Asemakaavan muutos vireille ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto nähtäville

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Tornion kaupunki on käynnistänyt seuraavan asemakaavan muutoksen laatimisen ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti asettanut nähtäville kyseisen asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston:

Torppi          Asemakaavan muutos (Verkkotehtaanpuisto) koskee Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 10 puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa ajoyhteys ko. alueen kautta tontille 16 ja muuttaa alue KTY-tonttialueiksi. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto on nähtävillä 28.03.2024 lähtien internetissä osoitteessa www.tornio.fi/kaavat ja kaupungintalon 1. kerroksessa 28.03.2024-29.04.2024. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti seuraava asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointinsuunnitelma on asetettu nähtäville:

Miukki          
Asemakaavan muutos (Miukinranta) koskee Tornion kaupungin 11. Miukin kaupunginosan korttelin 21 tontteja 1 ja 2. Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa kahden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon toteuttamisen alueelle. Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.03.2024 lähtien internetissä osoitteessa www.tornio.fi/kaavat ja kaupungintalon 1. kerroksessa 28.03.-29.04.2024. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää valmisteluaineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

 

Tornion kaupunki

Tekniset palvelut

Kaavoitus ja mittaus

Sivun alkuun