Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti seuraava asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointinsuunnitelma on asetettu nähtäville:

Suensaari   
Asemakaavan muutos (Uusi tulli) koskee Tornion kaupungin 1. Suensaaren kaupunginosan kortteleita 14(osa) ja 17 sekä siihen liittyvää tie-, katu-, viher- ja vesialuetta. Kaavamuutoksessa tarkastellaan viranomaistoimitilojen mahdollistamista alueelle.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 01.11.2023 lähtien internetissä osoitteessa www.tornio.fi/kaavat ja kaupungintalon 1. kerroksessa 01.11.-01.12.2023. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää valmisteluaineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

 

Tornion kaupunki

Tekniset palvelut

Kaavoitus ja mittaus

Sivun alkuun