Verkostoituminen ja benchmarking

Hyvien tapahtuma-alan käytänteiden benchmarkkaus: valikoidaan kolme-viisi hyvää isompaa tapahtumakokonaisuutta, joita benchmarkataan: millaisia malleja matkailuelinkeinon, kaupungin sekä kolmannen sektorin yhteistoimintaan ja roolitukseen on; miten yhteistoimintaverkostot on rakennettu, miten yhteismarkkinointi on järjestetty onnistuneesti.

Hyvien käytänteiden soveltaminen paikallisesti. Järjestetään tapahtumatyöpajoja kaupungin ja elinkeinoelämän sekä tapahtumanjärjestäjien välillä. Työpajojen tavoitteena: yhteisen tahtotilan saavuttaminen, uusien vuoropuhelujen ja yhteistoiminnan rakentaminen kaupungin, tapahtuma-alan ja elinkeinoelämän välille. Tapahtumien kehittäminen yhdessä.

Tornio tapahtumakaupunkina -kehittämistyöpajojen sarja

Työpaja 1. Yhteenveto
Työpaja 2. Yhteenveto
Työpaja 3. Yhteenveto

 

TOIMENPITEEN YHTEENVETO

 

Sivun alkuun