Sosiaali- ja terveyslautakunta 2017–2021


Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto valitsee pääsääntöisesti varsinaisista tai varajäsenistään sosiaali- ja terveyslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on tarpeen mukaan oikeus perustaa yksilön oikeussuojaa koskevia asioita varten jaosto. Jaosto käyttää näissä asioissa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvaltaa. Jaostoon kuuluu puheenjohtajana sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja sekä jäseninä kaksi lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Postiosoite:
Tornion kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Puheenjohtaja Pertti Pirttimaa
Varapuheenjohtaja Marjo Muhonen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 

Juha Berg (KESK)

juha.berg(at)tornio.fi

 

 

Jan-Mikael Hakomäki (VAS)

jan-mikael.hakomaki(at)tornio.fi

040 724 2485

 

 

Birgit Hietanen (KESK)

 

 

Osmo Huhta (KESK)

 

 

Hanna Hukkanen (SDP)

 

 

Lotta Kuismanen (SDP)

 

 

Marjo Muhonen (VAS)

marjo.muhonen(at)tornio.fi

040 960 3542

 

 

Pertti Pirttimaa (KESK)

pertti.pirttimaa(at)tornio.fi

040 718 5606

 

 

Kyösti Rantamaa (KESK)

 

 

Jyrki Risto (PS)

 

 

Kaisa Rättyä (KESK)

 

 

Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä