Lapin alueellinen työllisyyskokeilu nyt käynnissä myös Torniossa

Lisätty: 4.8.2017

TORNION KAUPUNKI TIEDOTTAA

4.8.2017

 

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu nyt käynnissä myös Torniossa

Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi ovat aloittaneet Lapin alueellisen työllisyyskokeilun. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua.

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat työllisyyspalveluista niiden työnhakijoiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Palveluvastuu siirtyi Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8.alkaen. Kunnat ottavat niille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä alkusyksystä alkaen. Tornion asiointipiste avataan Team Botnian tiloissa (os. Pakkahuoneenkatu 1) syyskuun aikana.

Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

 

Lisätietoja kokeilusta Tornion osalta antavat

Asiakaspalvelu, palveluneuvoja Hanna Rääpysjärvi-Kangas puh. 040 687 3211

Palveluohjaaja Kimmo Nurmos, puh. 040 768 5438

Palveluohjaaja Virpi Korpi, puh. 040 687 4166

TE-asiantuntija Risto Lassila, puh. 0295 039606 (alkaen 21.8.)

Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen puh. 040 544 2765

 

TE-keskuksen osalta lisätietoja kokeilusta antaa vs. johtaja Tiina Keränen, p. 0295 039 636

 

TIEDOTE Lapin alueellinen työllisyyskokeilu nyt käynnissä

Takaisin

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä