Läkarmottagning

På läkarmottagningen utförs tidsbokade kontroller för långtidssjuka, lagstadgade utlåtanden och intyg samt andra övriga icke-akuta hälsoproblem som kräver vidare undersökningar. Hälsocentralläkaren skickar kunden vidare, om nödvändigt, till tjänster inom specialvården.

Sjuksköterskemottagning

På sjuksköterskemottagningen sker uppföljning av medicinering och andra behandlingar enligt läkarens instruktioner. Även mindre (kirurgiska) ingrepp utförs på mottagningen. För att få behandling behöver kunden kontakta en läkarmottagning där man bedömer kundens behov av behandling och tillgång till vård.

Back to the top