Hallintopalvelut

 

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa kaupungin toimielimille, asukkaille ja yhteistyötahoille laadukkaita ja tehokkaita hallinto- ja tukipalveluja hyvän kunnallisen hallintotavan mukaisesti ja avustaa kaupungin toimielimiä lainopillista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Kaupunginkanslia on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sekä lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen keskitetty valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkö. Toimialaan kuuluvat yleiset viestintä- ja tiedotustehtävät.

Kaupungin kirjaamo on kaupunginkansliassa.

Kaupunginkanslian yhteydessä oleva kaupunginarkisto toimii kunnallisten arkistojen keskusarkistona, johtaa ja valvoo kaupungin arkistotointa ja vastaa sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.


YHDYSHENKILÖ

Leena Meriläinen, hallintopäällikkö
GSM: +358 50 597 1331
Fax: 016 481 909
S-posti:etunimi.sukunimi@tornio.fi

Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä