Verkostoituminen ja benchmarking

Hyvien tapahtuma-alan käytänteiden benchmarkkaus: valikoidaan kolme-viisi hyvää isompaa tapahtumakokonaisuutta, joita benchmarkataan: millaisia malleja matkailuelinkeinon, kaupungin sekä kolmannen sektorin yhteistoimintaan ja roolitukseen on; miten yhteistoimintaverkostot on rakennettu, miten yhteismarkkinointi on järjestetty onnistuneesti.

Benchmarking suoritettiin seuraaviin tapahtumiin: Kokkolan Venetsialaiset, Pori Jazz, Kotkan Meripäivät, Rovaniemi viikko, Rovaniemen Wanhat Markkinat, Lumo Light Festival ja Oulun Juhlaviikot.

Tapahtumien analyysi

Analyysin tavoitteena on kartoittaa kaupungin isompien tapahtumien
tämän hetkinen tila ja kehittämiskohteet. Analyysin kohderyhmänä on matkailuelinkeino ja tapahtuma-alan päätoimijat.
Analyysin avulla saadaan selville kaupungin omien tapahtumien vaikutus matkailuelinkeinolle, kehitettävät ajankohdat
sekä toimijoiden tahtotila tapahtumien kehittämiselle. Analyysi antaa pohjan kärkitapahtumien kehittämiselle
Torniossa.

Benchmarking ja Tornion tapahtumasektorin analyysi

Hyvien käytänteiden soveltaminen paikallisesti. Järjestetään tapahtumatyöpajoja kaupungin ja elinkeinoelämän sekä tapahtumanjärjestäjien välillä. Työpajojen tavoitteena: yhteisen tahtotilan saavuttaminen, uusien vuoropuhelujen ja yhteistoiminnan rakentaminen kaupungin, tapahtuma-alan ja elinkeinoelämän välille. Tapahtumien kehittäminen yhdessä.

Tornio tapahtumakaupunkina -kehittämistyöpajojen sarja:

Työpaja 1. Yhteenveto
Työpaja 2. Yhteenveto
Työpaja 3.>Yhteenveto

 

Työpajojen yhteenveto 

 

Sivun alkuun