Verkostoituminen ja benchmarking

Hyvien tapahtuma-alan käytänteiden benchmarkkaus: valikoidaan kolme-viisi hyvää isompaa tapahtumakokonaisuutta, joita benchmarkataan: millaisia malleja matkailuelinkeinon, kaupungin sekä kolmannen sektorin yhteistoimintaan ja roolitukseen on; miten yhteistoimintaverkostot on rakennettu, miten yhteismarkkinointi on järjestetty onnistuneesti.

Hyvien käytänteiden soveltaminen paikallisesti. Järjestetään tapahtumatyöpajoja kaupungin ja elinkeinoelämän sekä tapahtumanjärjestäjien välillä. Työpajojen tavoitteena: yhteisen tahtotilan saavuttaminen, uusien vuoropuhelujen ja yhteistoiminnan rakentaminen kaupungin, tapahtuma-alan ja elinkeinoelämän välille. Tapahtumien kehittäminen yhdessä.

Tornio tapahtumakaupunkina -kehittämistyöpajojen sarja

Työpaja 1. Toimijat mukaan ja yhteinen keskustelu –  to 26.11. klo 9 – 13

Työpaja 2. Katse tulevaan ja yhteiseen visioon
Mitä lähdemme yhdessä tavoittelemaan? to 28.1. klo 9 -13

Työpaja 3. Parempi markkinointi ja tuottaminen
– Vinkkejä ja oppeja käytännön tekemiseen  to 25.2. klo 9 – 13

Työpaja 4. ”Meän mallin” rakentaminen
– malli systemaattisen Tornion tapahtumavuoden toteuttamiselle to 18.3. klo 9 – 13

Toteutuneiden työpajojen yhteenvedot:
Työpaja 1. Yhteenveto
Työpaja 2. Yhteenveto
Työpaja 3. Yhteenveto

 

 

Sivun alkuun