria. Siinä näkyvät trendit ja muoti, mutta se sisältää myös sanomatonta kieltä, hiljaista tietoa. Laitin puvussa kytee katutaide ja populaarikulttuuri, siinä on glitteriä ja neonvärejä, mutta myös saamelaisten oikeuksille merkittäviä virstanpylväitä historiasta (Koutokeino 1852, Alta 1979–81) ja nykypäivästä (Ridduriddu). Puku kantaa sisällään myös vuosisataisen sorron ja halveksunnan jäljet. Identiteetin määritteleminen liittyy aina vallankäyttöön – valtasuhteisiin ja vastarintaan. Saamelaiselle gákti on kuin ensimmäinen iho, se antaa voimaa kantajalleen, kuten tekee Utsjoen puku Heikki Tuomelan maalauksessa Saamelaisnainen (n. 1960). Marja Helanderin videoteoksessa Trambo (2014) taiteilija pomppii tunturissa trampoliinilla. Matkamuistonuket ja lelueläimet elelevät verkon takana myös Rosa Liksomin teoksessa Lapland in Memoriam (2003, esinekooste). Kummassakin teoksessa turvaverkko pitää hankalamaineiset saamelaiset käsivarren mitan päässä katsojasta.
Saamenpuvun väärinkäyttö on tietysti vain jäävuoren huippu, suurimmat epäkohdat liittyvät itsemääräämisoikeuteen, maaoikeuteen ja luonnonvarojen käyttöön. Maret Anne Sara kuvaa tilannetta kakkuna, jonka kerroksissa lainehtii öljy ja teurasporojen veri. Kirsikkana kakussa loimottaa öljyputki.
Ristiriitojen keskellä voi rauhoittua Ounasjoen rantamaisemiin ja kokea Aimo Kanervan tavoin sen ”ohutta ilmaa, joka tarttuu herkästi akvarellipaperiin”. Ilta Sorron elämää ja taidetta pohjoisen suo väritti yhtä vahvasti kuin jänkä Reidar Särestöniemeä, jonka teoksessa kuu ja aurinko ovat yhtä aikaa läsnä. Näin on myös vuonna 1986 hyväksytyssä Saamen lipussa.
Kiitos teoslainoista Rovaniemen taidemuseolle, Saamelaismuseo Siidalle (Utsjoen niisivyö) sekä Erica Huuva Designille (riskut).

 

Näyttelyt 2016

7.10.2016–29.1.2017
TALO, TILA, TELTTA
tilat – kodit – kodittomat
Teoksia omista kokoelmista

 

 

 

10.6.-2.10.2016
LUMIPALLOEFEKTI 3
Pohjois-Suomen biennaali

 

 

 

6.2.-15.5.2016
TYTTÖKERHO JA KUKKAHATTUTÄDIT
Tyttöjä, naisia ja kukkia omista kokoelmista

 

 

 

6.2.2016–6.1.2017
OLEN KOLMEKYMPPINEN
Täyttä Ainetta 30 vuotta
Uusittu kokoelmanäyttely

 

 

Näyttelyt 2015

 

27.11.2015-31.1.2016
KIRSI KAULANEN: GAIA, KOTONA METSÄSSÄ
Teräsveistoksia

 

 

 

 

30.1.2015-3.1.2016
PASSIO: Kärsimys ja intohimo
Kokoelmanäyttely

 

 

 

2.10.-15.11.2015
ILARI HAUTAMÄKI – SAMI HAVIA – KIM SOMERVUORI
maalauksia

 

 

 

 

26.6.-27.9.2015
HANNA KANTO & ESSI KORVA
maalauksia ja veistoksia

 

 

 

 

29.4.-18.6.2015
NÄYTÖS ON PÄÄTTYNYT
Sirkusaiheita omista kokoelmista

 

 

 

 

13.3.-26.4.2015
KOTIPALKISILLA – konfliktien maisema
Maria Huhmarniemi

Sivun alkuun