Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Melu sekä maasto- ja vesiliikenne

Melu

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat melua aiheuttaville toiminnoille, kuten kivenmurskaamoille ja ampumaradoille, sekä käsittelee tilapäistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toiminnoista tehdyt ilmoitukset. Meluntorjunnan valvonta tapahtuu pääasiassa lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteydessä sekä häiritsevästä melusta tehtyjen valitusten pohjalta.

Työpaikkojen meluasioita valvoo työsuojeluhallinto.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle riittävän ajoissa ennen häiriötä aiheuttavan toiminnan aloittamista. Lomake ilmoitusta varten löytyy täältä. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, käsittelee meluilmoituksen Lapin ELY-keskus. Lisätietoa melusta ja tärinästä löytyy valtion ympäristöhallinnon nettisivuilta.

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluissa vireillä olevat meluilmoitukset:

  •  

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden tekemät päätökset meluilmoituksista 1.1.2014 alkaen:

 

Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden tekemät päätökset meluilmoituksista 1.1.2011 alkaen:

 

Tornion kaupungin ympäristötoimen tekemät päätökset meluilmoituksista 1.1.2010 alkaen:Maasto- ja vesiliikenne


Ympäristölautakunta käsittelee maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.Lainsäädäntöä
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Maastoliikennelaki (1710/1995)
Maastoliikenneasetus (10/1996)
Vesiliikennelaki (463/1996)
Vesiliikenneasetus (124/1997)


Ympäristönsuojelun etusivulle

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä