Valokuva museorakennuksen julkisivusta. Seinään on kiinnitetty suuri mainoslakana, jossa on taiteilija Elin Danielson-Gambogin omakuva ja teksti "Sinua varten. För dig."

Tilaa tai­tei­li­juu­teen – vammaisten ja viit­to­ma­kie­lis­ten tai­tei­li­joi­den yh­den­ver­tai­suus

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Aineen taidemuseo » Meistä » Uutisarkisto » Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus

Tilaa tai­tei­li­juu­teen – vammaisten ja viit­to­ma­kie­lis­ten tai­tei­li­joi­den yh­den­ver­tai­suus

Aineen taidemuseo on yksi Kulttuuria kaikille -palvelun Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen yhteistyökumppaneista. Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa etsitään luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden residenssityöskentelyyn. Avoimen haun kautta valittavien taiteilijoiden residenssit käynnistyvät syksyllä 2022. Taiteilijat työskentelevät residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannalla. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon.

Residenssissä työskentely on useimmille vammaisille taiteilijoille liki mahdotonta. Residenssit ovat esteellisiä eikä saavutettavuuteen, taiteilijan yksilölliseen tukemiseen tai joustavuuteen usein ole panostettu. Hankkeen tavoitteena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden omaehtoiseen residenssityöskentelyyn. Sen lisäksi pohjoisessa taiteilijoiden työskentelyolosuhteet sekä näyttelymahdollisuuksien ja näkyvyyden saaminen on haastavampaa kuin Etelä-Suomessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin herätellä taiteilijoita näkemään pohjoisen mahdollisuudet.

”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ovat keskeisiä tavoitteita Aineen taidemuseon toiminnassa. Olemme todella innostuneita tästä yhteistyöstä, jossa museotyön kehittäminen sekä vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden aseman edistäminen kulkevat käsi kädessä”, sanoo Aineen taidemuseon museonjohtaja Virpi Kanniainen.

Taiteilijoiden tueksi järjestetään myös sparrauspajoja ja taiteilijatapaamisia, mahdollistetaan mentorointia urallaan eri vaiheissa olevien taiteilijoiden välillä sekä tuetaan verkostoitumista taidealalle.

”Sparraus ja mentorointi auttavat suuntaamaan voimavaroja omien timanttien hiomiseen”, sanoo teatteritaiteilija Johanna Mattila vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:stä.

Kaksivuotisessa Tilaa taiteilijuuteen -hankkeessa vaikutetaan lisäksi taidealan portinvartijoihin eli rahoittajiin, kuraattoreihin, kriitikoihin ja taidealan koulutuksen tarjoajiin. Taiteilijoille itsestään selvät asiat, kuten mahdollisuus pyrkiä koulutukseen tai hakea apurahaa, eivät vielä täysin toteudu vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kohdalla. Kuraattorit ja kriitikot tarvitsevat lisää tietoa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden työstä.

Aineen taidemuseon lisäksi hankkeen kumppaneina ovat vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty). Yhteistyökumppanit pitävät tärkeänä, että vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta vahvistetaan. Siksi he tuovat osaamisensa mukaan ja ovat halukkaita tarkastelemaan myös omia toimintatapojaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Projektijohtajana toimii tanssija, esiintyjä Maija Karhunen. Lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelusta hankkeessa työskentelee myös Sari Salovaara, jonka kokemus vammaisten yhdenvertaisuuden edistämisestä taiteen ja kulttuurin alalla ulottuu 1990-luvulle saakka. Taiteilijoiden residenssejä ja näyttelyitä varten hankkeeseen palkataan myös tuottaja, joka työskentelee työparina Aineen taidemuseon museoassistentin kanssa. Lue lisää tehtävästä täältä.

Haku taiteilijaresidensseihin on nyt auki. Lue lisää täältä.

Kansikuva: Eija Mäkivuoti