Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hanke

Tapahtumien kehittäminen Torniossa – hankkeessa pilotoidaan ja testataan uusia tapahtumia ja tapahtumasisältöjä. Hankkeessa pyritään rakentamaan yhteistyötä julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja tapahtuma-alan kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on matkailun  tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen tapahtumien avulla. Hankkeen avulla kehitetään alueen toimijoiden tapahtumaosaamista ja selkiytetään päätöksentekoa ulkopuolisten tapahtumatarjousten arvioinnissa.

Hankkeen tavoitteet

 • Alueen matkailun tukeminen tapahtumatuotannon avulla  
 • Alueellisten tapahtumatoimijoiden sekä elinkeinon välisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen verkostomallin avulla (julkinen sektori, matkailuelinkeino, tapahtuma-alan toimijat) 
 • Uusien tapahtumakonseptien kehittäminen, testaus ja pilotointi
 • Kaupungin kärkitapahtumien kehittäminen yhteistoiminnan avulla  
 • Kaupungin historiallisen ja kulttuurisen tematiikan ympärille muodostuvien kokonaisuuksien testaus pysyviksi ohjelmapalvelutuotteiksi (Tornio-hahmot)
 • Tapahtumatuotannon työkalujen kehittäminen 

Hankkeen toimenpiteet

 • Benchmarking ja tapahtumien kehittämistyöpajat
 • Uusien tapahtumien ja tapahtumasisältöjen pilotointi ja testaus:
  *PIOT poikkitaiteellinen valotapahtuma. Tapahtuman pilotointi marraskuussa 2021
  *Happy New Twice – tapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun avulla
  *Meän Kesän tapahtumakokonaisuuden ja yhteismarkkinointimallin rakentaminen
 • Tapahtumajärjestäjän opas tornio.fi verkkosivujen yhteyteen
 • Tapahtumien arviointikriteeristö
 • Tornion esihistoriallisten hahmojen puvustus
Hankkeen toteutusaika: 01.03.2020-30.6.2022
Hankkeen rahoitus:
❖ Kuntaraha 62 377€
❖ EAKR ja valtionraha 249 505€
❖ Rahoitus yhteensä 311 882€

 

 

 

”Peräpohjalaiseen kulttuuriin ja Tornion brändiin

istuvaan sisältöön peilautuva tapahtumatuotanto

on mahdollisuus!”

 

Sivun alkuun