Palveluseteli

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Asiakas saa itse valita yksityisen palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta omien tarpeiden mukaan. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta, jossa asiakas voi itse päättää kuka hänelle tuottaa palvelun, milloin ja missä.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna.

Miten palvelusetelin saa?

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Päätöksen palvelusetelistä tekee sosiaali- tai terveysalan viranhaltija.

Palvelusetelin hinta

Palvelusetelin hinta voi olla

  • kaikille käyttäjille samansuuruinen

tai

  • tulosidonnainen eli palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vain sen määrän, joka ylittää palvelusetelin arvon.

Esimerkki. Palvelusetelin arvo on 20€. Asiakas ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta hintaan 42€. Asiakas maksaa palveluntuottajalle tällöin 22€ hoidosta.

 

Hyväksytyt palveluntuottajat

Tornion kaupunki hyväksyy ja ylläpitävää rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Jokaisella Tornion kaupungin palveluyksiköllä on oma rekisterinsä ja se on nähtävillä yksiköiden omilla palvelusetelisivuilla. Tornion palvelusetelituottajat löytyvät Palvelusetelin sivuilta www.palveluseteli.fi/fi/palveluseteli.

 

Tornion kaupungissa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

Lue lisää palvelusetelistä

Sitra palveluseteliesite

Sääntökirja

 

Keneen ottaa yhteyttä?

Diabeetikot: diabeteshoitajat, puh. 040 480 4877 tai 040 647 7551

Dialyysihoito: Johtava lääkäri, puh. 040 524 3185

Henkilökohtainen apu: Sosiaalityöntekijä Liisa Kalliainen, puh. 016 432 11 (ma-pe klo 9-10)

Kotihoito: Osastonhoitaja Teija Rousu, puh. 050 341 9545 (ma-pe klo 8-10)

Omaishoito: Palveluneuvoja Anne-Maarit Mörsäri, puh. 040 751 1841 (ma-pe klo 8-15)

Ympärivuorokautinen palveluasuminen: Johtava hoitaja Maarit Alalahti, puh. 040 732 2802

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut: Johtava hoitaja Maarit Alalahti, puh. 040 732 2802

 


 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio  


 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä