Etusivu » Ajankohtaista » Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme – taustalla teknologialoikka, tavoitteena selkeä, saavutettava sivusto

Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme – taustalla teknologialoikka, tavoitteena selkeä, saavutettava sivusto

Teknisen päivityksen ansiosta tornio.fi-sivuston elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Sekä sivuston sisällöntuotanto että kehittäminen on jatkossa joustavampaa.

Tornion kaupungin verkkosivut ovat uudistuneet. Uudistuneet verkkosivut julkaistiin tiistaina 23.4.

Uudistus kehittää kaupungin verkkoviestintää monin tavoin.

Sivustolla asioiville kuntalaisille sekä muille kävijöille uudistus näkyy muun muassa helpommin selattavien ajankohtaisten artikkeleiden, toimivamman yhteystietohaun, selkeämpien linkkien ja parannellun hakutoiminnon muodossa.

Sivuston uudistaminen vastaa kaupungin verkkosivujen käyttäjille suunnatuissa kyselyissä esiin nousseisiin toiveisiin. Käyttäjätutkimuksissa sivustolta on toivottu muun muassa näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista asioista, parempaa hakutoimintoa, yhteystietojen helpompaa löydettävyyttä sekä ylipäätään selkeyttä ja vuorovaikutteisuutta.

Tavoitteena saa­vu­tet­ta­va ja selkeä sivusto

Sivustolla on otettu käyttöön esimerkiksi uusi uutislistaus, jonka ansiosta ajankohtaisia artikkeleita, kuulutuksia ja blogeja voi jatkossa suodattaa valitun kohderyhmän mukaan. Tämä helpottaa itseä kiinnostavien aihepiirien seuraamista.

Myös sivuston ulkoasua on päivitetty, tosin maltillisesti. Ulkoasuun tehdyillä pienehköillä muutoksilla tavoitellaan ensisijaisesti parempaa selkeyttä ja saavutettavuutta.

Käyttöön otetaan myös muutamia uusia, näyttävämpiä sisältötyyppejä, kuten huomio- ja sitaattibannerit.

Käyttöön tulee myös muutamia uusia, näyttävämpiä sisältötyyppejä, kuten huomio- ja sitaattibannerit. Uusien sisältötyyppien tehtävänä on nostaa paremmin esille sivuilla olevaa tärkeää ja huomionarvoista tietoa helposti muusta sisällöstä erottuvassa, visuaalisessa muodossa.

Uusia sisältötyyppejä otetaan käyttöön vähitellen niillä sivuilla, joilla ne ovat hyödyllisiä ja tehostavat viestintää.

Tek­no­lo­gia­loik­ka varmistaa joustavan jat­ko­ke­hit­tä­mi­sen

Tornio.fi-sivuston uudistamisen taustalla ovat ennen kaikkea tekniset vaatimukset. Vuonna 2017 julkaistu sivusto oli väistämättä tulossa teknisen elinkaarensa päähän, ja kaikkein suurimmat muutokset sivustolle tehdäänkin nyt sivuston taustalla.

Uudistuksen myötä sivustolla on jatkossa käytössä WordPress-julkaisujärjestelmän Gutenberg-sisältöeditori ja tämän lohkoihin perustuva sivunrakennusmalli. Teknisen päivityksen ansiosta tornio.fi-sivuston elinkaari ulottuu jälleen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen, ja sivuston jatkokehittäminen ja sisällöntuotanto on joustavampaa.

Sivustolle tulossa myös har­ras­tus­ka­len­te­ri

Sivuston sisältöjen kehittämiseen liittyvä työ jatkuu myös uuden sivuston julkaisemisen jälkeen.

Uutena sisältötyyppinä tornio.fi-sivustolle valmistellaan harrastuskalenteria, jonka kautta Torniossa tarjolla olevia harrastuksia voi kätevästi etsiä ja selata lajin, järjestäjän, paikan ja ajankohdan mukaan. Harrastuskalenteri otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Uusi tornio.fi-sivusto julkaistiin tiistaina 23.4. Myös Tornio-konsernin tytäryhteisöjen Tornion Krunnin ja Tornion Työvoimalasäätiön uudistuneet verkkosivut julkaistiin samaan aikaan.