Minnesväska

Minnesväska för seniorer innehåller olika föremål som ska få deltagarna att minnas och använda sina sinnen.

Minnesväska för seniorer

Minnesväskan innehåller olika föremål som ska få deltagarna att minnas och använda sina sinnen. Väskan innehåller föremål som man kan röra vid och hålla i handen, fotografier, olika lukter, låtar som man kan sjunga tillsammans samt bakgrundsinformation om föremål och ämnen. Minnesväskan har tagits fram för att inspirera och bidra till en minnesstund där personalen kan vara med och ta hjälp utav de föremål som finns i Minnesväskan. Föremålen samt fotografierna är från 1930-1960-talet och innehållets fokus ligger på den Tornedalska livsstilen och levnadssättet.

Väskan innehåller två delmoment som är uppdelade i olika ämnesområden:

Hushållet – hemarbete och vilostunder

Skola och lek.

Minnesväskan kan lånas ut utan kostnader t.ex till äldreboende, föreningar eller privata personer. Minnesväskan kan hämtas och lämnas tillbaka till Tornedalens museum efter lånet. I Minnesväskan finns tips för gruppledaren om hur man kan använda minnesväskan och information om föremål och tidsperioder.