Kuulutus siirretystä ajoneuvosta

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Keminmaan Autojussi Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee noutaa siirretty ajoneuvo 30 päivän kuluessa. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu nähtäville Tornion kaupungin verkkosivuille www.tornio.fi > kuulutukset.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirto- ja säilytysmaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen tiedoksisaannista eli 15.11.2021 mennessä, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.

 

Varastoon siirretyt ajoneuvot

Rekisterinumero     Merkki ja malli            Siirtopaikka                                      Siirtopäivä

FEC-441                  VW Passat          Alatornion hautausmaan parkkipaikka      1.10.2021

 

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula puh. 040 755 5891

Torniossa 7.10.2021

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Sivun alkuun