Tapahtumien kehittäminen Torniossa

Tornio, Lapin vanhin kaupunki täyttää vuonna 2021 kunniakkaat 400 vuotta. Kaupungin juhlavuosi on loistava testivuosi Tornion kaupungin matkailun ja tapahtumatuotannon uudistamiselle ja uudelleen organisoinnille. Tarve tapahtumatuotannon kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhteistyössä yritysten kanssa on tullut esille myös Tornion matkailun Master Plan– hankkeen aikana.

Hankkeessa pilotoidaan ja testataan uusia tapahtumia ja tapahtumasisältöjä. Hankkeessa pyritään rakentamaan yhteistyötä julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja tapahtuma-alan (kolmas sektori) kanssa, tavoitteena matkailun tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen tapahtumien avulla. Hankkeen avulla kehitetään toimijoiden tapahtumaosaamista ja selkiytetään päätöksentekoa ulkopuolisten tapahtumatarjousten arvioinnissa.

Hankkeen avoitteet

 • Alueen matkailun tukeminen tapahtumatuotannon avulla  
 • Alueellisten tapahtumatoimijoiden sekä elinkeinon välisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen verkostomallin avulla (julkinen sektori, matkailuelinkeino, tapahtuma-alan toimijat) 
 • Uusien tapahtumakonseptien kehittäminen, testaus ja sisällöntuotanto (pilotointi) 
 • Kaupungin kärkitapahtumien kehittäminen yhteistoiminnan avulla  
 • Kaupungin historiallisen ja kulttuurisen tematiikan ympärille muodostuvien kokonaisuuksien testaus pysyviksi ohjelmapalvelutuotteiksi (Tornio-hahmot)
 • Tapahtumatuotannon työkalujen kehittäminen 

Hankkeen toimenpiteet

 • Benchmarking ja tapahtumien kehittämistyöpajat
 • Uusien tapahtumien ja tapahtumasisältöjen pilotointi ja testaus:
  • Poikkitaiteellinen valotapahtuma. Tapahtuman pilotointi marraskuussa 2021.
  • Happy New Twice – tapahtumaa kehitetään palvelumuotoilulla.
  • Kesän tapahtumakokonaisuuden yhteismarkkinointimallin rakentaminen.
 • Tapahtumajärjestäjän opas ja tapahtuma-kristeeristön laadinta
 • Tornio hahmojen puvustus. Tornion historiaan pohjautuvien hahmojen hyödyntäminen tapahtumatuotannossa.

 

Hankkeen toteutusaika: 01.03.2020-30.6.2022

Hankkeen rahoitus:

Kuntaraha 62 377 euroa
EAKR ja valtionraha 249 505 euroa
Rahoitus yhteensä 311 882 euroa

 

”Peräpohjalaiseen kulttuuriin ja Tornion brändiin istuvaan sisältöön peilautuva tapahtumatuotanto on mahdollisuus!”

 

Sivun alkuun