Aines konstmuseums samlingar

I Aines konstmuseum finns till ägarunderlaget två slags samlingar: ägda av Aines Bildkonststiftelse och Aines konstmuseum/Torneå stad.

Aines Bildkonststiftelses samling har utvidgats till flera samlingar på så vis att paret Aine själv har donerat sin medalj- och exlibrissamling till Bildkonststiftelsen och vidare att placeras på Aines konstmuseum, konstnären Liisa Rautiainen har donerat både egna målningar och skisser samt produktion av sin vän Nina Vanas till Aines Bildkonststiftelse.  Likaså har framlidne Unto Pusas änka Maija Pusa donerat målningar och skisser av sin make.

Aines konstmuseums samlingar har utvidgats genom konstmuseets förvärv och donationer.  Några donationer har satts ihop till en egen samling. En egen samling utgör till exempel Hannes Turakkas skissamling som donerats av Toini Turakka och verk som förvärvats med medel från Finska Kulturfondens Lapplands regionalfond.  Andra donationer som konstmuseet erhållit har i sin tur kombinerats med Aines konstmuseums samling, bland annat donationen från Paavo Kauramäkis dödsbo (bestående av 24 verk av Paavo Kauramäki) och donationen av Tuomas von Boehms dödsbo.

Dessutom finns det i Aines konstmuseums databas en förteckning över Torneå stads samling, vars verk finns på stadens olika institutioner och myndigheter samt Matti Jaukkuris samling som Torneå stad och Haparanda kommun äger gemensamt.

Aines Bildkonststiftelses samlingar:

Aines Bildkonststiftelses grundsamling (01)
Liisa Rautiainens samling (05)
Medalj- och exlibrissamlingen (06)
Unto Pusas samling

Aines konstmuseums samlingar:

Aines konstmuseums grundsamling (02)
Finska Kulturfondens Lapplands regionalfonds samling (08)
Hannes Turakkas samling (10)

I Aines konstmuseums lager finns:

Matti Jaukkuris samling (11) som ägs av Torneå stad och Haparanda kommun gemensamt
Samlingen med Torneås hembygdskonst (07)

I Aines konstmuseum finns förteckning över:

Torneå stads samling (03), verken är placerade på stadens olika institutioner och myndigheter.

Back to the top