Tornionlaakson museon lausunnot

Tornionlaakson museo on alueellinen vastuumuseo ja hoitaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä uuden museolain (314/2019) mukaisesti. Viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakennus- ja purkamisluvista, metsänkäyttöilmoituksista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä.

Museo julkaisee vuoden 2020 alusta lähtien lausunnot, joilla on laajempaa kiinnostavuutta. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.

Sivun alkuun