Muis­te­lusalk­ku

Mo­niais­ti­sia välineitä muisteluun

Muis­te­lusalk­ku senioreiden käyttöön

Muistelusalkkua voi lainata museolta maksutta esimerkiksi vanhainkoteihin tai yhdistysten kokoontumisiin. Laukun mukana on vinkkejä sen käyttöön sekä lisätietoa esineistä ja aikakaudesta muisteluhetken vetäjää varten.

Muistelusalkun tarkoituksena on antaa moniaistisia välineitä muisteluun. Salkku sisältää esineitä, joita saa koskea ja pitää kädessä, kuvia, tuoksuja, yhdessä laulettavia lauluja ja taustatietoa, joka on tarkoitettu muisteluhetken vetäjän tueksi. Esineet ja kuvat ovat 1930–1960-luvuilta ja sisältö painottuu Tornionlaaksolaiseen elämäntapaan. Salkussa on kaksi aihekokonaisuutta, jotka voi halutessaan vielä jakaa pienempiin osiin: Kodin piiri – kotityöt ja lepohetket sekä Koulu ja leikki.

Salkun sisältö on käännetty myös ruotsiksi.