Tapahtumien kehittäminen Torniossa

Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hankkeessa pilotoidaan ja testataan uusia tapahtumia ja tapahtumasisältöjä. Hankkeessa pyritään rakentamaan yhteistyötä julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja tapahtuma-alan kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on matkailun tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen tapahtumien avulla. Hankkeen avulla kehitetään alueen toimijoiden tapahtumaosaamista ja selkiytetään päätöksentekoa ulkopuolisten tapahtumatarjousten arvioinnissa.

Hankkeen tavoitteet

 • Alueen matkailun tukeminen tapahtumatuotannon avulla
 • Alueellisten tapahtumatoimijoiden sekä elinkeinon välisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen verkostomallin avulla (julkinen sektori, matkailuelinkeino, tapahtuma-alan toimijat)
 • Uusien tapahtumakonseptien kehittäminen, testaus ja pilotointi
 • Kaupungin kärkitapahtumien kehittäminen yhteistoiminnan avulla
 • Kaupungin historiallisen ja kulttuurisen tematiikan ympärille muodostuvien kokonaisuuksien testaus pysyviksi ohjelmapalvelutuotteiksi (Tornio-hahmot)
 • Tapahtumatuotannon työkalujen kehittäminen

Hankkeen toimenpiteet

 • Benchmarking ja tapahtumien kehittämistyöpajat
 • Uusien tapahtumien ja tapahtumasisältöjen pilotointi ja testaus:
  *PIOT poikkitaiteellinen valotapahtuma. Tapahtuman pilotointi marraskuussa 2021
  *Happy New Twice – tapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun avulla
  *Meän Kesän tapahtumakokonaisuuden ja yhteismarkkinointimallin rakentaminen
 • Tapahtumajärjestäjän opas tornio.fi verkkosivujen yhteyteen
 • Tapahtumien arviointikriteeristö
 • Tornion historiallisten hahmojen puvustus

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-30.6.2022

Hankkeen rahoitus:

 • Kuntaraha 62 377 euroa
 • EAKR ja valtionraha 249 505 euroa
 • Rahoitus yhteensä 311 882 euroa

”Peräpohjalaiseen kulttuuriin ja Tornion brändiin istuvaan sisältöön peilautuva tapahtumatuotanto on mahdollisuus!”

Sivun alkuun