Tornion terveyspalvelut


Terveyspalvelut tulosalue
Terveyspalvelujen tulosalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa riittävät avoterveydenhuollon palvelut mukaan lukien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sairaanhoito, suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto hoitotakuun asettamissa määräajoissa.

Terveyspalvelut ovat osa hyvinvointipalveluja.
Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on ihmisten hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa, terveyttä ja turvallisuutta edistävien perus- ja erityispalveluiden tuottaminen kuntalaisille myös seudullisina ja rajat ylittävinä palveluina.

 

 

 

 

Terveyspalvelut 2016 esite 

 

 Duodecim (Terveyskirjasto)

 Asiakasmaksut

 


Tornion terveyspalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä